Hogeschool Utrecht is de eerste hogeschool die het thema ‘stigma’ vanaf volgend studiejaar gaat laten terugkomen in alle leerjaren van de opleiding Social Work. Voor de invulling werkt de HU nauw samen met Samen Sterk zonder Stigma.

Stigma is een krachtig negatief sociaal stempel. Een groep personen wordt gelabeld, veroordeeld en uitgesloten. Mensen met een psychische aandoening behoren tot de meest gestigmatiseerde groepen van de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat cliënten in de ggz zich vaak gestigmatiseerd voelen in de hulpverlening terwijl ggz-professionals juist een grote rol kunnen spelen in destigmatiseren van psychische aandoeningen. Het is dan ook belangrijk dat toekomstige hulpverleners zich bewust zijn van stigma en weten hoe ze destigmatiserend kunnen werken.

Waardengedreven onderwijs

Stichting Samen Sterk zonder Stigma gaf eerder dit studiejaar al zeven gastlessen over destigmatisering in verschillende jaarlagen van Social Work. De opleiding wil dit thema nu structureel opnemen in het curriculum. "Dit heeft met waardengedreven onderwijs te maken en de bijdrage die wij willen leveren aan sociaal functioneren van mensen en van de samenleving. Bovendien biedt het studenten de kans om hun eigen keuzes te maken in specifieke contexten of verdieping", vertelt Elise Nauta, directeur Instituut Social Work.

Van elkaar en met elkaar leren

Nauta: "We zoeken de samenwerking met praktijkorganisaties zoals Samen Sterk zonder Stigma omdat de HU het onderwijs vormgeeft in de driehoek: onderwijs-praktijk-lectoraten. Van elkaar leren en met elkaar leren". Met Samen Sterk zonder Stigma wordt bekeken bij welke onderdelen uit het curriculum het onderwerp stigma goed aansluit en hoe het aan bod kan komen. Zo zullen er meer gastlessen volgen aan de hand van tools van de stichting en zal Samen Sterk zonder Stigma ook als opdrachtgever optreden voor vierdejaarsstudenten die onderzoek gaan doen.

Hogeschool Utrecht is de eerste hogeschool die het thema ‘stigma’ vanaf volgend studiejaar gaat laten terugkomen in alle leerjaren van de opleiding Social Work. Voor de invulling werkt de HU nauw samen met Samen Sterk zonder Stigma.

Stigma is een krachtig negatief sociaal stempel. Een groep personen wordt gelabeld, veroordeeld en uitgesloten. Mensen met een psychische aandoening behoren tot de meest gestigmatiseerde groepen van de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat cliënten in de ggz zich vaak gestigmatiseerd voelen in de hulpverlening terwijl ggz-professionals juist een grote rol kunnen spelen in destigmatiseren van psychische aandoeningen. Het is dan ook belangrijk dat toekomstige hulpverleners zich bewust zijn van stigma en weten hoe ze destigmatiserend kunnen werken.

Waardengedreven onderwijs

Stichting Samen Sterk zonder Stigma gaf eerder dit studiejaar al zeven gastlessen over destigmatisering in verschillende jaarlagen van Social Work. De opleiding wil dit thema nu structureel opnemen in het curriculum. “Dit heeft met waardengedreven onderwijs te maken en de bijdrage die wij willen leveren aan sociaal functioneren van mensen en van de samenleving. Bovendien biedt het studenten de kans om hun eigen keuzes te maken in specifieke contexten of verdieping”, vertelt Elise Nauta, directeur Instituut Social Work.

Van elkaar en met elkaar leren

Nauta: “We zoeken de samenwerking met praktijkorganisaties zoals Samen Sterk zonder Stigma omdat de HU het onderwijs vormgeeft in de driehoek: onderwijs-praktijk-lectoraten. Van elkaar leren en met elkaar leren”. Met Samen Sterk zonder Stigma wordt bekeken bij welke onderdelen uit het curriculum het onderwerp stigma goed aansluit en hoe het aan bod kan komen. Zo zullen er meer gastlessen volgen aan de hand van tools van de stichting en zal Samen Sterk zonder Stigma ook als opdrachtgever optreden voor vierdejaarsstudenten die onderzoek gaan doen.