Vrijdag 13 maart geeft Verslavingskunde Nederland je vanuit de Programmalijn Sociale Inclusie in samenwerking met Samen Sterk zonder Stigma en Kenniscentrum Phrenos bij ‘Het stigma voorbij’ handvatten voor destigmatisering die je in je eigen werk kunt gebruiken.

Wat wel of niet als stigmatiserend wordt ervaren, kan per cliënt, per hulpverlener en ook per situatie verschillen. Destigmatiserend werken zal vooral een zoektocht zijn, waarvan het (gezamenlijk) reflecteren op het eigen professionele handelen een essentieel onderdeel uitmaakt. Maar ik stigmatiseer toch niet? Nou, soms wel en vaak met de beste bedoelingen. Specifiek gaan je samen met anderen deze middag in op stigma met betrekking tot verslaving. Zonder oordeel en met een open mind.

Een interactieve bijeenkomst voor iedereen die werkzaam is in de ggz/verslavingszorg die ook wil dat cliënten zich niet uitgesloten maar juist verbonden voelen. Je wordt gevoed met de laatste inzichten, voorbeelden, onderzoeken en tools tijdens een plenaire inleiding en een aantal workshops waar je uit kunt kiezen. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting.

BEKIJK HIER HET PROGRAMMA

AANMELDEN DOE JE HIER 

N.B. Er wordt geen inschrijfgeld gevraagd maar wel een keuzegift voor twee initiatieven die Verslavingskunde Nederland steunt, namelijk Dag van Herstel en Socialrun. Verslavingskunde Nederland sponsort beide jaarlijks en kan dat met dit geld blijven doen.

Vrijdag 13 maart geeft Verslavingskunde Nederland je vanuit de Programmalijn Sociale Inclusie in samenwerking met Samen Sterk zonder Stigma en Kenniscentrum Phrenos bij ‘Het stigma voorbij’ handvatten voor destigmatisering die je in je eigen werk kunt gebruiken.

Wat wel of niet als stigmatiserend wordt ervaren, kan per cliënt, per hulpverlener en ook per situatie verschillen. Destigmatiserend werken zal vooral een zoektocht zijn, waarvan het (gezamenlijk) reflecteren op het eigen professionele handelen een essentieel onderdeel uitmaakt. Maar ik stigmatiseer toch niet? Nou, soms wel en vaak met de beste bedoelingen. Specifiek gaan je samen met anderen deze middag in op stigma met betrekking tot verslaving. Zonder oordeel en met een open mind.

Een interactieve bijeenkomst voor iedereen die werkzaam is in de ggz/verslavingszorg die ook wil dat cliënten zich niet uitgesloten maar juist verbonden voelen. Je wordt gevoed met de laatste inzichten, voorbeelden, onderzoeken en tools tijdens een plenaire inleiding en een aantal workshops waar je uit kunt kiezen. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting.

BEKIJK HIER HET PROGRAMMA

AANMELDEN DOE JE HIER 

N.B. Er wordt geen inschrijfgeld gevraagd maar wel een keuzegift voor twee initiatieven die Verslavingskunde Nederland steunt, namelijk Dag van Herstel en Socialrun. Verslavingskunde Nederland sponsort beide jaarlijks en kan dat met dit geld blijven doen.