Onderstaand stuk is gebaseerd op het artikel "Tackling mental health stigma will require more than just goodwill" dat recent verscheen in The Guardian.

De Britse premier Theresa May heeft aangekondigd stigma op psychische aandoeningen aan te gaan pakken. Zij richt zich op hoe op scholen, op de arbeidsmarkt en in de gemeenschap wordt omgegaan met mensen met psychische aandoeningen. Haar uitspraken zijn positief ontvangen, wel wordt bepleit dat het niet bij mooie woorden moet blijven maar ook extra geld beschikbaar moet komen.

Psychische aandoeningen en stigma

Minstens een op de vier mensen zal ooit in z’n leven een psychische aandoening krijgen, een op de zes volwassenen kampt er op enig moment mee. Drie van de vier mensen met een psychische aandoening hebben last van stigmatisering en vooroordelen. Zo zou een depressie bijvoorbeeld een teken van zwakte zijn en iemand met een depressie zal niet snel worden aangenomen voor een baan. Een op de vijf mensen zegt zelf niet open over een depressie te zullen vertellen aan anderen.

Gevolgen stigma

Stigmatisering en discriminatie hebben allerlei negatieve gevolgen voor het welbevinden, soms zelfs uitmondend in suïcidaliteit. Een ander gevolg is dat een groot aantal mensen hulpverlening mijdt. Zij zoeken pas laat behandeling voor hun psychische problemen, die dan al ernstiger en minder eenvoudig te behandelen zijn.

Wijdverbreid

Psychische aandoeningen en dus ook stigma hebben een enorm effect op iemand met een psychische aandoening, hun families en de hele gemeenschap. Er zijn aanwijzingen dat ook naasten en familieleden van mensen met een psychische aandoening te maken krijgen met stigmatisering. Zelfs op ggz-professionals wordt soms neergekeken door hun collega’s uit de somatische gezondheidszorg.

Gezondheidszorg

Destigmatisering vraagt om een grote omslag in denken in de gezondheidszorg. Mensen met ernstige psychische aandoeningen sterven gemiddeld 10 tot 20 jaar eerder dan gemiddeld. Aan de ene kant zoeken en krijgen mensen met een psychische aandoening minder vaak passende zorg voor hun lichamelijke problemen. Aan de andere kant heeft behandeling van lichamelijke aandoeningen vaak een minder gunstig resultaat bij mensen die ook kampen met problemen op psychisch vlak.
Het is dan ook essentieel dat de gezondheidszorg een meer holistische visie gaat hanteren, gericht op een integrale aanpak van lichamelijke en psychische aandoeningen.

Vroege signalering en behandeling

Voor een ernstige psychische aandoening zijn soms op jonge leeftijd al aanwijzingen. Scholen zijn meestal wel toegerust om om te gaan met milde gedragsproblemen, maar voor wat complexere problematiek zijn experts nodig. Goede toegang tot deze gespecialiseerde zorg is dan ook essentieel. Hier doen zich echter veel problemen voor, vaak ten gevolge van bezuinigingen. Kinderen kunnen dan niet tijdig terecht voor de gespecialiseerde zorg die ze nodig hebben en psychische problemen verergeren.

Impuls voor destigmatisering

Het verminderen van stigma op psychische aandoeningen vraagt inzet op zowel politiek als sociaal vlak, in de gezondheidszorg en ook de rol van de media is groot. Een aankondiging als die van premier May geeft een nieuwe impuls aan het aanpakken van stigma en brengt het onderwerp goed onder de aandacht. Wat echter ook nodig is om daadwerkelijk stappen te zetten is extra geld zodat het overbelaste systeem in het onderwijs, gezondheidszorg en vrijwilligerssector niet verder onder druk komt te staan.

Onderstaand stuk is gebaseerd op het artikel “Tackling mental health stigma will require more than just goodwill” dat recent verscheen in The Guardian.

De Britse premier Theresa May heeft aangekondigd stigma op psychische aandoeningen aan te gaan pakken. Zij richt zich op hoe op scholen, op de arbeidsmarkt en in de gemeenschap wordt omgegaan met mensen met psychische aandoeningen. Haar uitspraken zijn positief ontvangen, wel wordt bepleit dat het niet bij mooie woorden moet blijven maar ook extra geld beschikbaar moet komen.

Psychische aandoeningen en stigma

Minstens een op de vier mensen zal ooit in z’n leven een psychische aandoening krijgen, een op de zes volwassenen kampt er op enig moment mee. Drie van de vier mensen met een psychische aandoening hebben last van stigmatisering en vooroordelen. Zo zou een depressie bijvoorbeeld een teken van zwakte zijn en iemand met een depressie zal niet snel worden aangenomen voor een baan. Een op de vijf mensen zegt zelf niet open over een depressie te zullen vertellen aan anderen.

Gevolgen stigma

Stigmatisering en discriminatie hebben allerlei negatieve gevolgen voor het welbevinden, soms zelfs uitmondend in suïcidaliteit. Een ander gevolg is dat een groot aantal mensen hulpverlening mijdt. Zij zoeken pas laat behandeling voor hun psychische problemen, die dan al ernstiger en minder eenvoudig te behandelen zijn.

Wijdverbreid

Psychische aandoeningen en dus ook stigma hebben een enorm effect op iemand met een psychische aandoening, hun families en de hele gemeenschap. Er zijn aanwijzingen dat ook naasten en familieleden van mensen met een psychische aandoening te maken krijgen met stigmatisering. Zelfs op ggz-professionals wordt soms neergekeken door hun collega’s uit de somatische gezondheidszorg.

Gezondheidszorg

Destigmatisering vraagt om een grote omslag in denken in de gezondheidszorg. Mensen met ernstige psychische aandoeningen sterven gemiddeld 10 tot 20 jaar eerder dan gemiddeld. Aan de ene kant zoeken en krijgen mensen met een psychische aandoening minder vaak passende zorg voor hun lichamelijke problemen. Aan de andere kant heeft behandeling van lichamelijke aandoeningen vaak een minder gunstig resultaat bij mensen die ook kampen met problemen op psychisch vlak.
Het is dan ook essentieel dat de gezondheidszorg een meer holistische visie gaat hanteren, gericht op een integrale aanpak van lichamelijke en psychische aandoeningen.

Vroege signalering en behandeling

Voor een ernstige psychische aandoening zijn soms op jonge leeftijd al aanwijzingen. Scholen zijn meestal wel toegerust om om te gaan met milde gedragsproblemen, maar voor wat complexere problematiek zijn experts nodig. Goede toegang tot deze gespecialiseerde zorg is dan ook essentieel. Hier doen zich echter veel problemen voor, vaak ten gevolge van bezuinigingen. Kinderen kunnen dan niet tijdig terecht voor de gespecialiseerde zorg die ze nodig hebben en psychische problemen verergeren.

Impuls voor destigmatisering

Het verminderen van stigma op psychische aandoeningen vraagt inzet op zowel politiek als sociaal vlak, in de gezondheidszorg en ook de rol van de media is groot. Een aankondiging als die van premier May geeft een nieuwe impuls aan het aanpakken van stigma en brengt het onderwerp goed onder de aandacht. Wat echter ook nodig is om daadwerkelijk stappen te zetten is extra geld zodat het overbelaste systeem in het onderwijs, gezondheidszorg en vrijwilligerssector niet verder onder druk komt te staan.