Dolf Hollands deed onder begeleiding van drs. F. Khoenkhoen en dr. R. v.d. Sande aan de Hogeschool Utrecht ontwerpgericht onderzoek naar een effectieve methode in de aanpak van zelfstigma. Zijn onderzoek leidde tot een toolkit waarmee je de aanpak van zelfstigma structureel kunt meenemen in de behandeling.

Het doel van zijn onderzoek was een passende methode identificeren en ontwikkelen om de signalering en aanpak van zelfstigma bij patiënten met schizofrenie in de lokale basis-ggz structureel in de behandeling mee te nemen. Het bevorderen van maatschappelijk herstel is hierbij de uiteindelijke doelstelling.

weinig aandacht voor zelfstigma

Uit onderzoek blijkt dat zelfstigma een negatieve weerslag heeft op het herstel en de kwaliteit van leven van mensen met een psychische aandoening. In de lokale basis-ggz, zo blijkt uit Hollands' onderzoek, bekent het merendeel van de hulpverleners weinig aandacht te hebben voor zelfstigma. Het komt vaak pas ter sprake als er al sprake is van stagnatie in het maatschappelijk herstel. Of als patiënten en naastbetrokkenen aangeven dat ze er hinder van ondervinden. Het merendeel van de behandelaren uit het onderzochte team geeft aan dat ze wel willen weten wat effectief is in de aanpak van zelfstigma.

overzichtelijke factsheet

Het onderzoek leidde tot een toolkit in de vorm van een overzichtelijke factsheet. Hiermee kun je de aanpak van zelfstigma structureel in de behandeling meenemen. Lees in het onderzoek van Dolf Hollands hoe de factsheet tot stand kwam.

meer weten?

Dolf Hollands deed onder begeleiding van drs. F. Khoenkhoen en dr. R. v.d. Sande aan de Hogeschool Utrecht ontwerpgericht onderzoek naar een effectieve methode in de aanpak van zelfstigma. Zijn onderzoek leidde tot een toolkit waarmee je de aanpak van zelfstigma structureel kunt meenemen in de behandeling.

Het doel van zijn onderzoek was een passende methode identificeren en ontwikkelen om de signalering en aanpak van zelfstigma bij patiënten met schizofrenie in de lokale basis-ggz structureel in de behandeling mee te nemen. Het bevorderen van maatschappelijk herstel is hierbij de uiteindelijke doelstelling.

weinig aandacht voor zelfstigma

Uit onderzoek blijkt dat zelfstigma een negatieve weerslag heeft op het herstel en de kwaliteit van leven van mensen met een psychische aandoening. In de lokale basis-ggz, zo blijkt uit Hollands’ onderzoek, bekent het merendeel van de hulpverleners weinig aandacht te hebben voor zelfstigma. Het komt vaak pas ter sprake als er al sprake is van stagnatie in het maatschappelijk herstel. Of als patiënten en naastbetrokkenen aangeven dat ze er hinder van ondervinden. Het merendeel van de behandelaren uit het onderzochte team geeft aan dat ze wel willen weten wat effectief is in de aanpak van zelfstigma.

overzichtelijke factsheet

Het onderzoek leidde tot een toolkit in de vorm van een overzichtelijke factsheet. Hiermee kun je de aanpak van zelfstigma structureel in de behandeling meenemen. Lees in het onderzoek van Dolf Hollands hoe de factsheet tot stand kwam.

meer weten?