Denk je eens in: je zit midden in een crisissituatie. Met jouw denktank moet je in een middag een interventie bedenken voor een urgent sociaal probleem. Studenten van de Universiteit Leiden stonden voor deze uitdaging. Ze kregen hierbij hulp van wetenschappers en experts uit de samenleving, waaronder van twee ambassadeurs van Samen Sterk zonder Stigma.

[caption id="attachment_19522" align="alignnone" width="300"] Ambassadeurs Monique en Roy[/caption]

Deze denktank is een onderdeel uit het Honours College van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden: een traject voor studenten die méér willen. Boven op hun reguliere bachelorstudie maken ze kennis met verschillende disciplines en leren ze wetenschappelijke kennis inzetten bij oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Nienke van der Heide, coördinator Honours College Faculteit Sociale Wetenschappen, vroeg twee ambassadeurs van Samen Sterk om op te treden als expert bij de denktanks. Dit keer online, vanwege de coronamaatregelen.

toekomstscenario's

De studenten lezen zich in op het onderwerp, de experts houden een presentatie van 10 minuten en vervolgens gaan de studenten met de experts in gesprek. De studenten bedenken daarna wat beleidsmedewerkers over deze kwestie zouden moeten weten en uiteindelijk verzinnen zo op basis van alle input een interventie. Vanwege de coronacrisis, werd een van der onderwerpen dit keer “Wat is er te verwachten op het gebied van psychische gezondheid, hoe zou de wereld er over twee jaar uitzien? En wat is ervoor nodig om een positief toekomstscenario te verwezenlijken.”

impact corona op de ggz

Ambassadeur Roy: "Ik ben ingegaan op de impact van corona op de ggz, nu en in de komende jaren. Wat betekent het om thuis te zitten met psychische klachten, wat gebeurt er in de zorg, is videobellen een goed alternatief? Wat gaat deze fysieke afstandelijkheid betekenen voor onze sociale omgangsvormen, gaan we elkaar wat minder vertrouwen?"

Stigma is nog een onderbelicht onderwerp.

"De studenten hadden veel vragen over het wegvallen van fysiek contact, wat voor gevolgen dat heeft en hoe we daarmee om kunnen gaan in de zorg. Het sprak de studenten aan dat ik daarover vanuit twee perspectieven kon meedenken, zowel vanuit mijn achtergrond als cliënt als vanuit mijn werk als hulpverlener. Veel studenten werden aan het denken gezet. Bij discriminatie denken de meesten toch eerder aan etniciteit, het stigma op psychische klachten is nog een onderbelicht onderwerp."

onder de indruk van openheid

Ambassadeur Monique: "Ik vond het zo leuk om te doen! Ik heb een filmpje gemaakt waarin ik vragen beantwoordde over de veranderingen in de ggz vanwege corona en vertel over mijn werk als ervaringsdeskundige in de ggz. We hebben het gehad over de positieve en de negatieve kanten. Zoals dat het lekker rustig is voor sommigen, maar dat anderen er opstandig van worden dat ze thuis moeten blijven terwijl ze bijvoorbeeld eindelijk naar buiten durfden.

"Een van de denktanks was bezig met een website over kindermishandeling. We hebben gebrainstormd over hoe ze die website onder de aandacht kunnen brengen. Ik kreeg terug dat de studenten het heel interessant vonden. Ze waren onder de indruk van mijn openheid."

persoonlijke ervaring én kennis werkveld

Volgens Nienke van der Heide brachten de ambassadeurs het thema heel dichtbij. "Juist omdat de ambassadeurs zowel ervaring hebben als gestudeerd hebben én nu actief zijn binnen de ggz, konden de studenten zich op heel veel manieren aan Monique en Roy relateren. Ook voelen veel studenten nu stress en voor hen was het van onschatbare waarde om daar open over te spreken. De inzet van de ambassadeurs bracht het thema dichtbij en maakte het toegankelijk, een stuk toegankelijker dan wanneer we studenten een stapel wetenschappelijke artikelen laten lezen."

Ze waren inhoudelijk sterk.

"Juist de combinatie die Monique en Roy meebrachten was zo mooi: én persoonlijke ervaring én de inhoud van hun werkveld. Ze waren inhoudelijk sterk en zorgden ervoor dat de studenten een realistischer en completer beeld kregen van de situatie. In de evaluaties waren de studenten heel enthousiast over het contact met de ambassadeurs. In de evaluaties werden zij vaak als het meest waardevolle onderdeel van de denktank genoemd. Het is heel mooi dat zij zo open durven te zijn als professionals met hun volledige menselijkheid."

Vind jij het ook belangrijk dat psychische aandoeningen bespreekbaar zijn? Nodig een ambassadeur van Samen Sterk zonder Stigma uit. Ze nemen hun eigen verhaal en ervaringen mee om een dialoog aan te gaan met allerlei doelgroepen.

Denk je eens in: je zit midden in een crisissituatie. Met jouw denktank moet je in een middag een interventie bedenken voor een urgent sociaal probleem. Studenten van de Universiteit Leiden stonden voor deze uitdaging. Ze kregen hierbij hulp van wetenschappers en experts uit de samenleving, waaronder van twee ambassadeurs van Samen Sterk zonder Stigma.

Ambassadeurs Monique en Roy

Deze denktank is een onderdeel uit het Honours College van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden: een traject voor studenten die méér willen. Boven op hun reguliere bachelorstudie maken ze kennis met verschillende disciplines en leren ze wetenschappelijke kennis inzetten bij oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Nienke van der Heide, coördinator Honours College Faculteit Sociale Wetenschappen, vroeg twee ambassadeurs van Samen Sterk om op te treden als expert bij de denktanks. Dit keer online, vanwege de coronamaatregelen.

toekomstscenario’s

De studenten lezen zich in op het onderwerp, de experts houden een presentatie van 10 minuten en vervolgens gaan de studenten met de experts in gesprek. De studenten bedenken daarna wat beleidsmedewerkers over deze kwestie zouden moeten weten en uiteindelijk verzinnen zo op basis van alle input een interventie. Vanwege de coronacrisis, werd een van der onderwerpen dit keer “Wat is er te verwachten op het gebied van psychische gezondheid, hoe zou de wereld er over twee jaar uitzien? En wat is ervoor nodig om een positief toekomstscenario te verwezenlijken.”

impact corona op de ggz

Ambassadeur Roy: “Ik ben ingegaan op de impact van corona op de ggz, nu en in de komende jaren. Wat betekent het om thuis te zitten met psychische klachten, wat gebeurt er in de zorg, is videobellen een goed alternatief? Wat gaat deze fysieke afstandelijkheid betekenen voor onze sociale omgangsvormen, gaan we elkaar wat minder vertrouwen?”

Stigma is nog een onderbelicht onderwerp.

“De studenten hadden veel vragen over het wegvallen van fysiek contact, wat voor gevolgen dat heeft en hoe we daarmee om kunnen gaan in de zorg. Het sprak de studenten aan dat ik daarover vanuit twee perspectieven kon meedenken, zowel vanuit mijn achtergrond als cliënt als vanuit mijn werk als hulpverlener. Veel studenten werden aan het denken gezet. Bij discriminatie denken de meesten toch eerder aan etniciteit, het stigma op psychische klachten is nog een onderbelicht onderwerp.”

onder de indruk van openheid

Ambassadeur Monique: “Ik vond het zo leuk om te doen! Ik heb een filmpje gemaakt waarin ik vragen beantwoordde over de veranderingen in de ggz vanwege corona en vertel over mijn werk als ervaringsdeskundige in de ggz. We hebben het gehad over de positieve en de negatieve kanten. Zoals dat het lekker rustig is voor sommigen, maar dat anderen er opstandig van worden dat ze thuis moeten blijven terwijl ze bijvoorbeeld eindelijk naar buiten durfden.

“Een van de denktanks was bezig met een website over kindermishandeling. We hebben gebrainstormd over hoe ze die website onder de aandacht kunnen brengen. Ik kreeg terug dat de studenten het heel interessant vonden. Ze waren onder de indruk van mijn openheid.”

persoonlijke ervaring én kennis werkveld

Volgens Nienke van der Heide brachten de ambassadeurs het thema heel dichtbij. “Juist omdat de ambassadeurs zowel ervaring hebben als gestudeerd hebben én nu actief zijn binnen de ggz, konden de studenten zich op heel veel manieren aan Monique en Roy relateren. Ook voelen veel studenten nu stress en voor hen was het van onschatbare waarde om daar open over te spreken. De inzet van de ambassadeurs bracht het thema dichtbij en maakte het toegankelijk, een stuk toegankelijker dan wanneer we studenten een stapel wetenschappelijke artikelen laten lezen.”

Ze waren inhoudelijk sterk.

“Juist de combinatie die Monique en Roy meebrachten was zo mooi: én persoonlijke ervaring én de inhoud van hun werkveld. Ze waren inhoudelijk sterk en zorgden ervoor dat de studenten een realistischer en completer beeld kregen van de situatie. In de evaluaties waren de studenten heel enthousiast over het contact met de ambassadeurs. In de evaluaties werden zij vaak als het meest waardevolle onderdeel van de denktank genoemd. Het is heel mooi dat zij zo open durven te zijn als professionals met hun volledige menselijkheid.”

Vind jij het ook belangrijk dat psychische aandoeningen bespreekbaar zijn? Nodig een ambassadeur van Samen Sterk zonder Stigma uit. Ze nemen hun eigen verhaal en ervaringen mee om een dialoog aan te gaan met allerlei doelgroepen.