Wat is de actuele stand van zaken rond destigmatisering? Wat weten we al en wat kunnen we doen om een inclusieve samenleving te bereiken? Tijdens het congres All Inclusive op 1 februari 2019 in Utrecht krijg je handvatten om aan de slag te gaan.

Dit congres is de eerste publieke activiteit van het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie sinds de start van het kennisconsortium in april 2018. De dag is ‘All inclusive’. Sprekers en workshopleiders bestrijken het hele palet aan mensen die nodig zijn voor een inclusieve samenleving. Denk daarbij aan ambtenaren, ondernemers, onderzoekers, theatermakers, ambassadeurs van Samen Sterk zonder Stigma, ervaringsdeskundigen, hulpverleners/professionals en communicatiespecialisten.

programma

In de ochtend hoor je wetenschappelijke, vakinhoudelijke en ervaringskennis vanuit de drie pijlers van het kennisconsortium: Jeugd, Leefomgeving en Werk. In de middag kies je in twee rondes uit een twaalftal workshops over onderzoek, interventies en ervaringen. Vanzelfsprekend word je inbreng gewaardeerd. Het congres wordt afgesloten door Irene van de Giessen met een blik vooruit en een boodschap aan de ggz. Bekijk het programma op de website van Kenniscentrum Phrenos.

voor wie?

Het congres is bedoeld voor iedereen die (beroepsmatig) te maken heeft met psychische problemen en stigma, van cliënt tot bestuurder.

praktische informatie

  • Datum: vrijdag 1 februari 2019
    Locatie: The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, Utrecht
  • Kosten: € 75,- (voor cliënten/familie/studenten), € 175,- (voor medewerkers van deelnemende instellingen van Kenniscentrum Phrenos en medewerkers van deelnemende instellingen Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie), € 225,- (overigen).

meld je aan

Meld je aan via dit inschrijfformulier.

Wat is de actuele stand van zaken rond destigmatisering? Wat weten we al en wat kunnen we doen om een inclusieve samenleving te bereiken? Tijdens het congres All Inclusive op 1 februari 2019 in Utrecht krijg je handvatten om aan de slag te gaan.

Dit congres is de eerste publieke activiteit van het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie sinds de start van het kennisconsortium in april 2018. De dag is ‘All inclusive’. Sprekers en workshopleiders bestrijken het hele palet aan mensen die nodig zijn voor een inclusieve samenleving. Denk daarbij aan ambtenaren, ondernemers, onderzoekers, theatermakers, ambassadeurs van Samen Sterk zonder Stigma, ervaringsdeskundigen, hulpverleners/professionals en communicatiespecialisten.

programma

In de ochtend hoor je wetenschappelijke, vakinhoudelijke en ervaringskennis vanuit de drie pijlers van het kennisconsortium: Jeugd, Leefomgeving en Werk. In de middag kies je in twee rondes uit een twaalftal workshops over onderzoek, interventies en ervaringen. Vanzelfsprekend word je inbreng gewaardeerd. Het congres wordt afgesloten door Irene van de Giessen met een blik vooruit en een boodschap aan de ggz. Bekijk het programma op de website van Kenniscentrum Phrenos.

voor wie?

Het congres is bedoeld voor iedereen die (beroepsmatig) te maken heeft met psychische problemen en stigma, van cliënt tot bestuurder.

praktische informatie

  • Datum: vrijdag 1 februari 2019
    Locatie: The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, Utrecht
  • Kosten: € 75,- (voor cliënten/familie/studenten), € 175,- (voor medewerkers van deelnemende instellingen van Kenniscentrum Phrenos en medewerkers van deelnemende instellingen Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie), € 225,- (overigen).

meld je aan

Meld je aan via dit inschrijfformulier.