Stigma? Kinderen met psychische problemen hebben al genoeg aan hun hoofd! Op de Dag van de Psychische Gezondheid, maakt het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie een statement namens het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie.

"Wij vinden dat alle kinderen en jongeren in Nederland zich veilig moeten voelen en de ruimte verdienen om zich naar vermogen te kunnen ontwikkelen. Kinderen en jongeren mogen niet worden buitengesloten of worden achtergesteld omdat zij psychische problemen hebben of omdat zij jeugdhulp ontvangen. Met een aantal actiepunten in het statement roepen we iedereen in de samenleving op om een actieve bijdrage te leveren aan het terugdringen van stigmatisering bij psychisch 'anders zijn'. Een van die maatregelen is genuanceerde berichtgeving over psychische kwetsbaarheid in plaats van negatieve stereotypering."

 

Stigma? Kinderen met psychische problemen hebben al genoeg aan hun hoofd! Op de Dag van de Psychische Gezondheid, maakt het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie een statement namens het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie.

“Wij vinden dat alle kinderen en jongeren in Nederland zich veilig moeten voelen en de ruimte verdienen om zich naar vermogen te kunnen ontwikkelen. Kinderen en jongeren mogen niet worden buitengesloten of worden achtergesteld omdat zij psychische problemen hebben of omdat zij jeugdhulp ontvangen. Met een aantal actiepunten in het statement roepen we iedereen in de samenleving op om een actieve bijdrage te leveren aan het terugdringen van stigmatisering bij psychisch ‘anders zijn’. Een van die maatregelen is genuanceerde berichtgeving over psychische kwetsbaarheid in plaats van negatieve stereotypering.”