Wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Sinds het voorjaar van 2018 werken zo’n 150 leraren en schoolleiders onder de naam curriculum.nu in ontwikkelteams aan voorstellen voor de herziening van de landelijke kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs. Samen Sterk zonder Stigma is als inhoudelijk-deskundige aangesloten bij het ontwikkelteam Burgerschap.

De landelijke kerndoelen voor het onderwijs zijn inmiddels meer dan twaalf jaar oud. In de tussentijd is het landelijk curriculum wel op punten aangepast, maar niet in zijn geheel voor het primair en voortgezet onderwijs. De Onderwijsinspectie stelt in ‘De Staat van het Onderwijs 2019’ dat scholen met de herziening van het curriculum duidelijkheid krijgen over de ambities en doelstellingen.

Sinds het voorjaar van 2018 werken zo’n 150 leraren en schoolleiders onder de naam curriculum.nu in ontwikkelteams aan voorstellen voor de herziening van de landelijke kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs. Het is voor het eerst dat de kerndoelen in samenhang worden herzien, en dat leraren uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs hierbij zélf aan zet zijn.

Negen ontwikkelteams formuleren voor hun leergebied een visie, grote opdracht, bouwstenen en vertalen dat naar kerndoelen en eindtermen. Samen Sterk zonder Stigma is als inhoudelijk-deskundige aangesloten bij het ontwikkelteam Burgerschap.

reageer op de conceptvoorstellen

De ontwikkelteams leveren steeds tussenproducten op. Individuen, scholen en maatschappelijke organisaties kunnen vervolgens online reageren op de conceptvoorstellen. Op dit moment loopt de laatste consultatieperiode t/m 11 augustus 2019 over het geheel aan opbrengsten. In het najaar wordt het geheel overhandigd aan de minister, daarna begint de politieke bespreking en besluitvorming.

De conceptvoorstellen van Burgerschap en Mens & Maatschappij bieden veel aanknopingspunten om in het onderwijs aandacht te besteden aan psychische diversiteit en mentale gezondheid. Er zijn bouwstenen uitgewerkt over onder andere diversiteit, psychisch welbevinden, empathie, identiteit en solidariteit. Hoe dat precies is gedaan kun je hier lezen. Feedback geven kan via de website van curriculum.nu.

denk mee

De werkgroep Jeugd van het kennisconsortium Destigmatisering en Sociale Inclusie zal een gezamenlijke reactie indienen. Daarbij zal onder andere de samenhang tussen de leergebieden Burgerschap en Mens&Maatschappij worden meegenomen. Meedenken of meedoen? Neem vóór 1 augustus contact op met Eline Kolijn via e.kolijn@samensterkzonderstigma.nl

Wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Sinds het voorjaar van 2018 werken zo’n 150 leraren en schoolleiders onder de naam curriculum.nu in ontwikkelteams aan voorstellen voor de herziening van de landelijke kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs. Samen Sterk zonder Stigma is als inhoudelijk-deskundige aangesloten bij het ontwikkelteam Burgerschap.

De landelijke kerndoelen voor het onderwijs zijn inmiddels meer dan twaalf jaar oud. In de tussentijd is het landelijk curriculum wel op punten aangepast, maar niet in zijn geheel voor het primair en voortgezet onderwijs. De Onderwijsinspectie stelt in ‘De Staat van het Onderwijs 2019’ dat scholen met de herziening van het curriculum duidelijkheid krijgen over de ambities en doelstellingen.

Sinds het voorjaar van 2018 werken zo’n 150 leraren en schoolleiders onder de naam curriculum.nu in ontwikkelteams aan voorstellen voor de herziening van de landelijke kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs. Het is voor het eerst dat de kerndoelen in samenhang worden herzien, en dat leraren uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs hierbij zélf aan zet zijn.

Negen ontwikkelteams formuleren voor hun leergebied een visie, grote opdracht, bouwstenen en vertalen dat naar kerndoelen en eindtermen. Samen Sterk zonder Stigma is als inhoudelijk-deskundige aangesloten bij het ontwikkelteam Burgerschap.

reageer op de conceptvoorstellen

De ontwikkelteams leveren steeds tussenproducten op. Individuen, scholen en maatschappelijke organisaties kunnen vervolgens online reageren op de conceptvoorstellen. Op dit moment loopt de laatste consultatieperiode t/m 11 augustus 2019 over het geheel aan opbrengsten. In het najaar wordt het geheel overhandigd aan de minister, daarna begint de politieke bespreking en besluitvorming.

De conceptvoorstellen van Burgerschap en Mens & Maatschappij bieden veel aanknopingspunten om in het onderwijs aandacht te besteden aan psychische diversiteit en mentale gezondheid. Er zijn bouwstenen uitgewerkt over onder andere diversiteit, psychisch welbevinden, empathie, identiteit en solidariteit. Hoe dat precies is gedaan kun je hier lezen. Feedback geven kan via de website van curriculum.nu.

denk mee

De werkgroep Jeugd van het kennisconsortium Destigmatisering en Sociale Inclusie zal een gezamenlijke reactie indienen. Daarbij zal onder andere de samenhang tussen de leergebieden Burgerschap en Mens&Maatschappij worden meegenomen. Meedenken of meedoen? Neem vóór 1 augustus contact op met Eline Kolijn via e.kolijn@samensterkzonderstigma.nl