Samen Sterk heeft ervaring met het organiseren en faciliteren van dialogen tussen (onder andere) cliënten en zorgverleners en heeft een ander perspectief dan de meeste hulpverleners. Daarom vroeg het UMC Utrecht Samen Sterk om deel te nemen aan zogenaamde ‘waardedialogen’ tussen zorgverleners en patiënten van de afdeling psychiatrie. 

Door deze waardedialogen te faciliteren en vanuit onze kennis en ervaring het perspectief van de patiënt in te brengen, draagt Samen Sterk bij aan het verbeteren van de zorg in het UMC Utrecht. 

dialoog

UMC Utrecht wil, geheel in lijn met het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, op een andere manier omgaan met het verantwoorden van de kwaliteit van de zorg Daarom is het UMC een pilot gestart, ‘leren en verbeteren’om een dialoog op gang te brengen tussen leidinggevenden, zorgprofessionals en patiënten over waardevolle zorgzogenoemde waardedialogen. Deze moeten een gedragen definitie opleveren over wat we verstaan onder goede zorg, zodat daarvandaan de juiste verbeterslagen kunnen worden gemaakt. 

In de eerste dialogen, die inmiddels zijn geweest, kwamen ddeelnemers al tot de conclusie dat onderwerpen als persoonsgerichte zorg en eigen regie en autonomie heel belangrijk zijn voor goede en waardevolle zorg. Iets waar Samen Sterk zich ook voor inzet. 

Samen Sterk heeft ervaring met het organiseren en faciliteren van dialogen tussen (onder andere) cliënten en zorgverleners en heeft een ander perspectief dan de meeste hulpverleners. Daarom vroeg het UMC Utrecht Samen Sterk om deel te nemen aan zogenaamde ‘waardedialogen’ tussen zorgverleners en patiënten van de afdeling psychiatrie. 

Door deze waardedialogen te faciliteren en vanuit onze kennis en ervaring het perspectief van de patiënt in te brengen, draagt Samen Sterk bij aan het verbeteren van de zorg in het UMC Utrecht. 

dialoog

UMC Utrecht wil, geheel in lijn met het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, op een andere manier omgaan met het verantwoorden van de kwaliteit van de zorg Daarom is het UMC een pilot gestart, ‘leren en verbeteren’om een dialoog op gang te brengen tussen leidinggevenden, zorgprofessionals en patiënten over waardevolle zorgzogenoemde waardedialogen. Deze moeten een gedragen definitie opleveren over wat we verstaan onder goede zorg, zodat daarvandaan de juiste verbeterslagen kunnen worden gemaakt. 

In de eerste dialogen, die inmiddels zijn geweest, kwamen ddeelnemers al tot de conclusie dat onderwerpen als persoonsgerichte zorg en eigen regie en autonomie heel belangrijk zijn voor goede en waardevolle zorg. Iets waar Samen Sterk zich ook voor inzet.