Door: Evelien Brouwers, Margot Joosen, Catherine van Zelst en Jaap van Weeghel

Werknemers en werkzoekenden met psychische problemen of aandoeningen worstelen vaak met het dilemma of openheid hierover in de werkomgeving verstandig is. Openheid over psychische problemen kan het gemakkelijker maken om werk te vinden of te behouden, maar kan ook leiden tot verlies van werk of afwijzing bij solliciteren. Onderzoeksvragen waren daarom: (1) wat zien verschillende groepen stakeholders als voor- en nadelen van openheid over psychische problemen in de werkomgeving en (2) welke factoren zijn volgens de stakeholders van invloed op een goede uitkomst van openheid voor de werknemer of werkzoekende?

Methoden

Tussen december 2016 en januari 2017 werden vijf (homogene) focusgroepen gehouden:

  • (I)  Mensen met psychische problemen, zoals autisme, ADHD, verslaving, psychose, schizofrenie, zowel met als zonder werk (n=6);
  • (II)  HR-medewerkers, onder andere zorg, overheid en onderwijs, n=4
  • (III)  Werkgevers, onder andere consultancy, de bouw, schoonmaak, n=5
  • (IV)  Arbeidsre-integratieprofessionals, onder andere bedrijfsartsen en jobcoaches, n=8;
  • (V)  Ervaringsdeskundigen die als vrijwilliger werkten in onder andere het bestrijden van stigma n=4.

Alle bijeenkomsten duurden 2 uur. Gesprekken werden letterlijk uitgeschreven en steeds door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar geanalyseerd. Voor de analyses werd het kwalitatieve softwareprogramma Atlas-Ti 7.5.16 gebruikt. Voor meer informatie over de methoden, zie het oorspronkelijke artikel.

Resultaten

Onderzoeksvraag 1: Wat zien stakeholders als voor- en nadelen van openheid over psychische problemen in de werkomgeving?
Er werden zes thema’s gevonden. Vier waren voor- delen: (1) openheid kan leiden betere werkrelaties,
(2) jezelf mogen zijn is belangrijk voor welzijn op het werk, (3) de werkomgeving kan (praktische) steun bie- den, (4) openheid kan bijdragen aan een inclusievere werksfeer. Twee thema’s waren nadelen: (5) Openheid kan leiden tot discriminatie, (6) Openheid kan leiden tot stigma.

Wil je het volledige onderzoek bekijken? Klik dan op deze link

Door: Evelien Brouwers, Margot Joosen, Catherine van Zelst en Jaap van Weeghel

Werknemers en werkzoekenden met psychische problemen of aandoeningen worstelen vaak met het dilemma of openheid hierover in de werkomgeving verstandig is. Openheid over psychische problemen kan het gemakkelijker maken om werk te vinden of te behouden, maar kan ook leiden tot verlies van werk of afwijzing bij solliciteren. Onderzoeksvragen waren daarom: (1) wat zien verschillende groepen stakeholders als voor- en nadelen van openheid over psychische problemen in de werkomgeving en (2) welke factoren zijn volgens de stakeholders van invloed op een goede uitkomst van openheid voor de werknemer of werkzoekende?

Methoden

Tussen december 2016 en januari 2017 werden vijf (homogene) focusgroepen gehouden:

  • (I)  Mensen met psychische problemen, zoals autisme, ADHD, verslaving, psychose, schizofrenie, zowel met als zonder werk (n=6);
  • (II)  HR-medewerkers, onder andere zorg, overheid en onderwijs, n=4
  • (III)  Werkgevers, onder andere consultancy, de bouw, schoonmaak, n=5
  • (IV)  Arbeidsre-integratieprofessionals, onder andere bedrijfsartsen en jobcoaches, n=8;
  • (V)  Ervaringsdeskundigen die als vrijwilliger werkten in onder andere het bestrijden van stigma n=4.

Alle bijeenkomsten duurden 2 uur. Gesprekken werden letterlijk uitgeschreven en steeds door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar geanalyseerd. Voor de analyses werd het kwalitatieve softwareprogramma Atlas-Ti 7.5.16 gebruikt. Voor meer informatie over de methoden, zie het oorspronkelijke artikel.

Resultaten

Onderzoeksvraag 1: Wat zien stakeholders als voor- en nadelen van openheid over psychische problemen in de werkomgeving?
Er werden zes thema’s gevonden. Vier waren voor- delen: (1) openheid kan leiden betere werkrelaties,
(2) jezelf mogen zijn is belangrijk voor welzijn op het werk, (3) de werkomgeving kan (praktische) steun bie- den, (4) openheid kan bijdragen aan een inclusievere werksfeer. Twee thema’s waren nadelen: (5) Openheid kan leiden tot discriminatie, (6) Openheid kan leiden tot stigma.

Wil je het volledige onderzoek bekijken? Klik dan op deze link