Bijna de helft van de Nederlanders krijgt ooit een psychische aandoening, zoals een angststoornis, depressie of burn-out. Op dit moment doen vertegenwoordigers van vakbonden en ondernemingsraden weinig dat specifiek gericht is op het bespreekbaar maken van psychische diversiteit. Met het ondertekenen van het manifest ‘Psychische Diversiteit Werkt!’ spreken ze de intentie uit dat ze nu echt aan de slag gaan met dit thema.

Meer informatie is te vinden in het manifest, het rapport en bijbehorende factsheets en checklist voor ondernemingsraden of vakbonden.