Hoe word je een nog betere hulpverlener in de ggz? Destigmatisering draagt bij aan het plezier in je vak en de kwaliteit van de hulpverlening. Daarom ontwikkelden we de zogenaamde Dialoogdag, een dag waarop je een gestructureerde dialoog voert over de stand van stigma binnen je instelling. We onderzoeken samen wat al goed gaat en wat nog beter kan. Onlangs vond de geslaagde aftrap plaats.

Hoe ziet zo’n Dialoogdag eruit? Samen Sterk zorgt voor een gespreksbegeleider en een panel bestaand uit hulpverleners, cliënten en familie. Dit panel gaat tijdens de dag in gesprek met een panel hulpverleners, cliënten en familieleden vanuit jouw ggz-instelling. Het Samen Sterk-panel heeft een faciliterende rol: het houdt een spiegel voor, stelt vragen tot boven water is waar stigma nog voorkomt in de instelling en denkt actief mee over mogelijke oplossingen. Met verschillende werkvormen ga je met dit thema aan de slag. Aan het einde van de dag heb je een goed overzicht van wat de instelling zou kunnen doen om het stigma op psychische kwetsbaarheid uit de weg te krijgen.

Het glas is halfvol en we schenken het verder bij

Tijdens de aftrap maakten toekomstige Samen Sterk-panelleden kennis met de Dialoogdag. Ze oefenden met de werkvormen en gingen aan de slag met appreciative inquiry (waarderend onderzoek). De reacties waren heel positief. Als grote pluspunten van de Dialoogdag noemden zij bijvoorbeeld:

De diepte in

"Je hebt heel persoonlijk contact, in een kleine groep. In een veilige omgeving kun je elkaar uitgebreid uitvragen en om verduidelijking vragen, waardoor je echt een laagje dieper komt. Waarom vindt iemand iets, wat zit daar allemaal achter? Je verkent stigma en wat dit betekent in de diepte en de breedte. Ik ontdekte vandaag weer dat er vormen van stigma bestaan waar ik zelf nog niets van wist. Alle facetten komen aan bod."

Positieve benadering

"De insteek van de dag is positief: het glas is halfvol en we schenken er nog meer bij. We kijken samen naar wat er al goed gaat en wat er nog beter kan, in plaats van te wijzen op fouten. Deze positieve houding loopt als een rode draad door de hele dag."

Iedereen praat mee

"Omdat je met een redelijk kleine groep bent en sommige opdrachten in nog kleinere subgroepen doet, wordt echt niemand overgeslagen. Iedereen kan zijn zegje doen en voelt zich betrokken. Met de hele groep creëer je een richting waar je naartoe wil, en zo waarborg je meteen dat er draagvlak is onder alle deelnemers."

Na één dag resultaat

"Na deze dag heb je een goed inzicht in de stand van stigma in je instelling én weet je wat je er allemaal tegen zou kunnen doen. Je kunt meteen iets gaan veranderen. Een instelling kiest zelf wat ze als eerste willen aanpakken. Hierin heb je volledig de vrijheid. Het Samen Sterk-panel denkt mee, maar de instelling bepaalt waar deze op korte termijn mee aan de slag wil."

Doe mee met de pilots

We gaan deze dag testen in de praktijk. Zoek jij concrete handvatten om de dialoog te voeren over de stand van stigma binnen jouw instelling? Dan organiseren we graag een Dialoogdag op jouw werkplek. Neem voor meer informatie contact op met projectmedewerker Luca Koppen.

Hoe word je een nog betere hulpverlener in de ggz? Destigmatisering draagt bij aan het plezier in je vak en de kwaliteit van de hulpverlening. Daarom ontwikkelden we de zogenaamde Dialoogdag, een dag waarop je een gestructureerde dialoog voert over de stand van stigma binnen je instelling. We onderzoeken samen wat al goed gaat en wat nog beter kan. Onlangs vond de geslaagde aftrap plaats.

Hoe ziet zo’n Dialoogdag eruit? Samen Sterk zorgt voor een gespreksbegeleider en een panel bestaand uit hulpverleners, cliënten en familie. Dit panel gaat tijdens de dag in gesprek met een panel hulpverleners, cliënten en familieleden vanuit jouw ggz-instelling. Het Samen Sterk-panel heeft een faciliterende rol: het houdt een spiegel voor, stelt vragen tot boven water is waar stigma nog voorkomt in de instelling en denkt actief mee over mogelijke oplossingen. Met verschillende werkvormen ga je met dit thema aan de slag. Aan het einde van de dag heb je een goed overzicht van wat de instelling zou kunnen doen om het stigma op psychische kwetsbaarheid uit de weg te krijgen.

Het glas is halfvol en we schenken het verder bij

Tijdens de aftrap maakten toekomstige Samen Sterk-panelleden kennis met de Dialoogdag. Ze oefenden met de werkvormen en gingen aan de slag met appreciative inquiry (waarderend onderzoek). De reacties waren heel positief. Als grote pluspunten van de Dialoogdag noemden zij bijvoorbeeld:

De diepte in

“Je hebt heel persoonlijk contact, in een kleine groep. In een veilige omgeving kun je elkaar uitgebreid uitvragen en om verduidelijking vragen, waardoor je echt een laagje dieper komt. Waarom vindt iemand iets, wat zit daar allemaal achter? Je verkent stigma en wat dit betekent in de diepte en de breedte. Ik ontdekte vandaag weer dat er vormen van stigma bestaan waar ik zelf nog niets van wist. Alle facetten komen aan bod.”

Positieve benadering

“De insteek van de dag is positief: het glas is halfvol en we schenken er nog meer bij. We kijken samen naar wat er al goed gaat en wat er nog beter kan, in plaats van te wijzen op fouten. Deze positieve houding loopt als een rode draad door de hele dag.”

Iedereen praat mee

“Omdat je met een redelijk kleine groep bent en sommige opdrachten in nog kleinere subgroepen doet, wordt echt niemand overgeslagen. Iedereen kan zijn zegje doen en voelt zich betrokken. Met de hele groep creëer je een richting waar je naartoe wil, en zo waarborg je meteen dat er draagvlak is onder alle deelnemers.”

Na één dag resultaat

“Na deze dag heb je een goed inzicht in de stand van stigma in je instelling én weet je wat je er allemaal tegen zou kunnen doen. Je kunt meteen iets gaan veranderen. Een instelling kiest zelf wat ze als eerste willen aanpakken. Hierin heb je volledig de vrijheid. Het Samen Sterk-panel denkt mee, maar de instelling bepaalt waar deze op korte termijn mee aan de slag wil.”

Doe mee met de pilots

We gaan deze dag testen in de praktijk. Zoek jij concrete handvatten om de dialoog te voeren over de stand van stigma binnen jouw instelling? Dan organiseren we graag een Dialoogdag op jouw werkplek. Neem voor meer informatie contact op met projectmedewerker Luca Koppen.