Ervaren klantmanagers koudwatervrees bij de toeleiding naar werk als het gaat om mensen met een psychische kwetsbaarheid? Daar lijkt het wel op, hoewel het vaak écht onbewust is. Met de beste intentie wordt, vaker dan bij andere kandidaten, het advies gegeven dat mensen (nog) niet kunnen werken. Terwijl onderzoek aantoont dat werk een grote rol kan spelen bij herstel.

webinar Programmaraad 24-11-20

Om klantmanagers te adviseren om mensen met een psychische kwetsbaarheid beter te kunnen begeleiden naar werk organiseerde de Programmaraad* in samenwerking met Samen Sterk zonder Stigma een webinar. De animo was overweldigend. Tijdens het webinar registreerden er bijna 1500 mensen. Daarvan werkt ongeveer de helft voor gemeentes, een vijfde bij UWV en het overige deel werkt o.a. bij de ggz en andere instanties. Het merendeel van deze mensen zorgt voor toeleiding naar werk, ook voor mensen met een psychische aandoening. Het webinar was bedoeld om het gesprek aan te gaan: hoe zorg je ervoor dat als mensen willen werken, je nóg beter en actiever daadwerkelijk ook kúnt begeleiden naar werk? Klantmanagers kregen tijdens het webinar vragen voorgelegd en ontvingen tips.

En niet alleen de animo was overweldigend, ook het resultaat mag er zijn. Het webinar kreeg van de deelnemers een ruime 7,5 als cijfer. De meerderheid van de deelnemers is zich na het webinar nóg meer bewust van stigma en gaat er beter op letten. Ook zegt een ruime meerderheid dat ze hierna beter in staat zijn om kandidaten met een psychische kwetsbaarheid te begeleiden richting werk. Andere feedback: de webinar was te kort én er was te weinig mogelijkheid voor interactie, wat inderdaad een nadeel is van deze vorm. Samen Sterk biedt dan ook aan dat mensen contact op mogen nemen, als er behoefte is aan extra interactie. Ook hebben veel kijkers duidelijk behoefte aan nog concretere feedback. Hier en daar waren er wat technische problemen, maar toch keken nagenoeg alle kijkers van begin tot eind, dus het héle webinar.

Openheid tijdens de sollicitatie? Een persoonlijke afweging

De eerste vraag ging over openheid over een psychische aandoening tijdens het sollicitatiegesprek: wel of niet doen? Vervolgvragen die meteen aan de orde kwamen en werden gesteld door de kijkers: als je open bent, wordt er dan niet gediscrimineerd? De antwoorden werden gegeven door drie sprekers: Thomas Pruijsen, projectmedewerker Werk en ambassadeur Samen sterk zonder Stigma, Jessica Rits, communicatiespecialist en -trainer en ambassadeur Samen sterk zonder Stigma en Pearl Hartgers, projectleider samenwerking ggz nederland en W&I Programmaraad.

In de poll waren ongeveer net zo veel kijkers voor als tegen openheid. Jessica Rits vertelde dat uit Tilburgs onderzoek blijkt dat werkgevers minder happig zijn om mensen met een kwetsbaarheid in dienst te nemen, en dat het wellicht ook terecht is dat mensen terughoudend zijn om open te zijn. Wat niet per definitie wil zeggen dat je je mond moet houden: “Er is geen one size fits all. Er is alleen de persoonlijk afweging. De één vindt openheid heel belangrijk, en neemt het risico. De ander doet het liever niet. Het advies is dan ook: kijk wat voor jou van belang is. En gebruik hiervoor eventueel de tool Coral. Ook weten we dat als je open bent, het van belang is dat je goed nadenkt over wat je vertelt, wanneer en aan wie.”

Kijk naar wat iemand nodig heeft

Het advies dat ook aan de orde kwam: het is beter om te kijken naar wat heeft iemand nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Dat hangt nooit af van een diagnose. “Vertel vooral wat je nodig hebt. Heb je extra pauzes nodig, een stille werkplek? Je hoeft dan niet eens te vertellen wat er mis is, maar wél wat je nodig hebt.”

Een belangrijk onderwerp tijdens het webinar: als klantmanager kun je echt verschil maken als het gaat over toeleiding naar betaald werk. Tips die Thomas Pruijsen gaf: “Kijk naar de motivatie van de persoon die je voor je hebt en weet dat je ook grote invloed hebt op die motivatie. Kijk je als klantmanager ook voldoende naar de mogelijkheden? Soms hebben mensen aanmoediging nodig. Straal dus vertrouwen uit, oefen sollicitatiegesprekken en maak duidelijk dat zo’n gesprek gelijkwaardig is: de werkgever heeft ook gewoon iemand nodig! Kortom: ga naast iemand staan, blijf vooral contact houden voor de nodige vitamine A: aandacht is echt heel belangrijk.”

Kijk kritisch naar je rol als klantmanager

Daarnaast had Pruijsen nog een toevoeging: “Kijk ook kritisch naar je rol als klantmanager: waarom vind je een gesprek met een bepaalde cliënt moeilijk? Wie kan mij eventueel hierbij helpen? Het gaat over het voeren van een goed gesprek, en dat kunnen de meesten al, maar wees alert op vooringenomenheid. Check je aannames, verifieer deze en maak geen onderscheid tussen kandidaten. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen met kwaliteiten en competenties die we in willen zetten in ons werk. Voer een gesprek van mens tot mens, op een gelijkwaardige basis."

 

Dit webinar vond plaats op 24 november 2020 en duurde ongeveer een uur. Het is terug te kijken via de website van de Programmaraad.

Meer informatie over dit onderwerp vind je ook op:

•       Kennisbank Psychische kwetsbaarheid en werk

•       Praktijkvoorbeelden, bijvoorbeeld Meer mensen met milde klachten aan het werk door beter luisteren.

•       Jobcoaches bewijzen zich bij psychische kwetsbaarheid

•       Project werkgeversfocus AWVN: 5 pilots binnenste buiten

•       Coral: een keuze tool om te helpen kiezen waar je wel/niet open over wil zijn

•       Training: 'Het gesprek': voor managers, HR-professionals en beleidsmakers die willen leren inclusief leiding te geven

•       Handreiking AWVN over preventie en uitval psychische klachten

•       Sterk door werk, een site met veel tips, verhalen en tools!

 

* Samen Sterk zonder Stigma neemt met verschillende partijen (ggz, werkgevers, overheid, en publieke organisaties) deel aan het convenant ‘Samen werken aan wat werkt’. Hierin zijn afspraken gemaakt om ‘werk’ te maken van banen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarom organiseerde de Programmaraad, samenwerkingsverband van UWV, VNG, Divosa en Cedris, een webinar voor klantmanagers om tips uit te wisselen over goede begeleiding richting werk.

 

Ervaren klantmanagers koudwatervrees bij de toeleiding naar werk als het gaat om mensen met een psychische kwetsbaarheid? Daar lijkt het wel op, hoewel het vaak écht onbewust is. Met de beste intentie wordt, vaker dan bij andere kandidaten, het advies gegeven dat mensen (nog) niet kunnen werken. Terwijl onderzoek aantoont dat werk een grote rol kan spelen bij herstel.

webinar Programmaraad 24-11-20

Om klantmanagers te adviseren om mensen met een psychische kwetsbaarheid beter te kunnen begeleiden naar werk organiseerde de Programmaraad* in samenwerking met Samen Sterk zonder Stigma een webinar. De animo was overweldigend. Tijdens het webinar registreerden er bijna 1500 mensen. Daarvan werkt ongeveer de helft voor gemeentes, een vijfde bij UWV en het overige deel werkt o.a. bij de ggz en andere instanties. Het merendeel van deze mensen zorgt voor toeleiding naar werk, ook voor mensen met een psychische aandoening. Het webinar was bedoeld om het gesprek aan te gaan: hoe zorg je ervoor dat als mensen willen werken, je nóg beter en actiever daadwerkelijk ook kúnt begeleiden naar werk? Klantmanagers kregen tijdens het webinar vragen voorgelegd en ontvingen tips.

En niet alleen de animo was overweldigend, ook het resultaat mag er zijn. Het webinar kreeg van de deelnemers een ruime 7,5 als cijfer. De meerderheid van de deelnemers is zich na het webinar nóg meer bewust van stigma en gaat er beter op letten. Ook zegt een ruime meerderheid dat ze hierna beter in staat zijn om kandidaten met een psychische kwetsbaarheid te begeleiden richting werk. Andere feedback: de webinar was te kort én er was te weinig mogelijkheid voor interactie, wat inderdaad een nadeel is van deze vorm. Samen Sterk biedt dan ook aan dat mensen contact op mogen nemen, als er behoefte is aan extra interactie. Ook hebben veel kijkers duidelijk behoefte aan nog concretere feedback. Hier en daar waren er wat technische problemen, maar toch keken nagenoeg alle kijkers van begin tot eind, dus het héle webinar.

Openheid tijdens de sollicitatie? Een persoonlijke afweging

De eerste vraag ging over openheid over een psychische aandoening tijdens het sollicitatiegesprek: wel of niet doen? Vervolgvragen die meteen aan de orde kwamen en werden gesteld door de kijkers: als je open bent, wordt er dan niet gediscrimineerd? De antwoorden werden gegeven door drie sprekers: Thomas Pruijsen, projectmedewerker Werk en ambassadeur Samen sterk zonder Stigma, Jessica Rits, communicatiespecialist en -trainer en ambassadeur Samen sterk zonder Stigma en Pearl Hartgers, projectleider samenwerking ggz nederland en W&I Programmaraad.

In de poll waren ongeveer net zo veel kijkers voor als tegen openheid. Jessica Rits vertelde dat uit Tilburgs onderzoek blijkt dat werkgevers minder happig zijn om mensen met een kwetsbaarheid in dienst te nemen, en dat het wellicht ook terecht is dat mensen terughoudend zijn om open te zijn. Wat niet per definitie wil zeggen dat je je mond moet houden: “Er is geen one size fits all. Er is alleen de persoonlijk afweging. De één vindt openheid heel belangrijk, en neemt het risico. De ander doet het liever niet. Het advies is dan ook: kijk wat voor jou van belang is. En gebruik hiervoor eventueel de tool Coral. Ook weten we dat als je open bent, het van belang is dat je goed nadenkt over wat je vertelt, wanneer en aan wie.”

Kijk naar wat iemand nodig heeft

Het advies dat ook aan de orde kwam: het is beter om te kijken naar wat heeft iemand nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Dat hangt nooit af van een diagnose. “Vertel vooral wat je nodig hebt. Heb je extra pauzes nodig, een stille werkplek? Je hoeft dan niet eens te vertellen wat er mis is, maar wél wat je nodig hebt.”

Een belangrijk onderwerp tijdens het webinar: als klantmanager kun je echt verschil maken als het gaat over toeleiding naar betaald werk. Tips die Thomas Pruijsen gaf: “Kijk naar de motivatie van de persoon die je voor je hebt en weet dat je ook grote invloed hebt op die motivatie. Kijk je als klantmanager ook voldoende naar de mogelijkheden? Soms hebben mensen aanmoediging nodig. Straal dus vertrouwen uit, oefen sollicitatiegesprekken en maak duidelijk dat zo’n gesprek gelijkwaardig is: de werkgever heeft ook gewoon iemand nodig! Kortom: ga naast iemand staan, blijf vooral contact houden voor de nodige vitamine A: aandacht is echt heel belangrijk.”

Kijk kritisch naar je rol als klantmanager

Daarnaast had Pruijsen nog een toevoeging: “Kijk ook kritisch naar je rol als klantmanager: waarom vind je een gesprek met een bepaalde cliënt moeilijk? Wie kan mij eventueel hierbij helpen? Het gaat over het voeren van een goed gesprek, en dat kunnen de meesten al, maar wees alert op vooringenomenheid. Check je aannames, verifieer deze en maak geen onderscheid tussen kandidaten. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen met kwaliteiten en competenties die we in willen zetten in ons werk. Voer een gesprek van mens tot mens, op een gelijkwaardige basis.”

 

Dit webinar vond plaats op 24 november 2020 en duurde ongeveer een uur. Het is terug te kijken via de website van de Programmaraad.

Meer informatie over dit onderwerp vind je ook op:

•       Kennisbank Psychische kwetsbaarheid en werk

•       Praktijkvoorbeelden, bijvoorbeeld Meer mensen met milde klachten aan het werk door beter luisteren.

•       Jobcoaches bewijzen zich bij psychische kwetsbaarheid

•       Project werkgeversfocus AWVN: 5 pilots binnenste buiten

•       Coral: een keuze tool om te helpen kiezen waar je wel/niet open over wil zijn

•       Training: ‘Het gesprek’: voor managers, HR-professionals en beleidsmakers die willen leren inclusief leiding te geven

•       Handreiking AWVN over preventie en uitval psychische klachten

•       Sterk door werk, een site met veel tips, verhalen en tools!

 

* Samen Sterk zonder Stigma neemt met verschillende partijen (ggz, werkgevers, overheid, en publieke organisaties) deel aan het convenant ‘Samen werken aan wat werkt’. Hierin zijn afspraken gemaakt om ‘werk’ te maken van banen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarom organiseerde de Programmaraad, samenwerkingsverband van UWV, VNG, Divosa en Cedris, een webinar voor klantmanagers om tips uit te wisselen over goede begeleiding richting werk.