Het aantal mensen met een psychische aandoening in een uitkeringssituatie is groot en neemt toe, terwijl onderzoek steeds overtuigender laat zien dat werk de psychische gezondheid en het herstel juist ten goede komt.

Goede samenwerking tussen de sector GGZ en de sector Werk & Inkomen is daarbij een belangrijke succesfactor. Op het Kennis- en Participatiefestival eind mei kwamen verschillende initiatieven om de samenwerking tussen GGZ, gemeenten, UWV, werkgevers en cliëntorganisaties te bevorderen, bij elkaar. 

Samen Sterk verzorgde een workshop over  CORAL 2.0. Dit is een keuzehulp bij de persoonlijke afwegingen omtrent openheid waarmee vrijwel iedere (potentiële) werknemer met een psychische aandoening geconfronteerd wordt.

Ook leverden we een bijdrage aan De Festivalkrant met persoonlijke verhalen en informatie over de verschillende intitiatieven.

Wil je meer weten over ons project Stigma en werk? Hier vind je meer informatie.

Het aantal mensen met een psychische aandoening in een uitkeringssituatie is groot en neemt toe, terwijl onderzoek steeds overtuigender laat zien dat werk de psychische gezondheid en het herstel juist ten goede komt.

Goede samenwerking tussen de sector GGZ en de sector Werk & Inkomen is daarbij een belangrijke succesfactor. Op het Kennis- en Participatiefestival eind mei kwamen verschillende initiatieven om de samenwerking tussen GGZ, gemeenten, UWV, werkgevers en cliëntorganisaties te bevorderen, bij elkaar. 

Samen Sterk verzorgde een workshop over  CORAL 2.0. Dit is een keuzehulp bij de persoonlijke afwegingen omtrent openheid waarmee vrijwel iedere (potentiële) werknemer met een psychische aandoening geconfronteerd wordt.

Ook leverden we een bijdrage aan De Festivalkrant met persoonlijke verhalen en informatie over de verschillende intitiatieven.

Wil je meer weten over ons project Stigma en werk? Hier vind je meer informatie.