Buro MAKS ondersteunt mensen met psychosociale en psychiatrische problemen in Noord-Brabant en Rivierenland met het omgaan met de problemen die ze ervaren. Omdat zij kijken naar de mens als persoon en dus niet vanuit de diagnose of het labelis toenmalig MAKS’er Dieke Roodbeen voor haar master Social Work in 2018-2019 een verbetertraject gestart. “Wij werken op een oplossingsgerichte manier naar resultaten, we nemen de cliënt overal in mee, maar de professionals bleken regelmatig het een en ander in te vullen voor mensen zonder dat ze zich daarvan bewust waren. En zo stond stigmatiseren het herstel vaak in de weg. Dieke organiseerde daarom mede met behulp van de Samen Sterk toolkit Beyond the Label een inzichtgevende workshop voor collega’s om bewuster te worden van de invloed van stigma. 

herstel

Omdat de invloed van stigma op herstel heel groot kan zijn, zoals de professionals bij MAKS zelf ook ervaren, vonden zij het belangrijk (de)stigmatisering te integreren en verankeren in hun werkwijze en cultuur. MAKS zocht daarom samenwerking met Samen Sterk vanwege onzkennis én onze ervaring in het daadwerkelijk aanpakken van destigmatisering in de ggz-praktijk.

Stigma heeft blijvende aandacht nodig, anders raakt het weer op de achtergrond.

Samen werd tijdens de gezamenlijke (digitale) kick-off op 5 oktober jl. een plan voor het structureel verweven van destigmatisering in cultuur en werkwijze gelanceerd. 

structureel

Zo krijgt het thema voortaan geregeld aandacht op bijeenkomsten voor de gehele organisatie, zoals op de MAKS-dag. Dit gebeurt middels presentaties en workshops over het thema, al dan niet met behulp van tools van Samen Sterk.

Ook wordt het thema middels een activiteit opgenomen in de training Resultaat- en Oplossingsgericht Werken, die alle medewerkers volgen. 

Tijdens de werkbegeleiding wordt aandacht besteed aan hoe medewerkers in hun werk staan en welke ontwikkelpunten/aandachtsgebieden zij voor zichzelf zien. Hierin is ruimte voor iedereen om een doel over destigmatisering op te kunnen nemen. 

In de (begeleide) intervisie reflecteer je op jezelf en krijg je inzicht in je eigen handelen. Daarom is dit ook een uitgelezen plek om destigmatisering op te nemen. Vanuit de begeleiding zal bijvoorbeeld expliciet gevraagd worden naar de rol van (de)stigma en worden collega’s aangemoedigd vragen te stellen over dit thema. 

ondersteuning

Samen Sterk ondersteunt MAKS om de ingezette koers te kunnen blijven voortzetten en volgen. Elk kwartaal zitten we met elkaar om tafel om te evalueren hoe het gaat op al die facetten die we in het plan hebben bedacht. Waar loopt men in de praktijk tegenaan? Wat is de voortgang, en de impact? Welke zaken moeten of kunnen worden aangepast? Kortom: is er bijsturing nodig en waarop? Samen Sterk heeft hierin voornamelijk een adviesrol vanuit onze kennis en kunde, maar indien nodig kunnen we ook ondersteunen in de praktische zaken waar men gedurende het traject tegenaan loopt, zoals aansluiten bij teambijeenkomsten. 

 

Samen Sterk is met meerdere instellingen in gesprek om destigmatisering structureel onder te brengen in de werkwijzen. Wij kunnen ook jouw organisatie helpen. Interesse? Neem contact op met Luca Koppen, projectmanager ‘ggz zonder stigma’

Buro MAKS ondersteunt mensen met psychosociale en psychiatrische problemen in Noord-Brabant en Rivierenland met het omgaan met de problemen die ze ervaren. Omdat zij kijken naar de mens als persoon en dus niet vanuit de diagnose of het labelis toenmalig MAKS’er Dieke Roodbeen voor haar master Social Work in 2018-2019 een verbetertraject gestart. “Wij werken op een oplossingsgerichte manier naar resultaten, we nemen de cliënt overal in mee, maar de professionals bleken regelmatig het een en ander in te vullen voor mensen zonder dat ze zich daarvan bewust waren. En zo stond stigmatiseren het herstel vaak in de weg. Dieke organiseerde daarom mede met behulp van de Samen Sterk toolkit Beyond the Label een inzichtgevende workshop voor collega’s om bewuster te worden van de invloed van stigma. 

herstel

Omdat de invloed van stigma op herstel heel groot kan zijn, zoals de professionals bij MAKS zelf ook ervaren, vonden zij het belangrijk (de)stigmatisering te integreren en verankeren in hun werkwijze en cultuur. MAKS zocht daarom samenwerking met Samen Sterk vanwege onzkennis én onze ervaring in het daadwerkelijk aanpakken van destigmatisering in de ggzpraktijk.

Stigma heeft blijvende aandacht nodig, anders raakt het weer op de achtergrond.

Samen werd tijdens de gezamenlijke (digitale) kick-off op 5 oktober jl. een plan voor het structureel verweven van destigmatisering in cultuur en werkwijze gelanceerd. 

structureel

Zo krijgt het thema voortaan geregeld aandacht op bijeenkomsten voor de gehele organisatie, zoals op de MAKS-dag. Dit gebeurt middels presentaties en workshops over het thema, al dan niet met behulp van tools van Samen Sterk.

Ook wordt het thema middels een activiteit opgenomen in de training Resultaat- en Oplossingsgericht Werken, die alle medewerkers volgen. 

Tijdens de werkbegeleiding wordt aandacht besteed aan hoe medewerkers in hun werk staan en welke ontwikkelpunten/aandachtsgebieden zij voor zichzelf zien. Hierin is ruimte voor iedereen om een doel over destigmatisering op te kunnen nemen. 

In de (begeleide) intervisie reflecteer je op jezelf en krijg je inzicht in je eigen handelen. Daarom is dit ook een uitgelezen plek om destigmatisering op te nemen. Vanuit de begeleiding zal bijvoorbeeld expliciet gevraagd worden naar de rol van (de)stigma en worden collega’s aangemoedigd vragen te stellen over dit thema. 

ondersteuning

Samen Sterk ondersteunt MAKS om de ingezette koers te kunnen blijven voortzetten en volgen. Elk kwartaal zitten we met elkaar om tafel om te evalueren hoe het gaat op al die facetten die we in het plan hebben bedacht. Waar loopt men in de praktijk tegenaan? Wat is de voortgang, en de impact? Welke zaken moeten of kunnen worden aangepast? Kortom: is er bijsturing nodig en waarop? Samen Sterk heeft hierin voornamelijk een adviesrol vanuit onze kennis en kunde, maar indien nodig kunnen we ook ondersteunen in de praktische zaken waar men gedurende het traject tegenaan loopt, zoals aansluiten bij teambijeenkomsten. 

 

Samen Sterk is met meerdere instellingen in gesprek om destigmatisering structureel onder te brengen in de werkwijzen. Wij kunnen ook jouw organisatie helpen. Interesse? Neem contact op met Luca Koppen, projectmanager ‘ggz zonder stigma’