GGZ-professionals hebben, net als iedereen, vooroordelen en kunnen de mensen die zij behandelen (vaak onbewust) stigmatiseren.  Dat kan herstel in de weg staan. Hoe kunnen we aan  de slag met  destigmatisering  in  de praktijk?  

Op 18 juni 2020 leidden Alan Ralston (UMCU, NVvP), ambassadeur Mirte Sonntag en projectmanager ‘ggz zonder stigma’ Luca Koppen een digitale workshop over dit thema tijdens het jaarlijkse NVvP-congres. 

stigma tegengaan

In deze workshop stelden we stigmatisering binnen de ggz centraal en keken we naar mogelijkheden om dat binnen de eigen ggz-praktijk tegen te gaan. 

Aan de hand van een filmfragmentover stigmatisering binnen de ggz uit de impactproductie Bij Nader Inzien gingen we de dialoog met deelnemers aan over het thema. Vanuit onze eigen ervaring en wetenschappelijke kennis keken we met de deelnemers naar de betekenis van stigma, de effecten hiervan voor de patiënt en reikten we handelingsperspectieven aan om stigma in de dagelijkse praktijk tegen te gaan.  

terugkijken

Na afloop van het congres werd onze workshop door deelnemers verkozen tot een van de 25 beste workshops. Die workshops krijgen (als eerste) een plek op het online platform voor NVvP-leden. Door het toevoegen van toetsvragen aan de registratie van deze workshop, is deze leerzame workshop nu terug te kijken voor leden en ontvang je er tevens accreditatiepunten voor.  

Helaas kun je dit niet terugzien als je geen NVvP-lid bent, maar op de site van het congres kun je een goede indruk van het (digitale) NVvP-voorjaarscongres krijgen.  

Samen Sterk kan natuurlijk ook voor jouw eigen organisatie een (digitale) workshop geven. Vraag ‘m aan! 

GGZ-professionals hebben, net als iedereen, vooroordelen en kunnen de mensen die zij behandelen (vaak onbewust) stigmatiseren.  Dat kan herstel in de weg staan. Hoe kunnen we aan  de slag met  destigmatisering  in  de praktijk?  

Op 18 juni 2020 leidden Alan Ralston (UMCU, NVvP), ambassadeur Mirte Sonntag en projectmanager ‘ggz zonder stigma’ Luca Koppen een digitale workshop over dit thema tijdens het jaarlijkse NVvP-congres. 

stigma tegengaan

In deze workshop stelden we stigmatisering binnen de ggz centraal en keken we naar mogelijkheden om dat binnen de eigen ggz-praktijk tegen te gaan. 

Aan de hand van een filmfragmentover stigmatisering binnen de ggz uit de impactproductie Bij Nader Inzien gingen we de dialoog met deelnemers aan over het thema. Vanuit onze eigen ervaring en wetenschappelijke kennis keken we met de deelnemers naar de betekenis van stigma, de effecten hiervan voor de patiënt en reikten we handelingsperspectieven aan om stigma in de dagelijkse praktijk tegen te gaan.  

terugkijken

Na afloop van het congres werd onze workshop door deelnemers verkozen tot een van de 25 beste workshops. Die workshops krijgen (als eerste) een plek op het online platform voor NVvP-leden. Door het toevoegen van toetsvragen aan de registratie van deze workshop, is deze leerzame workshop nu terug te kijken voor leden en ontvang je er tevens accreditatiepunten voor.  

Helaas kun je dit niet terugzien als je geen NVvP-lid bent, maar op de site van het congres kun je een goede indruk van het (digitale) NVvPvoorjaarscongres krijgen.  

Samen Sterk kan natuurlijk ook voor jouw eigen organisatie een (digitale) workshop geven. Vraag ‘m aan!