Eén op de tien werknemers is slachtoffer van pesten op het werk. Toch besteden organisaties weinig aandacht aan dit probleem. Een derde van de werkgevers heeft geen enkele maatregel getroffen om pesten op kantoor bespreekbaar te maken. Dat blijkt uit een onderzoek van IPSOS in opdracht van Viking onder 707 werkende Nederlanders.

Pestgedrag komt overal voor: Zo laat dit onderzoek zien dat de 18-34-jarigen vrijwel even vaak aangeven gepest te worden (9%) als 50-plussers (12%). Ook de verschillen tussen lageropgeleiden (12%) en hogeropgeleiden (10%) en mannen (10%) en vrouwen (11%) zijn miniem.

Bedrijven vinden het moeilijk om onder ogen te zien dat hun professionele medewerkers elkaar zouden kunnen pesten.

"Op kantoor werken ‘professionals’ en bedrijven vinden het moeilijk om onder ogen te zien dat hun professionele medewerkers elkaar zouden kunnen pesten", zegt Laura Willemse van Pesten op de Werkvloer. "Werkstress is bijvoorbeeld ook een probleem dat op kantoren voorkomt, maar daar wordt gemakkelijker over gepraat. Hard werken is namelijk een goede intentie. Pesten daarentegen wordt geassocieerd met kinderlijk gedrag."

Wat is pesten op kantoor nu eigenlijk?

Fysiek geweld kan een vorm van pesten zijn, maar pestgedrag neemt ook subtielere vormen aan zoals roddelen, buitensluiten, intimideren en negeren. Het grootste verschil tussen pesten en plagen is dan ook niet de vorm, maar de regelmaat waarmee het gebeurt. Bij plagen is iedereen namelijk wel eens aan de beurt. Het gaat om een geintje hier of daar. Bij pesten is het echter structureel dezelfde persoon die het te vergelden krijgt.

duidelijke route nodig

Een derde van de respondenten gaf aan dat hun werkgever geen maatregelen heeft getroffen om pesten op kantoor bespreekbaar te maken. Patricia Bolwerk van de Stichting stop Pesten vindt dat er juist op dit punt nog veel terrein te winnen valt. "Er moet een duidelijke route te bewandelen zijn voor werknemers die pesten willen rapporteren." Ze beaamt dat ieder bedrijf dat kan regelen hoe ze willen, maar het moet duidelijk en toegankelijk zijn voor iedereen. Zowel voor iemand die zelf gepest wordt alsmede zij die het zien gebeuren en er iets van willen zeggen. Nu wordt er te weinig aan de bel getrokken of pas als het te laat is.

Bron: Viking

Eén op de tien werknemers is slachtoffer van pesten op het werk. Toch besteden organisaties weinig aandacht aan dit probleem. Een derde van de werkgevers heeft geen enkele maatregel getroffen om pesten op kantoor bespreekbaar te maken. Dat blijkt uit een onderzoek van IPSOS in opdracht van Viking onder 707 werkende Nederlanders.

Pestgedrag komt overal voor: Zo laat dit onderzoek zien dat de 18-34-jarigen vrijwel even vaak aangeven gepest te worden (9%) als 50-plussers (12%). Ook de verschillen tussen lageropgeleiden (12%) en hogeropgeleiden (10%) en mannen (10%) en vrouwen (11%) zijn miniem.

Bedrijven vinden het moeilijk om onder ogen te zien dat hun professionele medewerkers elkaar zouden kunnen pesten.

“Op kantoor werken ‘professionals’ en bedrijven vinden het moeilijk om onder ogen te zien dat hun professionele medewerkers elkaar zouden kunnen pesten”, zegt Laura Willemse van Pesten op de Werkvloer. “Werkstress is bijvoorbeeld ook een probleem dat op kantoren voorkomt, maar daar wordt gemakkelijker over gepraat. Hard werken is namelijk een goede intentie. Pesten daarentegen wordt geassocieerd met kinderlijk gedrag.”

Wat is pesten op kantoor nu eigenlijk?

Fysiek geweld kan een vorm van pesten zijn, maar pestgedrag neemt ook subtielere vormen aan zoals roddelen, buitensluiten, intimideren en negeren. Het grootste verschil tussen pesten en plagen is dan ook niet de vorm, maar de regelmaat waarmee het gebeurt. Bij plagen is iedereen namelijk wel eens aan de beurt. Het gaat om een geintje hier of daar. Bij pesten is het echter structureel dezelfde persoon die het te vergelden krijgt.

duidelijke route nodig

Een derde van de respondenten gaf aan dat hun werkgever geen maatregelen heeft getroffen om pesten op kantoor bespreekbaar te maken. Patricia Bolwerk van de Stichting stop Pesten vindt dat er juist op dit punt nog veel terrein te winnen valt. “Er moet een duidelijke route te bewandelen zijn voor werknemers die pesten willen rapporteren.” Ze beaamt dat ieder bedrijf dat kan regelen hoe ze willen, maar het moet duidelijk en toegankelijk zijn voor iedereen. Zowel voor iemand die zelf gepest wordt alsmede zij die het zien gebeuren en er iets van willen zeggen. Nu wordt er te weinig aan de bel getrokken of pas als het te laat is.

Bron: Viking