'Gesprek met VWS over toekomstige financiering moet uitsluitsel bieden.'

Amersfoort – 28-6-2021 – Het voortbestaan van Samen Sterk zonder Stigma, de organisatie die zich al 10 jaar met vele maatschappelijke partijen inzet voor destigmatisering van psychische aandoeningen, wordt ernstig bedreigd. De huidige projectsubsidie stopt en een aanbesteding van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is aan een andere partij gegund. Hierdoor dreigt een aantoonbaar effectief programma tegen stigma te verdwijnen. Een programma dat een unieke methode ontwikkelde, waarbij een sleutelrol is weggelegd voor honderden ambassadeurs en vrijwilligers, die laagdrempelig op de werkvloer en bij vele organisaties het gesprek aangaan. Daarmee wordt een gat geslagen in een infrastructuur die, ook volgens het kabinet, een belangrijk probleem aanpakt. Een gat dat met relatief beperkte middelen opgevuld zou kunnen worden, maar Samen Sterk zonder Stigma niet op eigen kracht kan oplossen. De hoop op het voortbestaan van de stichting is daarom nu gevestigd op een gesprek met VWS.

Directeur Gerdien Rabbers: ‘Wat ons verbaast is dat we aan de ene kant iedere dag lezen over het belang van het bestrijden van stigma, er tientallen miljoenen worden uitgegeven aan het aan werk helpen van mensen met een ggz-achtergrond, maar een relatief kleine projectsubsidie voor onze organisatie niet voortgezet wordt. Er heerst ongeloof, ook omdat het besluit betekent dat we binnenkort afscheid moeten nemen van de ambassadeurs. Er is zoveel opgebouwd met beperkte middelen. Dat zou het kabinet moeten koesteren. VWS heeft aangegeven dat ze nog met ons in gesprek willen over de toekomst. We hopen op een goede afloop.’

Niet zomaar een partij

Fred Paling, voorzitter Samen Sterk zonder Stigma: ‘Samen Sterk is niet zomaar een partij maar de aanjager en drager van de vele samenwerkingen op het gebied van destigmatisering. Continuïteit in die samenwerking en de gezamenlijke aanpak is essentieel voor het bereiken van duurzaam maatschappelijk resultaat. Als dit verloren gaat, gaan we terug in de tijd. Ik spreek dit uit namens het gehele bestuur, bestaande uit: Marjan ter Avest, directeur MIND, Veronique Esman, directeur De Nederlandse ggz, Noortje Sax, directeur Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.’

DUURZAAM RESULTAAT

Samen Sterk heeft zich de afgelopen jaren tot boegbeeld, aanjager, ontwikkelaar, kenniscentrum en uitvoerder van destigmatiseringsprogramma’s in heel Nederland ontwikkeld. Hieraan werken honderden ervaringsdeskundigen als ‘ambassadeurs’. Tientallen toonaangevende organisaties, actief op een breed scala aan maatschappelijke terreinen werken, werken met Samen Sterk samen. Zij sluiten convenanten met de stichting of maken gebruik van de goed onderbouwde tools, werkwijzen en adviezen die Samen Sterk ontwikkelde, beheert en die nu rijp zijn voor duurzame opschaling. Destigmatisering is één van de pijlers van het Hoofdlijnenakkoord in de ggz. Met het wegvallen van de financiering is het bereiken van duurzaam maatschappelijk resultaat in gevaar omdat de infrastructuur die in tien jaar is opgebouwd, verloren gaat.

Stigma gaat de hele samenleving aan

Anita Hubner, ambassadeur van Samen Sterk, psycholoog en auteur van het boek ‘Vertel ik het wel of vertel ik het niet? Omgaan met het stigma op psychische aandoeningen’ stelt: ‘Stigma gaat de hele samenleving aan, uitsluiting zorgt voor een enorm maatschappelijk verlies. De aanpak van Samen sterk is echt uniek en onmisbaar en dan heb ik het niet eens over wat het ons als ambassadeurs persoonlijk oplevert! Het levert iedereen wat op, ongelooflijk dat dit werk dan juist door gebrek aan financiering verloren dreigt te gaan.’

Je kunt ons helpen door dit bericht zoveel mogelijk te delen, bijvoorbeeld via LinkedIn. Wil je het volledige persbericht in PDF formaat downloaden? Dat kan via deze link

‘Gesprek met VWS over toekomstige financiering moet uitsluitsel bieden.’

Amersfoort – 28-6-2021 – Het voortbestaan van Samen Sterk zonder Stigma, de organisatie die zich al 10 jaar met vele maatschappelijke partijen inzet voor destigmatisering van psychische aandoeningen, wordt ernstig bedreigd. De huidige projectsubsidie stopt en een aanbesteding van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is aan een andere partij gegund. Hierdoor dreigt een aantoonbaar effectief programma tegen stigma te verdwijnen. Een programma dat een unieke methode ontwikkelde, waarbij een sleutelrol is weggelegd voor honderden ambassadeurs en vrijwilligers, die laagdrempelig op de werkvloer en bij vele organisaties het gesprek aangaan. Daarmee wordt een gat geslagen in een infrastructuur die, ook volgens het kabinet, een belangrijk probleem aanpakt. Een gat dat met relatief beperkte middelen opgevuld zou kunnen worden, maar Samen Sterk zonder Stigma niet op eigen kracht kan oplossen. De hoop op het voortbestaan van de stichting is daarom nu gevestigd op een gesprek met VWS.

Directeur Gerdien Rabbers: ‘Wat ons verbaast is dat we aan de ene kant iedere dag lezen over het belang van het bestrijden van stigma, er tientallen miljoenen worden uitgegeven aan het aan werk helpen van mensen met een ggz-achtergrond, maar een relatief kleine projectsubsidie voor onze organisatie niet voortgezet wordt. Er heerst ongeloof, ook omdat het besluit betekent dat we binnenkort afscheid moeten nemen van de ambassadeurs. Er is zoveel opgebouwd met beperkte middelen. Dat zou het kabinet moeten koesteren. VWS heeft aangegeven dat ze nog met ons in gesprek willen over de toekomst. We hopen op een goede afloop.’

Niet zomaar een partij

Fred Paling, voorzitter Samen Sterk zonder Stigma: ‘Samen Sterk is niet zomaar een partij maar de aanjager en drager van de vele samenwerkingen op het gebied van destigmatisering. Continuïteit in die samenwerking en de gezamenlijke aanpak is essentieel voor het bereiken van duurzaam maatschappelijk resultaat. Als dit verloren gaat, gaan we terug in de tijd. Ik spreek dit uit namens het gehele bestuur, bestaande uit: Marjan ter Avest, directeur MIND, Veronique Esman, directeur De Nederlandse ggz, Noortje Sax, directeur Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.’

DUURZAAM RESULTAAT

Samen Sterk heeft zich de afgelopen jaren tot boegbeeld, aanjager, ontwikkelaar, kenniscentrum en uitvoerder van destigmatiseringsprogramma’s in heel Nederland ontwikkeld. Hieraan werken honderden ervaringsdeskundigen als ‘ambassadeurs’. Tientallen toonaangevende organisaties, actief op een breed scala aan maatschappelijke terreinen werken, werken met Samen Sterk samen. Zij sluiten convenanten met de stichting of maken gebruik van de goed onderbouwde tools, werkwijzen en adviezen die Samen Sterk ontwikkelde, beheert en die nu rijp zijn voor duurzame opschaling. Destigmatisering is één van de pijlers van het Hoofdlijnenakkoord in de ggz. Met het wegvallen van de financiering is het bereiken van duurzaam maatschappelijk resultaat in gevaar omdat de infrastructuur die in tien jaar is opgebouwd, verloren gaat.

Stigma gaat de hele samenleving aan

Anita Hubner, ambassadeur van Samen Sterk, psycholoog en auteur van het boek ‘Vertel ik het wel of vertel ik het niet? Omgaan met het stigma op psychische aandoeningen’ stelt: ‘Stigma gaat de hele samenleving aan, uitsluiting zorgt voor een enorm maatschappelijk verlies. De aanpak van Samen sterk is echt uniek en onmisbaar en dan heb ik het niet eens over wat het ons als ambassadeurs persoonlijk oplevert! Het levert iedereen wat op, ongelooflijk dat dit werk dan juist door gebrek aan financiering verloren dreigt te gaan.’

Je kunt ons helpen door dit bericht zoveel mogelijk te delen, bijvoorbeeld via LinkedIn. Wil je het volledige persbericht in PDF formaat downloaden? Dat kan via deze link

Posted in Geen categorie, Instagram

13 reacties “Infrastructuur voor aanpak stigmatisering van psychische aandoeningen in gevaar

 1. Wat een nare reactie Erik. Echt heel teleurstellend dat je zoiets hier schrijft. Ken je de achtergrond van de procedure en de criteria en waarom de subsidie niet gegund is aan SSzS?

 2. Ha die Erik (dit is Judith),
  We zijn inderdaad blij dat er meer aandacht voor destigmatisering komt, de partij die de aanbesteding won is een leuke club waar we in het verleden ook al mee samenwerkten. Wat niet wil zeggen dat we het jammer vinden dat al ons opgebouwde werk van de afgelopen 10 jaar wellicht verloren gaat. Wat ons betreft kan het allebei. Er is nog veel te doen, en wij hebben al veel opgebouwd. we willen dat graag voortzetten.

 3. Het is niet tot bedoeld, maar ik ken uw organisatie niet. Ik ben toch vrij actief op lotgenotepagina’s. Nu ben ik als eenling natuurlijk niet representatief voor alle mensen met mijn aandoening, maar wat nou als de mensen die u bereikt geen representatief aantal is? Dan lijkt het mij dat u wellicht meer op de voorgrond moet treden. Zeker gezien de ambitie waar u voor staat. Een die ik alleen maar toegejuicht moet worden. Want een stigma is er zeker!

 4. Beste ambassadeurs en bestuur van ‘Samen sterk zonder stigma’. Uw werk mag zeker niet verloren gaan. In het gesprek met de ambtenaren van VWS zou ik een plan voorstellen, waarin de ambassadeurs wegwijs binnen de patiëntenverenigingen van de GGZ worden gemaakt. Zo gaat expertise niet verloren en krijgen de bestaande verenigingen een boost aan kennis over destigmatisering, herstel en delen van ervaringen van werkers in het veld.
  Vriendelijke groet,
  Lizet van Kempen

 5. Ik hoop dat de GGZ-instellingen, cliëntenraden, ervaringsdeskundigen van zich laten horen. GGZ Nederland ervoor zorgt dat samen sterk zonder Stigma behouden blijft.

 6. Jammer dat jullie voortbestaan wordt bedreigt, de twee eerdere negatieve reacties geeft duidelijk aan dat jullie werk nog niet klaar is.

 7. Het MINDfonds heeft voorjaar 2021 bij VWS aangegeven geen onoverkomelijk probleem te zien in de overheveling van het werk van SSzS naar een andere partij. Dat standpunt werd verwoord door MINDbestuurder Ter Avest, ook bestuurslid van SSzS. Een wolvin in schaapskleren die nu zogenaamd teleurgesteld is. Haar moraal is dieper gezakt dan haar onderdanige buigingen als de Majesteit langskomt….

Je kunt niet meer reageren.