Onderzoek ‘Psychische diversiteit op het werk’ vandaag uitgekomen

Overhandiging aan Jaap Jongejan, directeur SBI Formaat en lid klankbordgroep, door Gerdien Rabbers, directeur Samen Sterk.

Vakbonden en ondernemingsraden kunnen een bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen op de werkvloer. Er zijn vele stimulerende maatregelen die tevens bespreekbaarheid van psychische problemen kunnen bevorderen. Maar deze worden nauwelijks benut, terwijl een gebrek  aan openheid kan zorgen voor uitval van werknemers. Dit blijkt uit het vandaag uitgekomen onderzoek 'Psychische Diversiteit Werkt! van Samen Sterk zonder Stigma. Om vakbonden en ondernemingsraden te helpen met het leveren van een bijdrage zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld.

Één op de zes werknemers heeft een psychische aandoening, zoals een angststoornis, depressie, burn-out of borderline. Vaak durven mensen hier niet voor uit te komen op het werk vanwege angst voor vooroordelen en discriminatie. Als gevolg weten leidinggevenden niet waar ze rekening mee moeten houden. Dit werkt ziekteverzuim in de hand en is een bedreiging voor de duurzame inzetbaarheid van de werknemer.

Bewustwording

Voor het eerst hebben respondenten uit verschillende ondernemingsraden en vakbonden nagedacht over hun rol in het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen. Dit op zich werd ervaren als een bewustwordingsinterventie waardoor de deelnemers van mening zijn dat ze ‘iets moeten’ met het onderwerp. “Het gaat om werk en inkomen en raakt daarmee de core business van de vakbond”, aldus een van de deelnemers.

Mogelijkheden zien de respondenten in het vergroten van kennis en bewustwording. Door zelf informatie te verschaffen binnen de organisatie, maar ook door medewerkers en werkgevers te informeren en te trainen in gespreksvaardigheden. Wet- en regelgeving kan gebruikt worden om het onderwerp op de agenda te zetten en er zijn een scala aan stimulerende maatregelen genoemd die vakbonden en ondernemingsraden kunnen invoeren. Met als doel: een inclusieve organisatie, lager ziekteverzuim en behoud van werk voor mensen met een psychische aandoening.

Praktische handvatten

Samen Sterk zonder Stigma heeft naar aanleiding van het onderzoek praktische handvatten gemaakt voor ondernemingsraden en voor vakbonden om met het thema aan de slag te gaan. In de checklist voor ondernemingsraden worden bijvoorbeeld tips gegeven over het invliegen van een gesprek met de bestuurder en er is een overzicht van welke haakjes de CAO kan bieden. De factsheet voor vakbonden zorgt voor een duidelijk overzicht van de feiten en heldere acties. Zo is te zien via welke wet- en regelgeving invloed uitgeoefend kan worden om stigmatisering aan te pakken. Doe er wat mee, want zoals een van de respondenten het verwoordt: “verzuim door vooroordelen en een onveilige cultuur is ontoelaatbaar.” ­­

Lees hier ons Persbericht Onderzoek Psychische Diversiteit Werkt!

Onderzoek ‘Psychische diversiteit op het werk’ vandaag uitgekomen

Overhandiging aan Jaap Jongejan, directeur SBI Formaat en lid klankbordgroep, door Gerdien Rabbers, directeur Samen Sterk.

Vakbonden en ondernemingsraden kunnen een bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen op de werkvloer. Er zijn vele stimulerende maatregelen die tevens bespreekbaarheid van psychische problemen kunnen bevorderen. Maar deze worden nauwelijks benut, terwijl een gebrek  aan openheid kan zorgen voor uitval van werknemers. Dit blijkt uit het vandaag uitgekomen onderzoek ‘Psychische Diversiteit Werkt! van Samen Sterk zonder Stigma. Om vakbonden en ondernemingsraden te helpen met het leveren van een bijdrage zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld.

Één op de zes werknemers heeft een psychische aandoening, zoals een angststoornis, depressie, burn-out of borderline. Vaak durven mensen hier niet voor uit te komen op het werk vanwege angst voor vooroordelen en discriminatie. Als gevolg weten leidinggevenden niet waar ze rekening mee moeten houden. Dit werkt ziekteverzuim in de hand en is een bedreiging voor de duurzame inzetbaarheid van de werknemer.

Bewustwording

Voor het eerst hebben respondenten uit verschillende ondernemingsraden en vakbonden nagedacht over hun rol in het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen. Dit op zich werd ervaren als een bewustwordingsinterventie waardoor de deelnemers van mening zijn dat ze ‘iets moeten’ met het onderwerp. “Het gaat om werk en inkomen en raakt daarmee de core business van de vakbond”, aldus een van de deelnemers.

Mogelijkheden zien de respondenten in het vergroten van kennis en bewustwording. Door zelf informatie te verschaffen binnen de organisatie, maar ook door medewerkers en werkgevers te informeren en te trainen in gespreksvaardigheden. Wet- en regelgeving kan gebruikt worden om het onderwerp op de agenda te zetten en er zijn een scala aan stimulerende maatregelen genoemd die vakbonden en ondernemingsraden kunnen invoeren. Met als doel: een inclusieve organisatie, lager ziekteverzuim en behoud van werk voor mensen met een psychische aandoening.

Praktische handvatten

Samen Sterk zonder Stigma heeft naar aanleiding van het onderzoek praktische handvatten gemaakt voor ondernemingsraden en voor vakbonden om met het thema aan de slag te gaan. In de checklist voor ondernemingsraden worden bijvoorbeeld tips gegeven over het invliegen van een gesprek met de bestuurder en er is een overzicht van welke haakjes de CAO kan bieden. De factsheet voor vakbonden zorgt voor een duidelijk overzicht van de feiten en heldere acties. Zo is te zien via welke wet- en regelgeving invloed uitgeoefend kan worden om stigmatisering aan te pakken. Doe er wat mee, want zoals een van de respondenten het verwoordt: “verzuim door vooroordelen en een onveilige cultuur is ontoelaatbaar.” ­­

Lees hier ons Persbericht Onderzoek Psychische Diversiteit Werkt!