"Waarom maken kwetsbare kinderen de meeste schoolwisselingen mee?" Pedagogen Marianne van Etten en Mariette van Hemert stelden elkaar deze vraag, terwijl ze zich bogen over de analyse van hun onderzoek naar onderbroken schoollevens. Zij werden geraakt door verhalen van jongeren die zij spraken tijdens het onderzoek. Marianne en Mariëtte werken al meer dan tien jaar als Begeleider Passend Onderwijs, verbonden aan een school voor Speciaal Onderwijs en een GGZ-instelling. Beiden zijn zij begonnen als leerkracht en hebben ze ruime ervaring in Speciaal (Voortgezet) Onderwijs. De afgelopen 25 jaar maakten ze veel ontwikkelingen in het onderwijs mee. Het bieden van maatwerk is voor hen belangrijk, waarin samen wordt gewerkt en de stem van de leerling niet mag ontbreken. De gedachte ‘één kind, één plan’ staat voor hen centraal.

Voor dit onderzoek hebben zij gesprekken gevoerd met jongeren van 17-24 jaar, die allen een onderbroken schoolloopbaan hebben gehad. Sommige leerlingen wisselden meerdere keren van school, gleden af in niveau, stagneerden en zaten een periode thuis. Ze kregen allen te maken met diagnostiek, hulpverleners, leerplicht, verschillende schoolsystemen en nieuwe klasgenoten. Wat doet dat met de ontwikkelingen van een kind en hoe kijken de jongeren nu terug op hun bewogen schoolleven?

“Toen ik driekwart jaar niet naar school ben geweest, heb ik eigenlijk nooit wat gehoord van de mensen uit mijn klas”. (leerling, 17 jaar)

De jongeren vertelden Marianne en Mariëtte over de impact van het wisselen van school, een periode thuiszitten, hulpverlening, diagnostiek en het ervaren van een psychische kwetsbaarheid. Bij narratief onderzoek staat de verteller centraal en wordt gekeken naar het belang voor de verteller. Het is geen onderzoek naar ‘de waarheid’, de onderzoekers staan open voor diversiteit en zijn niet op zoek naar één oplossing. Op de kleine, betekenisvolle details wordt ingezoomd. Gebaseerd op de verhalen van de jongeren zijn, na de analyse, korte verhalen en gedichten geschreven ter inspiratie voor anderen.

Het boek ‘SCHOOLbeLEVEN’ met inspirerende verhalen over tien bewogen schoollevens is vanaf 28 juni 2018 voor €10 (excl. Verzendkosten) verkrijgbaar. Een bestelling plaatsen kan door een mailtje te sturen naar: schoolbeleven@gmail.com.

“Waarom maken kwetsbare kinderen de meeste schoolwisselingen mee?” Pedagogen Marianne van Etten en Mariette van Hemert stelden elkaar deze vraag, terwijl ze zich bogen over de analyse van hun onderzoek naar onderbroken schoollevens. Zij werden geraakt door verhalen van jongeren die zij spraken tijdens het onderzoek. Marianne en Mariëtte werken al meer dan tien jaar als Begeleider Passend Onderwijs, verbonden aan een school voor Speciaal Onderwijs en een GGZ-instelling. Beiden zijn zij begonnen als leerkracht en hebben ze ruime ervaring in Speciaal (Voortgezet) Onderwijs. De afgelopen 25 jaar maakten ze veel ontwikkelingen in het onderwijs mee. Het bieden van maatwerk is voor hen belangrijk, waarin samen wordt gewerkt en de stem van de leerling niet mag ontbreken. De gedachte ‘één kind, één plan’ staat voor hen centraal.

Voor dit onderzoek hebben zij gesprekken gevoerd met jongeren van 17-24 jaar, die allen een onderbroken schoolloopbaan hebben gehad. Sommige leerlingen wisselden meerdere keren van school, gleden af in niveau, stagneerden en zaten een periode thuis. Ze kregen allen te maken met diagnostiek, hulpverleners, leerplicht, verschillende schoolsystemen en nieuwe klasgenoten. Wat doet dat met de ontwikkelingen van een kind en hoe kijken de jongeren nu terug op hun bewogen schoolleven?

“Toen ik driekwart jaar niet naar school ben geweest, heb ik eigenlijk nooit wat gehoord van de mensen uit mijn klas”. (leerling, 17 jaar)

De jongeren vertelden Marianne en Mariëtte over de impact van het wisselen van school, een periode thuiszitten, hulpverlening, diagnostiek en het ervaren van een psychische kwetsbaarheid. Bij narratief onderzoek staat de verteller centraal en wordt gekeken naar het belang voor de verteller. Het is geen onderzoek naar ‘de waarheid’, de onderzoekers staan open voor diversiteit en zijn niet op zoek naar één oplossing. Op de kleine, betekenisvolle details wordt ingezoomd. Gebaseerd op de verhalen van de jongeren zijn, na de analyse, korte verhalen en gedichten geschreven ter inspiratie voor anderen.

Het boek ‘SCHOOLbeLEVEN’ met inspirerende verhalen over tien bewogen schoollevens is vanaf 28 juni 2018 voor €10 (excl. Verzendkosten) verkrijgbaar. Een bestelling plaatsen kan door een mailtje te sturen naar: schoolbeleven@gmail.com.