Global Alliance

 

Samen Sterk zonder Stigma goes international... In maart 2016 vond de meeting plaats van de Global Alliance against Stigma in Glasgow. Organisaties die in hun eigen land stigma aanpakken, zoals See Me - Schotland, Time to Change - Engeland, Like Minds Like Mine - Nieuw Zeeland en One of us - Denemarken ontmoeten elkaar en delen ervaringen om zo de destigma-beweging sterker te maken. In deze film wordt verteld wat er gebeurde. Ook voorzitter van het bestuur Victor Vladár Rivero is hierin te zien en aan het woord.

 

Tijdens de meeting schreef directeur Gerdien Rabbers al over haar ervaringen:

De directeur van See Me trapt af en stelt: aanpakken van stigma is een ontdekkingsreis, we weten nog niet precies wat wel en niet werkt. En ook: destigma is geen rocketscience maar dat mag geen reden zijn om niets te doen. Laten we vooral delen wat we weten wat wel en niet werkt, zodat er een internationale beweging komt.

De sfeer van ervaringen delen, krijgt direct vorm in het delen van de activiteit waar je het meest trots op bent. Vanuit het idee 'brag and steal', in beter Nederlands: beter goed gejat... deelden de deelnemers hun ervaringen. Opvallend was de actie van de collega's uit Catalonië. Na het ongeluk met German Wings, gingen zij actief naar de belangrijkste media om de berichtgeving te nuanceren. Ambassadeurs vertelden wat het effect van stigmatiserende journalistiek op hen had. De berichtgeving werd in de betreffende media direct genuanceerder. Herhaling bleek wel nodig toen afgelopen weekend meer bekend werd over het medische advies van piloot. Dat hebben de Catalaanse collega's dan ook direct ingezet.

In een sneltreinvaart werden vervolgens verschillende strategieën besproken. Aanpakken lijken op elkaar maar er zijn zeker ook verschillen. De aanpak van See Me in Schotland is gebaseerd op de rechten van de mens. Zij stellen, juist omdat deze rechten voor iedereen hetzelfde zijn, werkt dat destigmatiserend. Vanuit de diverse strategieën werken alle organisaties aan een scala van projecten op gebied van werk, media, hulpverleners of jeugd. En, in alle projecten spelen ambassadeurs of champions een rol.

In de middag vertellen vier organisaties over hun evaluaties. Opvallend hier was dat Denemarken de evaluatie van hun programma's heel pragmatisch aanpakt. Diepgaand wetenschappelijk onderzoek doen zij nauwelijks. De meeste evaluaties dienen in Denemarken om de activiteiten te verbeteren. Ook opvallend was See Me die niet enkel de effectiviteit van interventies onderzoekt maar juist ook de beweging die in gang is gezet. Samenvattend werd gesteld dat evaluatie van destigma-programma's geen medische wetenschap is. We zouden heel veel meer willen evalueren maar we komen ook ver met de 'bits en pieces' die er nu al zijn.

Na de eerste dag, is het helder dat Samen Sterk zonder Stigma samen met haar ambassadeurs, ook internationaal goed meedoet. Waar we de komende tijd meer aan kunnen doen, is evaluatie (ook pragmatisch) van ons werk. En het verzamelen en delen van de successen, hoe klein ook. Succes veroorzaakt succes en houdt de beweging aan de gang.

Global Alliance

 

Samen Sterk zonder Stigma goes international… In maart 2016 vond de meeting plaats van de Global Alliance against Stigma in Glasgow. Organisaties die in hun eigen land stigma aanpakken, zoals See Me – Schotland, Time to Change – Engeland, Like Minds Like Mine – Nieuw Zeeland en One of us – Denemarken ontmoeten elkaar en delen ervaringen om zo de destigma-beweging sterker te maken. In deze film wordt verteld wat er gebeurde. Ook voorzitter van het bestuur Victor Vladár Rivero is hierin te zien en aan het woord.

 

Tijdens de meeting schreef directeur Gerdien Rabbers al over haar ervaringen:

De directeur van See Me trapt af en stelt: aanpakken van stigma is een ontdekkingsreis, we weten nog niet precies wat wel en niet werkt. En ook: destigma is geen rocketscience maar dat mag geen reden zijn om niets te doen. Laten we vooral delen wat we weten wat wel en niet werkt, zodat er een internationale beweging komt.

De sfeer van ervaringen delen, krijgt direct vorm in het delen van de activiteit waar je het meest trots op bent. Vanuit het idee ‘brag and steal’, in beter Nederlands: beter goed gejat… deelden de deelnemers hun ervaringen. Opvallend was de actie van de collega’s uit Catalonië. Na het ongeluk met German Wings, gingen zij actief naar de belangrijkste media om de berichtgeving te nuanceren. Ambassadeurs vertelden wat het effect van stigmatiserende journalistiek op hen had. De berichtgeving werd in de betreffende media direct genuanceerder. Herhaling bleek wel nodig toen afgelopen weekend meer bekend werd over het medische advies van piloot. Dat hebben de Catalaanse collega’s dan ook direct ingezet.

In een sneltreinvaart werden vervolgens verschillende strategieën besproken. Aanpakken lijken op elkaar maar er zijn zeker ook verschillen. De aanpak van See Me in Schotland is gebaseerd op de rechten van de mens. Zij stellen, juist omdat deze rechten voor iedereen hetzelfde zijn, werkt dat destigmatiserend. Vanuit de diverse strategieën werken alle organisaties aan een scala van projecten op gebied van werk, media, hulpverleners of jeugd. En, in alle projecten spelen ambassadeurs of champions een rol.

In de middag vertellen vier organisaties over hun evaluaties. Opvallend hier was dat Denemarken de evaluatie van hun programma’s heel pragmatisch aanpakt. Diepgaand wetenschappelijk onderzoek doen zij nauwelijks. De meeste evaluaties dienen in Denemarken om de activiteiten te verbeteren. Ook opvallend was See Me die niet enkel de effectiviteit van interventies onderzoekt maar juist ook de beweging die in gang is gezet. Samenvattend werd gesteld dat evaluatie van destigma-programma’s geen medische wetenschap is. We zouden heel veel meer willen evalueren maar we komen ook ver met de ‘bits en pieces’ die er nu al zijn.

Na de eerste dag, is het helder dat Samen Sterk zonder Stigma samen met haar ambassadeurs, ook internationaal goed meedoet. Waar we de komende tijd meer aan kunnen doen, is evaluatie (ook pragmatisch) van ons werk. En het verzamelen en delen van de successen, hoe klein ook. Succes veroorzaakt succes en houdt de beweging aan de gang.