Normaal plaatsen leerlingen elkaar en zichzelf in hokjes tijdens Hokjesdenken, een activiteit die Samen Sterk ontwikkelde. Dit keer waren hun ouders aan de beurt. Dat leverde mooie inzichten op, zoals "Je wordt je ervan bewust dat je voortdurend aan het oordelen bent".  

hokjesdenkenophakkenSamen Sterk organiseerde een ouderavond op de Comeniusschool in Zeist rond Hokjesdenken. Met deze activiteit bouwen we aan een schoolklimaat waarin leerlingen open zijn en begrip voor elkaar hebben. Nadat eerst leerlingen uit de bovenbouw deze les hadden gevolgd en daarna het lerarenteam, gingen hun ouders samen met de aanwezige leerkrachten aan de slag.

we bestaan uit een heleboel kleine hokjes

Het werd een bijzondere avond, mede dankzij een filmpje gemaakt door de leerlingen. Daarin vertelden ze wat Hokjesdenken met hun had gedaan. Zo vonden ze het leuk om over "echte dingen te spreken in de klas". Ze waren zenuwachtig, maar hun vertrouwen groeide tijdens de les. Een leerling gaf aan: "Hé, eigenlijk bestaan we allemaal uit een heleboel kleine hokjes".

waardevolle dingen besproken

Ouders en leerkrachten raakten met elkaar in gesprek. Er kwamen best kwetsbare onderwerpen op tafel, maar er was vooral veel wederzijds begrip. De ouders vonden Hokjesdenken "Een leuke manier om in gesprek te komen, omdat je staat en in beweging bent. Daardoor voel je minder afstand." Andere reacties waren bijvoorbeeld "Er zijn hele waardevolle dingen besproken" en "De activiteit is goed voor de bewustwording. Je ontdekt dat je voortdurend aan het oordelen bent."

meer weten?

 

Normaal plaatsen leerlingen elkaar en zichzelf in hokjes tijdens Hokjesdenken, een activiteit die Samen Sterk ontwikkelde. Dit keer waren hun ouders aan de beurt. Dat leverde mooie inzichten op, zoals “Je wordt je ervan bewust dat je voortdurend aan het oordelen bent”.  

hokjesdenkenophakkenSamen Sterk organiseerde een ouderavond op de Comeniusschool in Zeist rond Hokjesdenken. Met deze activiteit bouwen we aan een schoolklimaat waarin leerlingen open zijn en begrip voor elkaar hebben. Nadat eerst leerlingen uit de bovenbouw deze les hadden gevolgd en daarna het lerarenteam, gingen hun ouders samen met de aanwezige leerkrachten aan de slag.

we bestaan uit een heleboel kleine hokjes

Het werd een bijzondere avond, mede dankzij een filmpje gemaakt door de leerlingen. Daarin vertelden ze wat Hokjesdenken met hun had gedaan. Zo vonden ze het leuk om over “echte dingen te spreken in de klas”. Ze waren zenuwachtig, maar hun vertrouwen groeide tijdens de les. Een leerling gaf aan: “Hé, eigenlijk bestaan we allemaal uit een heleboel kleine hokjes”.

waardevolle dingen besproken

Ouders en leerkrachten raakten met elkaar in gesprek. Er kwamen best kwetsbare onderwerpen op tafel, maar er was vooral veel wederzijds begrip. De ouders vonden Hokjesdenken “Een leuke manier om in gesprek te komen, omdat je staat en in beweging bent. Daardoor voel je minder afstand.” Andere reacties waren bijvoorbeeld “Er zijn hele waardevolle dingen besproken” en “De activiteit is goed voor de bewustwording. Je ontdekt dat je voortdurend aan het oordelen bent.”

meer weten?