Samen Sterk-ambassadeur Marie-Jeanne gaf op de conferentie ’Mensen met Verward Gedrag. Hoe en Wat?’ een kijkje in het hoofd van een psychisch kwetsbaar mens. "Het wordt steeds stiller om je heen."

Door: Elizabeth Stilma in het Haarlems Dagblad

Wie ben je? Wat doe je? Waar kom je vandaan? Dé drie vragen die altijd worden gesteld op feestjes en borrels. En als je die niet meer kunt beantwoorden dan trek je je terug. Je kunt niet meer meedoen in de samenleving.

"Ik verloor de drie belangrijkste pijlers in mijn leven. Mijn woning, mijn inkomen, mijn gezondheid." Ambassadeur en ervaringsdeskundige Marie-Jeanne van Samen Sterk zonder Stigma gaf afgelopen woensdag op de conferentie ’Mensen met Verward Gedrag. Hoe en Wat?’ een kijkje in het hoofd van een psychisch kwetsbaar mens. "Het wordt steeds stiller om je heen."

Zorgnood

En volgens hoogleraar in de psychiatrie Jim van Os is dat een van de problemen waarmee mensen met verward gedrag of zoals hij het noemt ’mensen met een acute zorgnood’, te kampen hebben. Hij pleitte daarom woensdagmiddag in het Seinwezen voor een flexibel improviserend netwerk rondom psychisch kwetsbare mensen buiten de gebaande paden om. Ook in de Haarlemse wijken. "De behoefte aan een flexibel improviserend netwerk is groot. Laat ervaren hulpverleners samenwerken met ervaringsdeskundigen. Het geld is er. De mensen zijn er. Alleen de organisaties moeten anders bewegen. Maar het is mogelijk op gemeentelijk niveau."

Herstelacademie

Hij ziet naast de reguliere Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) steeds meer parallelle GGZ ontwikkelingen ontstaan. Bijvoorbeeld de Haarlemse Herstelacademie. "Hier gaat het niet alleen om symptoombestrijding, maar ook over de reparatie van het perspectief. Perspectief zien voorbij het lijden. De Herstelacademie geeft mensen een opleiding. Het is een plek van Healing Community (helende gemeenschap). Een plek van hoop, optimisme en perspectief. Het gevoel om er weer bij te horen."

Hoe belangrijk dat is, liet Van der Ploeg zien in haar workshop. Ze vertelde over dichte gordijnen, over de grip op het dagelijkse leven verliezen, over de regelmaat die verdwijnt. Hoe de sociale contacten verminderen. "Je wordt niet begrepen en niet gezien. Dan is het niet vreemd dat je de dekens ’s ochtends weer over je hoofd trekt en je bed niet uit wilt. Nacht wordt dag en dag wordt nacht. En als je midden in de nacht een goed moment hebt en je draait de volumeknop omhoog als Frans Bauer langskomt. Ja, dan veroorzaak je overlast." Inzicht in de problematiek van een psychisch kwetsbaar persoon ziet ze als de sleutel naar meer begrip. "Daarvoor zet ik me met hart en ziel in."

kennis overdragen

Jaarlijks maken 1,1 miljoen Nederlanders gebruik van de GGZ. Tussen de 10.000 en 20.000 mensen hebben acute zorgnood. Zij vallen onder de term ’mensen met verward gedrag’. Voor de Haarlemse Participatieraad een reden om een conferentie over dit onderwerp te organiseren. Voorzitter Ruth Nelemaat hoopt dat de bijeenkomst bijdraagt aan het vergroten van de tolerantie binnen de Haarlemse samenleving. "Dit keer willen we vooral kennis overdragen. Hoe gaan we met mensen met verward gedrag om." Woningcorporaties, huurdersorganisaties, hulpverleners, politie en wijkraden kregen een uitnodiging. Zo’n honderd mensen gaven gehoor aan de oproep de conferentie bij te wonen.

Gaskraan

"Het is een onderwerp dat veel mensen aangaat. We krijgen er allemaal wel mee te maken." Een buurvrouw die de gaskraan opendraait, bijvoorbeeld, of geschreeuw op straat midden in de nacht, het houden van 30 katten in een huis of verzamelwoede. "Soms weten we niet eens dat iemand psychisch kwetsbaar is."

Dat is niet altijd erg vindt Paul van Rooij, zorgcoördinator Openbare Geestelijke Gezondheidszorg binnen de politie. "Mensen hebben ook recht op hun privacy." Hij is sinds 1999 het aanspreekpunt binnen de politie als het over meldingen gaat waarbij mensen met verward gedrag betrokken zijn. Het is zijn taak mensen met verward gedrag zo snel mogelijk bij een hulpverlener onder te brengen.

"Als mensen een strafbaar feit hebben gepleegd, dan is het een ander verhaal. Maar gaat het om meldingen van overlast waar verward gedrag aan ten grondslag ligt, dan roepen we de hulpverleners in." Hij vindt het een goede zaak dat dit onderwerp in een conferentie wordt besproken.

Niks

"Er waren veel mensen van de werkvloer. We hebben al goede samenwerkingsverbanden lopen. Twintig jaar geleden was er nog niks. Dat is nu wel anders, maar het is goed om breder te kijken." Of zoals Nelemaat concludeert: "Het is belangrijk om elkaar beter te kennen. In de wijk. In Haarlem."

meer lezen

  • In een moderne wijk wonen mensen met uiteenlopende achtergronden, verschillende interesses, kleine en grote ambities en allerlei mogelijkheden. Soms valt iemand in de wijk op, door zijn of haar gedrag. Hoe gaan we daar mee om? We geven je graag tips en tools.
  • Vind jij het ook belangrijk dat psychische aandoeningen bespreekbaar zijn? Nodig een ambassadeur van Samen Sterk zonder Stigma uit. Ze nemen hun eigen verhaal en ervaringen mee om een dialoog aan te gaan met allerlei doelgroepen.

 

Samen Sterk-ambassadeur Marie-Jeanne gaf op de conferentie ’Mensen met Verward Gedrag. Hoe en Wat?’ een kijkje in het hoofd van een psychisch kwetsbaar mens. “Het wordt steeds stiller om je heen.”

Door: Elizabeth Stilma in het Haarlems Dagblad

Wie ben je? Wat doe je? Waar kom je vandaan? Dé drie vragen die altijd worden gesteld op feestjes en borrels. En als je die niet meer kunt beantwoorden dan trek je je terug. Je kunt niet meer meedoen in de samenleving.

“Ik verloor de drie belangrijkste pijlers in mijn leven. Mijn woning, mijn inkomen, mijn gezondheid.” Ambassadeur en ervaringsdeskundige Marie-Jeanne van Samen Sterk zonder Stigma gaf afgelopen woensdag op de conferentie ’Mensen met Verward Gedrag. Hoe en Wat?’ een kijkje in het hoofd van een psychisch kwetsbaar mens. “Het wordt steeds stiller om je heen.”

Zorgnood

En volgens hoogleraar in de psychiatrie Jim van Os is dat een van de problemen waarmee mensen met verward gedrag of zoals hij het noemt ’mensen met een acute zorgnood’, te kampen hebben. Hij pleitte daarom woensdagmiddag in het Seinwezen voor een flexibel improviserend netwerk rondom psychisch kwetsbare mensen buiten de gebaande paden om. Ook in de Haarlemse wijken. “De behoefte aan een flexibel improviserend netwerk is groot. Laat ervaren hulpverleners samenwerken met ervaringsdeskundigen. Het geld is er. De mensen zijn er. Alleen de organisaties moeten anders bewegen. Maar het is mogelijk op gemeentelijk niveau.”

Herstelacademie

Hij ziet naast de reguliere Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) steeds meer parallelle GGZ ontwikkelingen ontstaan. Bijvoorbeeld de Haarlemse Herstelacademie. “Hier gaat het niet alleen om symptoombestrijding, maar ook over de reparatie van het perspectief. Perspectief zien voorbij het lijden. De Herstelacademie geeft mensen een opleiding. Het is een plek van Healing Community (helende gemeenschap). Een plek van hoop, optimisme en perspectief. Het gevoel om er weer bij te horen.”

Hoe belangrijk dat is, liet Van der Ploeg zien in haar workshop. Ze vertelde over dichte gordijnen, over de grip op het dagelijkse leven verliezen, over de regelmaat die verdwijnt. Hoe de sociale contacten verminderen. “Je wordt niet begrepen en niet gezien. Dan is het niet vreemd dat je de dekens ’s ochtends weer over je hoofd trekt en je bed niet uit wilt. Nacht wordt dag en dag wordt nacht. En als je midden in de nacht een goed moment hebt en je draait de volumeknop omhoog als Frans Bauer langskomt. Ja, dan veroorzaak je overlast.” Inzicht in de problematiek van een psychisch kwetsbaar persoon ziet ze als de sleutel naar meer begrip. “Daarvoor zet ik me met hart en ziel in.”

kennis overdragen

Jaarlijks maken 1,1 miljoen Nederlanders gebruik van de GGZ. Tussen de 10.000 en 20.000 mensen hebben acute zorgnood. Zij vallen onder de term ’mensen met verward gedrag’. Voor de Haarlemse Participatieraad een reden om een conferentie over dit onderwerp te organiseren. Voorzitter Ruth Nelemaat hoopt dat de bijeenkomst bijdraagt aan het vergroten van de tolerantie binnen de Haarlemse samenleving. “Dit keer willen we vooral kennis overdragen. Hoe gaan we met mensen met verward gedrag om.” Woningcorporaties, huurdersorganisaties, hulpverleners, politie en wijkraden kregen een uitnodiging. Zo’n honderd mensen gaven gehoor aan de oproep de conferentie bij te wonen.

Gaskraan

“Het is een onderwerp dat veel mensen aangaat. We krijgen er allemaal wel mee te maken.” Een buurvrouw die de gaskraan opendraait, bijvoorbeeld, of geschreeuw op straat midden in de nacht, het houden van 30 katten in een huis of verzamelwoede. “Soms weten we niet eens dat iemand psychisch kwetsbaar is.”

Dat is niet altijd erg vindt Paul van Rooij, zorgcoördinator Openbare Geestelijke Gezondheidszorg binnen de politie. “Mensen hebben ook recht op hun privacy.” Hij is sinds 1999 het aanspreekpunt binnen de politie als het over meldingen gaat waarbij mensen met verward gedrag betrokken zijn. Het is zijn taak mensen met verward gedrag zo snel mogelijk bij een hulpverlener onder te brengen.

“Als mensen een strafbaar feit hebben gepleegd, dan is het een ander verhaal. Maar gaat het om meldingen van overlast waar verward gedrag aan ten grondslag ligt, dan roepen we de hulpverleners in.” Hij vindt het een goede zaak dat dit onderwerp in een conferentie wordt besproken.

Niks

“Er waren veel mensen van de werkvloer. We hebben al goede samenwerkingsverbanden lopen. Twintig jaar geleden was er nog niks. Dat is nu wel anders, maar het is goed om breder te kijken.” Of zoals Nelemaat concludeert: “Het is belangrijk om elkaar beter te kennen. In de wijk. In Haarlem.”

meer lezen

  • In een moderne wijk wonen mensen met uiteenlopende achtergronden, verschillende interesses, kleine en grote ambities en allerlei mogelijkheden. Soms valt iemand in de wijk op, door zijn of haar gedrag. Hoe gaan we daar mee om? We geven je graag tips en tools.
  • Vind jij het ook belangrijk dat psychische aandoeningen bespreekbaar zijn? Nodig een ambassadeur van Samen Sterk zonder Stigma uit. Ze nemen hun eigen verhaal en ervaringen mee om een dialoog aan te gaan met allerlei doelgroepen.