‘Herstellen van verslaving kán niet alleen.’ Daar is herstelgemeenschap Recovery Dharma van overtuigd. "Wij zijn een groep lotgenoten die samen komen om te werken aan herstel van verslaving. We werken aan herstel door middel van meditatie- en mindfulness-oefeningen. We zijn daarbij ‘peer-led’, dat wil zeggen: er is geen sprake van enige hiërarchische sturing. We zijn allemaal gelijk, of je nu aan het begin staat van je herstelproces of er al een tijd aan werkt, en onze inzet is ook helemaal vrijwillig." 

Recovery Dharma is een programma dat in de Verenigde Staten is ontstaan en op het Boeddhisme geïnspireerd is. Nick en Rogier zijn betrokken bij deze gemeenschap omdat zij ook zelf te maken hebben met verslaving. Rogier vertelt: "Verslaving is in mijn ogen niets anders dan het niet kunnen accepteren van wat op dit moment is, en daar een uitweg van zoeken. Dit doen we in zekere zin allemaal: het pakken van je telefoon bij eenzaamheid, de koelkast plunderen na een lastig gesprek of jezelf verliezen op het internet.

'Ik heb geleerd dat er geen sprake is van schuld, of ‘defect’ zijn, maar dat er aandacht moet worden besteed aan de omstandigheden en aan onze conditionering.'

Het najagen van prettige gevoelens door gedrag of middelen geeft een bepaalde rush en is een (tijdelijke) afleiding van de realiteit. Voor mensen die met verslaving worstelen is dit gedrag vaak extremer en zijn die paden in het brein toegankelijker. Dit kan komen door trauma, hechtingsproblematiek of andere onderliggende factoren. Ik heb geleerd dat er geen sprake is van schuld, of ‘defect’ zijn, maar dat er aandacht moet worden besteed aan de omstandigheden en aan onze conditionering. Dit is waar meditatie een belangrijke rol in speelt. Door liefdevol aandacht te besteden onze ervaringen, kunnen we ons verbinden met het deel van onszelf dat niet getraumatiseerd is, dat niet verslaafd is en dat niet geregeerd wordt door schaamte."

Je hoort erbij

Verslaving komt in veel verschillende vormen. Vaak wordt snel gedacht aan drugs of alcohol, maar ook gamen, sociale media, seks of series kunnen een verslaving worden. Nick: 'Het gaat in ieder geval om iets in ons leven waar we de regie over kwijt zijn geraakt. Met vaak als gevolg dat we schade berokkenen, in ons eigen leven, en in dat van anderen.'

‘Je wordt gemist als je er niet bij bent. Je hoort erbij.'

Zelf zijn Nick en Rogier inmiddels in herstel van verslaving. Ze zijn van mening dat herstellen niet alleen kan, maar dat je hier juist andere mensen voor nodig hebt. Door de peer-gerichte aanpak bij Recovery Dharma komt dit goed tot zijn recht. "Herstel zit​ verweven ín d​e gemeenschap, in het ‘samen’ - in wat in het boeddhisme de 'Sangha' wordt genoemd. Op zijn meest basale niveau betekent dat: ‘Je wordt gemist als je er niet bij bent. Je hoort erbij. Je wordt gewaardeerd als persoon als je samen zit.’ Er wordt tegelijk ook iets van je verwacht: je aanwezigheid wordt immers verwacht. Je bent daarmee van betekenis." Recovery Dharma biedt dan ook een plek waar je de tijd kunt nemen om emoties te uiten en waar juist het contact met lotgenoten centraal staat. Rogier vertelt: "Ik vond het vooral fijn om te horen dat iemand onze bijeenkomsten laagdrempelig vond. Het gevoel dat je niet alleen staat in je ervaring, de gedeelde ervaring en het samen oefenen is fijn."

Probleem opgelost

Verslaving heeft als stigmadat het steevast geassocieerd wordt met criminaliteit en agressie, met verwaarlozing, armoede; in algemene zin met sociaal disfunctioneren. Dat iemand een baan kan hebben en toch verslaafd kan zijn, kunnen mensen zich vaak moeilijk voorstellen. Een prominent en hardnekkig vooroordeeldaarnaast is dat verslaving eigenlijk simpel op te lossen zou zijn: ‘Gewoon niet meer gebruiken, niet meer drinken, niet meer doen, klaar, probleem opgelost.’ Omdat het niet zo simpel is en terugval eigenlijk altijd op de loer ligt, wordt vervolgens dan vaak ook geconcludeerd dat verslaving te maken heeft met karakterzwakte. Iemand die verslaafd is zal dan wel een ‘loser’ zijn’, of ‘te weinig zelfdiscipline’ hebben.

'De buitensluiting als gevolg van dergelijke stigma’s richt vaak nog meer schade aan.'

Een denigrerend oordeelis op die manier gemakkelijk geveld. De buitensluiting als gevolg van dergelijke stigma’s richt vaak nog meer schade aan. De fysieke pijn van sociale uitsluiting en het mechanisme van verslaving (iedere vorm van verslaving) zijn bijvoorbeeld vaak en ongemerkt nauw aan elkaar verbonden. Zo houdt de sociale omgeving de kern van het lijden van verslaving soms zelf in stand.

Meedoen?

Iedere woensdag mediteert Recovery Dharma online, via ZOOM. Dat is laagdrempelig en voor iedereen met een internetverbinding - soms zelfs internationaal - gemakkelijk toegankelijk. Daarnaast is het natuurlijk helemaal corona-proef! De toegang is gratis. De link vind je via facebookof via de websitevan Recovery Dharma.

Maar er zijn naast de online bijeenkomsten ook fysieke bijeenkomsten: "Iedere zaterdag mediteren we offline en komen we fysiek bij elkaar in Nijmegen, bij gezondheid- en welzijnscentrum Sarvata. Ook die bijeenkomst is vrij toegankelijk, maar omdat het lokaal gebonden aan Nijmegen is, is het meteen vaak wat lastiger te bereiken voor mensen die niet in de omgeving van Nijmegen zitten. Maar natuurlijk is iedereen welkom!"

"We moedigen mensen daarom ook graag aan om in hun eigen woonplaats een Recovery Dharma groep te starten. We helpen graag bij het oprichten en bij het genereren van aandacht daarvoor. Heel veel informatie hierover tref je via onze website of via de internationale website. Je mag ons uiteraard ook eerst via mailbenaderen voor informatie. Of stuur een chatbericht naar onze facebookpagina!"

Meer weten over verslaving? Bekijk ook de ervaringsverhalen van Samen Sterk ambassadeur Arina en ambassadeur Bert.

 

 ‘Herstellen van verslaving kán niet alleen.’ Daar is herstelgemeenschap Recovery Dharma van overtuigd. “Wij zijn een groep lotgenoten die samen komen om te werken aan herstel van verslaving. We werken aan herstel door middel van meditatie- en mindfulness-oefeningen. We zijn daarbij ‘peer-led’, dat wil zeggen: er is geen sprake van enige hiërarchische sturing. We zijn allemaal gelijk, of je nu aan het begin staat van je herstelproces of er al een tijd aan werkt, en onze inzet is ook helemaal vrijwillig.” 

Recovery Dharma is een programma dat in de Verenigde Staten is ontstaan en op het Boeddhisme geïnspireerd is. Nick en Rogier zijn betrokken bij deze gemeenschap omdat zij ook zelf te maken hebben met verslaving. Rogier vertelt: “Verslaving is in mijn ogen niets anders dan het niet kunnen accepteren van wat op dit moment is, en daar een uitweg van zoeken. Dit doen we in zekere zin allemaal: het pakken van je telefoon bij eenzaamheid, de koelkast plunderen na een lastig gesprek of jezelf verliezen op het internet.

‘Ik heb geleerd dat er geen sprake is van schuld, of ‘defect’ zijn, maar dat er aandacht moet worden besteed aan de omstandigheden en aan onze conditionering.’

Het najagen van prettige gevoelens door gedrag of middelen geeft een bepaalde rush en is een (tijdelijke) afleiding van de realiteit. Voor mensen die met verslaving worstelen is dit gedrag vaak extremer en zijn die paden in het brein toegankelijker. Dit kan komen door trauma, hechtingsproblematiek of andere onderliggende factoren. Ik heb geleerd dat er geen sprake is van schuld, of ‘defect’ zijn, maar dat er aandacht moet worden besteed aan de omstandigheden en aan onze conditionering. Dit is waar meditatie een belangrijke rol in speelt. Door liefdevol aandacht te besteden onze ervaringen, kunnen we ons verbinden met het deel van onszelf dat niet getraumatiseerd is, dat niet verslaafd is en dat niet geregeerd wordt door schaamte.”

Je hoort erbij

Verslaving komt in veel verschillende vormen. Vaak wordt snel gedacht aan drugs of alcohol, maar ook gamen, sociale media, seks of series kunnen een verslaving worden. Nick: ‘Het gaat in ieder geval om iets in ons leven waar we de regie over kwijt zijn geraakt. Met vaak als gevolg dat we schade berokkenen, in ons eigen leven, en in dat van anderen.’

‘Je wordt gemist als je er niet bij bent. Je hoort erbij.’

Zelf zijn Nick en Rogier inmiddels in herstel van verslaving. Ze zijn van mening dat herstellen niet alleen kan, maar dat je hier juist andere mensen voor nodig hebt. Door de peer-gerichte aanpak bij Recovery Dharma komt dit goed tot zijn recht. “Herstel zit​ verweven ín d​e gemeenschap, in het ‘samen’ – in wat in het boeddhisme de ‘Sangha’ wordt genoemd. Op zijn meest basale niveau betekent dat: ‘Je wordt gemist als je er niet bij bent. Je hoort erbij. Je wordt gewaardeerd als persoon als je samen zit.’ Er wordt tegelijk ook iets van je verwacht: je aanwezigheid wordt immers verwacht. Je bent daarmee van betekenis.” Recovery Dharma biedt dan ook een plek waar je de tijd kunt nemen om emoties te uiten en waar juist het contact met lotgenoten centraal staat. Rogier vertelt: “Ik vond het vooral fijn om te horen dat iemand onze bijeenkomsten laagdrempelig vond. Het gevoel dat je niet alleen staat in je ervaring, de gedeelde ervaring en het samen oefenen is fijn.”

Probleem opgelost

Verslaving heeft als stigmadat het steevast geassocieerd wordt met criminaliteit en agressie, met verwaarlozing, armoede; in algemene zin met sociaal disfunctioneren. Dat iemand een baan kan hebben en toch verslaafd kan zijn, kunnen mensen zich vaak moeilijk voorstellen. Een prominent en hardnekkig vooroordeeldaarnaast is dat verslaving eigenlijk simpel op te lossen zou zijn: ‘Gewoon niet meer gebruiken, niet meer drinken, niet meer doen, klaar, probleem opgelost.’ Omdat het niet zo simpel is en terugval eigenlijk altijd op de loer ligt, wordt vervolgens dan vaak ook geconcludeerd dat verslaving te maken heeft met karakterzwakte. Iemand die verslaafd is zal dan wel een ‘loser’ zijn’, of ‘te weinig zelfdiscipline’ hebben.

‘De buitensluiting als gevolg van dergelijke stigma’s richt vaak nog meer schade aan.’

Een denigrerend oordeelis op die manier gemakkelijk geveld. De buitensluiting als gevolg van dergelijke stigma’s richt vaak nog meer schade aan. De fysieke pijn van sociale uitsluiting en het mechanisme van verslaving (iedere vorm van verslaving) zijn bijvoorbeeld vaak en ongemerkt nauw aan elkaar verbonden. Zo houdt de sociale omgeving de kern van het lijden van verslaving soms zelf in stand.

Meedoen?

Iedere woensdag mediteert Recovery Dharma online, via ZOOM. Dat is laagdrempelig en voor iedereen met een internetverbinding – soms zelfs internationaal – gemakkelijk toegankelijk. Daarnaast is het natuurlijk helemaal corona-proef! De toegang is gratis. De link vind je via facebookof via de websitevan Recovery Dharma.

Maar er zijn naast de online bijeenkomsten ook fysieke bijeenkomsten: “Iedere zaterdag mediteren we offline en komen we fysiek bij elkaar in Nijmegen, bij gezondheid- en welzijnscentrum Sarvata. Ook die bijeenkomst is vrij toegankelijk, maar omdat het lokaal gebonden aan Nijmegen is, is het meteen vaak wat lastiger te bereiken voor mensen die niet in de omgeving van Nijmegen zitten. Maar natuurlijk is iedereen welkom!”

“We moedigen mensen daarom ook graag aan om in hun eigen woonplaats een Recovery Dharma groep te starten. We helpen graag bij het oprichten en bij het genereren van aandacht daarvoor. Heel veel informatie hierover tref je via onze website of via de internationale website. Je mag ons uiteraard ook eerst via mailbenaderen voor informatie. Of stuur een chatbericht naar onze facebookpagina!”

Meer weten over verslaving? Bekijk ook de ervaringsverhalen van Samen Sterk ambassadeur Arina en ambassadeur Bert.