Samen Sterk zonder Stigma ontwikkelt programma

De Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft vandaag de bestuurlijke agenda Forensische Zorg voor de komende jaren ondertekend. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van een aanpak voor destigmatisering zodat mensen met een forensisch verleden minder belemmering ervaren bij sociale integratie en terugkeer tot de arbeidsmarkt. Alle betrokken partijen erkennen dat de aanpak van stigma essentieel is in de agenda. Samen Sterk zonder Stigma gaat hiervoor het programma ontwikkelen.

Gerdien Rabbers, directeur Samen Sterk zonder Stigma: ‘Met onze expertise, strategieën en interventies maken we samen met mensen met een forensisch verleden én professionals uit de forensische zorg verschil voor de samenleving én voor mensen met een forensisch verleden. Het te ontwikkelen programma beoogt belemmeringen door stigmatisering weg te nemen. Bovendien draagt het programma direct bij aan het vergroten van de kwaliteit, professionaliteit en veiligheid van de forensische zorg.’

Wegnemen van de barrière

Mensen met een psychische aandoening én forensisch verleden behoren tot de meest gestigmatiseerde groepen in de samenleving. In de forensische zorg krijgen mensen te maken met een dubbel stigma: stigma zowel als gevolg van de psychische aandoening als van het forensische label. Stigmatisering heeft ernstige gevolgen, zoals een verminderde kwaliteit van leven en welbevinden, een gevoel van schaamte en verminderd gevoel van eigenwaarde. Daarnaast vormt stigmatisering een barrière bij de zoektocht naar een baan, een woning en bij het aangaan van vriendschappen en relaties. Stigma belemmert dus in belangrijke mate de deelname van mensen met een forensisch verleden aan de samenleving.

Samen Sterk zonder Stigma ontwikkelt programma

De Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft vandaag de bestuurlijke agenda Forensische Zorg voor de komende jaren ondertekend. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van een aanpak voor destigmatisering zodat mensen met een forensisch verleden minder belemmering ervaren bij sociale integratie en terugkeer tot de arbeidsmarkt. Alle betrokken partijen erkennen dat de aanpak van stigma essentieel is in de agenda. Samen Sterk zonder Stigma gaat hiervoor het programma ontwikkelen.

Gerdien Rabbers, directeur Samen Sterk zonder Stigma: ‘Met onze expertise, strategieën en interventies maken we samen met mensen met een forensisch verleden én professionals uit de forensische zorg verschil voor de samenleving én voor mensen met een forensisch verleden. Het te ontwikkelen programma beoogt belemmeringen door stigmatisering weg te nemen. Bovendien draagt het programma direct bij aan het vergroten van de kwaliteit, professionaliteit en veiligheid van de forensische zorg.’

Wegnemen van de barrière

Mensen met een psychische aandoening én forensisch verleden behoren tot de meest gestigmatiseerde groepen in de samenleving. In de forensische zorg krijgen mensen te maken met een dubbel stigma: stigma zowel als gevolg van de psychische aandoening als van het forensische label. Stigmatisering heeft ernstige gevolgen, zoals een verminderde kwaliteit van leven en welbevinden, een gevoel van schaamte en verminderd gevoel van eigenwaarde. Daarnaast vormt stigmatisering een barrière bij de zoektocht naar een baan, een woning en bij het aangaan van vriendschappen en relaties. Stigma belemmert dus in belangrijke mate de deelname van mensen met een forensisch verleden aan de samenleving.