Samen Sterk zet een bedreven team van ambassadeurs in om te werken aan een samenleving waarin psychische aandoeningen bespreekbaar zijn. Zo kunnen vooroordelen afnemen en ontstaat er meer begrip en een gelijkwaardig contact tussen mensen met en zonder psychische aandoening.

Het ambassadeursteam bestaat uit mensen met en zonder psychische aandoeningen. Het zijn mensen met ervaring die hun aandoening hebben geaccepteerd, hun naasten of beroepskrachten die de missie van Samen Sterk actief willen uitdragen.

De ambassadeurs van Samen Sterk maken verbinding met mensen om vooroordelen en stigmatisering rondom psychische aandoeningen te doorbreken. Hun rol is het in gang zetten van een beweging. Hoe ze dat doen? Een krachtig middel is het vertellen van hun persoonlijke verhaal. Dat kan op veel manieren, op veel momenten, voor verschillende (doel)groepen. Denk aan:

  • een presentatie geven voor een groep
  • workshop/gastles (met interactie)
  • een-op-een-gesprekken
  • filmen/vloggen
  • blog of artikel schrijven
  • theater
  • interviews geven voor tijdschriften

Onze ambassadeurs kiezen zelf de wijze waarop: als ze doen wat bij hen past, raakt hun verhaal mensen. Zo maken ze verbinding en zetten ze bespreekbaarheid van psychische aandoeningen in gang.