Psychische aandoeningen komen veel voor, ook bij werknemers. Toch zijn deze problemen op het werk vaak moeilijk bespreekbaar.

Onderzoekster Aukje Smit schreef in Zeggenschap – over arbeidsverhoudingen een artikel over de rol die vakbonden en ondernemingsraden kunnen spelen om de groep werknemers met een psychische aandoening te ondersteunen.

Doel: een inclusieve organisatie, lager ziekteverzuim en behoud van werk voor mensen met een psychische aandoening, zó dat zowel werkgever als werknemer profiteren.

Lees hier het artikel: “Maak psychische aandoeningen bespreekbaar – Vakbonden en ondernemingsraden moeten rol oppakken”

www.aukjesmit.nl