Bespreekbaarheid leidt tot begrip in een gelijkwaardig contact tussen mensen met en zonder psychische aandoening. Daarom zet Samen Sterk zonder Stigma een bedreven team van ambassadeurs in. Daarnaast kun je als supporter een steentje bijdragen aan de bespreekbaarheid van psychische aandoeningen.

ambassadeurs: actieve verbinders

Het ambassadeursteam bestaat uit mensen met en zonder psychische aandoeningen. Het zijn mensen met ervaring die hun aandoening hebben geaccepteerd, hun naasten of beroepskrachten die de missie van Samen Sterk actief willen uitdragen.

De ambassadeurs van Samen Sterk maken verbinding met mensen om vooroordelen en stigmatisering rondom psychische aandoeningen te doorbreken. Hun rol is het in gang zetten van een beweging. Hoe ze dat doen? Een krachtig middel is het vertellen van hun persoonlijke verhaal. Dat kan op veel manieren, op veel momenten, voor verschillende (doel)groepen: met presentaties, blogs, theatervoorstellingen, op tv...

Op dit moment kun je je niet aanmelden als ambassadeur. Er komen op dit moment meer aanmeldingen binnen dan we kunnen verwerken, en we willen natuurlijk elke ambassadeur inzetten op zijn eigen kracht. Je kunt wel een ambassadeur boeken.

supporters: steun bespreekbaarheid

Draag je onze missie een warm hart toe, maar wil of kun je je niet actief inzetten voor Samen Sterk? Dan verwelkomen wij je graag als supporter. Het kost niets en verplicht je tot niets. We vragen je alleen om in je eigen omgeving psychische aandoeningen bespreekbaar te maken.

Bespreekbaarheid leidt tot begrip in een gelijkwaardig contact tussen mensen met en zonder psychische aandoening. Daarom zet Samen Sterk zonder Stigma een bedreven team van ambassadeurs in. Daarnaast kun je als supporter een steentje bijdragen aan de bespreekbaarheid van psychische aandoeningen.

ambassadeurs: actieve verbinders

Het ambassadeursteam bestaat uit mensen met en zonder psychische aandoeningen. Het zijn mensen met ervaring die hun aandoening hebben geaccepteerd, hun naasten of beroepskrachten die de missie van Samen Sterk actief willen uitdragen.

De ambassadeurs van Samen Sterk maken verbinding met mensen om vooroordelen en stigmatisering rondom psychische aandoeningen te doorbreken. Hun rol is het in gang zetten van een beweging. Hoe ze dat doen? Een krachtig middel is het vertellen van hun persoonlijke verhaal. Dat kan op veel manieren, op veel momenten, voor verschillende (doel)groepen: met presentaties, blogs, theatervoorstellingen, op tv…

Op dit moment kun je je niet aanmelden als ambassadeur. Er komen op dit moment meer aanmeldingen binnen dan we kunnen verwerken, en we willen natuurlijk elke ambassadeur inzetten op zijn eigen kracht. Je kunt wel een ambassadeur boeken.

supporters: steun bespreekbaarheid

Draag je onze missie een warm hart toe, maar wil of kun je je niet actief inzetten voor Samen Sterk? Dan verwelkomen wij je graag als supporter. Het kost niets en verplicht je tot niets. We vragen je alleen om in je eigen omgeving psychische aandoeningen bespreekbaar te maken.