Geachte heer/mevrouw,

RIBW Brabant organiseert in samenwerking met de cliëntenraad voor de 13e keer het Kwartiermakers voetbaltoernooi.

Kwartiermaken verwijst naar activiteiten gericht op het maken van ruimte in de samenleving voor mensen die door kwetsbaarheid of een beperking te maken hebben met uitsluiting. Denk aan ruimte maken voor herstel, ruimte voor diversiteit, ruimte maken voor anders-zijn, etc. Het gaat om het creëren van begrip, compassie maar ook om actieve inzet door middel van voorlichting en campagnes, zoals Kwartiermakersfestivals. In meer letterlijke zin staat Kwartiermaken voor activiteiten om een vrijplaats te creëren, een ontmoetingsplek.

Het streven van het Kwartiermakers voetbaltoernooi is dat er teams deelnemen van verschillende instellingen, scholen, bedrijven etc. om hen zo op een sportieve wijze kennis met elkaar te laten maken. Het toernooi geschiedt op basis van 7 tegen 7 voetbal.

U kunt een inschrijfformulier aanvragen door te mailen naar: Mmartens@ribwbrabant.nl

Met vriendelijke groet,
Ook namens de cliëntenraad RIBW Brabant,

Mathijs Martens
Persoonlijk begeleider
Team Oisterwijk Boy Ecury

RIBW Brabant
Tel. pers.: 06 29199033
Mmartens@ribwbrabant.nl
www.ribwbrabant.nl