Samen Sterk heeft meegewerkt aan het in december verschenen rapport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Andere aandacht - ervaringen van cliënten met communicatie

Organisaties en professionals geven steeds meer aandacht aan de communicatie met cliënten. Om de kwaliteit te verbeteren organiseren zij bijvoorbeeld schrijftrainingen en gesprekstrainingen, en worden richtlijnen opgesteld.

Toch geven cliënten regelmatig aan dat communicatie nog een knelpunt is. Terwijl professionals juist vinden dat zij vanuit een open houding luisteren, spreken en schrijven.

Dit rapport wil bespreekbaar maken dat cliënten het contact soms heel anders ervaren dan hoe professionals het bedoelen. Van daaruit kan andere aandacht ontstaan, waarin cliënten zich gehoord voelen.

Het rapport is bedoeld als een (inspiratie)bron om bijvoorbeeld workshops of handreikingen op maat te ontwikkelen voor specifieke groepen professionals in de zorg en ondersteuning, zoals indicatiestellers, medewerkers van wijkteams, begeleiders en coaches, medewerkers van klantcontactcentra en communicatieadviseurs.

 

Samen Sterk heeft meegewerkt aan het in december verschenen rapport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Andere aandacht – ervaringen van cliënten met communicatie

Organisaties en professionals geven steeds meer aandacht aan de communicatie met cliënten. Om de kwaliteit te verbeteren organiseren zij bijvoorbeeld schrijftrainingen en gesprekstrainingen, en worden richtlijnen opgesteld.

Toch geven cliënten regelmatig aan dat communicatie nog een knelpunt is. Terwijl professionals juist vinden dat zij vanuit een open houding luisteren, spreken en schrijven.

Dit rapport wil bespreekbaar maken dat cliënten het contact soms heel anders ervaren dan hoe professionals het bedoelen. Van daaruit kan andere aandacht ontstaan, waarin cliënten zich gehoord voelen.

Het rapport is bedoeld als een (inspiratie)bron om bijvoorbeeld workshops of handreikingen op maat te ontwikkelen voor specifieke groepen professionals in de zorg en ondersteuning, zoals indicatiestellers, medewerkers van wijkteams, begeleiders en coaches, medewerkers van klantcontactcentra en communicatieadviseurs.