• Journalistieke berichtgeving kan bijdragen aan het verminderen van vooroordelen en stigmatisering. Dat blijkt uit onderzoek door het Lectoraat Constructive Journalism van hogeschool Windesheim, in opdracht van Samen Sterk zonder... Lees verder
  • Mensen met een psychische aandoening lijken eng en onberekenbaar, als je de krantenkoppen moet geloven. Toch heeft 43,5 procent van de mensen eens in zijn leven een psychische aandoening. Deze... Lees verder
  • In de media verschijnen allerlei berichten over mensen met een psychische aandoening. Mooi en lelijk, doordacht en onbezonnen, stigmatiserend of juist helemaal niet. Regelmatig pikt projectmanager Kees Dijkman een of... Lees verder
  • Steeds vaker verspreiden zich berichten in de media over een bepaalde groep waar eigenlijk geen eenduidige definitie voor is, namelijk: verwarde personen. De voornaamste boodschap die media overbrengen over deze... Lees verder
  • Er is al veel onderzoek gedaan naar de invloed van media op stigmatisering van mensen met psychische aandoeningen. Maar wat is hierover de mening van journalisten zelf? Waar hebben zij... Lees verder
  • De Psyche Mediaprijs is voor makers van media-uitingen die openheid over en begrip voor psychische problemen stimuleren. De prijs werd in 2015 voor de vierde maal... Lees verder
  • “Stigma’s liggen op de loer bij nieuws over verdachten met psychische problemen. Context bieden is cruciaal.” Dit schreef de ombudsvrouw van de Volkskrant afgelopen zaterdag naar aanleiding van de berichtgeving... Lees verder