• 31/03/2014
  Samen Sterk zonder Stigma ondersteunt cliëntorganisaties aangesloten bij het Landelijk Platform GGZ (LPGGz) in het opzetten van hun eigen destigmatiserende activiteiten. Met financiële bijdragen en inhoudelijke ondersteuning werken we samen om sociale acceptatie en gelijkwaardige behandeling van mensen met een psychische aandoening te stimuleren. Samen Sterk wil hiermee de krachten bundelen en de beweging voor […] Lees verder
 • 24/03/2014
  De werkambassadeurs die onlangs zijn gestart met de training, gaan voortvarend van start: er worden presentaties gegeven, brainstormsessies georganiseerd en gesprekken gevoerd op de werkplek. Aan de hand van persoonlijke actieplannen zetten de werkambassadeurs stappen binnen hun bedrijf of organisatie om psychische aandoeningen onder medewerkers beter bespreekbaar te maken. Zodat het net zo normaal wordt om […] Lees verder
 • 10/03/2014
  De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe ggz’. Kritiek op de DSM-5 is gemakkelijk. En tegenwoordig ook tamelijk breed geaccepteerd. Iedereen heeft intussen wel begrepen hoe de DSMmethodiek kan leiden tot overbehandeling. En natuurlijk is het ook verleidelijk om de bijdrage van de DSM aan het kapitalistische ‘spel’ tussen farmaceuten, psychiaters, verzekeraars en politici […] Lees verder
 • 04/03/2014
  Een verrassing van theater en documentaire met een discussie. Een zoektocht naar nieuwe inzichten in het herkennen van angst- en dwangstoornissen. Frederiek Voskens – actrice Justus van Oel – scenario Gesprekspanel: Joeri Tijdink – Psychiater Tergooi Blaricum/Onderzoeker in het VUMC Jacobine Geel – Voorzitter GGZ Nederland Joost Walraven –Klinisch Psycholoog Dimence/Hoofddocent Radboud Universiteit Nijmegen ANGST is […] Lees verder
 • 04/03/2014
  In samenwerking met de RIBW AVV Vallei opent Pameijer in mei 2014 een tweede vestiging van opleidingscentrum Howie the Harp in de regio Arnhem. Mensen met ervaring als cliënt in de zorg opleiden tot ervaringsdeskundige, dat is het doel van opleidingscentrum Howie the Harp™. Eigen regie De RIBW AVV gaat vanaf mei dit jaar mensen […] Lees verder
 • 26/02/2014
  Ideële campagne bereikt 76 procent van de Nederlanders en leidt tot 650.000 gesprekken Eind juni lanceerde SIRE haar campagne, om het taboe op psychisch ziek zijn aan de kaak te stellen. Met de overdracht van de hulplijn voor mensen zónder psychische ziekte aan Landelijk Platform GGZ werd de campagne in november afgesloten. Uit de nameting […] Lees verder
 • 17/02/2014
  De afgelopen weken zijn er contacten gelegd met bedrijven en hebben al veel gesprekken plaatsgevonden om te horen hoe het onderwerp (psychische aandoeningen en de bespreekbaarheid daarvan) al dan niet leeft binnen organisaties. We hebben onder andere gesproken met leidinggevenden, HR-managers, bedrijfsartsen en jobcoaches. In die gesprekken zijn voorbeelden van openheid aan de orde gekomen, […] Lees verder
 • 10/02/2014
  Stigma binnen de GGZ is één van de drie projecten dat Samen Sterk zonder Stigma uitvoert in het kader van het Bestuurlijk Akkoord GGZ. Ruim de helft van de mensen met een ernstig psychische aandoening voelt zich nadelig behandeld door hulpverleners in de GGz* . En dat terwijl het grootste deel van de hulpverleners juist de […] Lees verder
 • 03/02/2014
  De SStS beweging van openheid over psychische aandoeningen begint echt vorm te krijgen! Er zijn al zo’n 25 mensen actief als ambassadeur namens SStS. Ambassadeurs geven presentaties, workshops en gaan in gesprek met mensen op invloedrijke posities in de samenleving. Samen werken we zo aan de groei van de beweging. We zijn altijd op zoek naar […] Lees verder
 • 15/01/2014
  Wil je graag bij theatergroep “de Firma Zorgbehang” spelen, maar ontbreekt het je nu nog aan theaterervaring en andere vaardigheden? In februari start Firma Zorgbehang een nieuw traject om mensen op te leiden en te begeleiden om bij de theatergroep te spelen. In dit traject, de Kweekvijver, word je opgeleid tot acteur die zijn/haar GGZ ervaring […] Lees verder