De ministers Van Engelshoven en Slob presenteerden op 17 februari 2021 de hoofdlijnen van het Nationaal Programma Onderwijs. Als maatschappelijke organisaties zijn we blij dat het kabinet de komende 2,5 jaar een forse financiële impuls aan het onderwijs geeft voor herstel en perspectief. Wij roepen op daarbij nadrukkelijk aandacht te hebben voor het mentaal welbevinden van leerlingen en studenten. Op de korte maar zeker ook op de lange termijn.

We zijn verheugd dat door het Nationaal Programma Onderwijs geld beschikbaar komt voor de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren. En dat daarbij aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkelingen en het mentaal welbevinden van leerlingen en studenten. Dit moet op een goede en evenwichtige manier handen en voeten krijgen. Hoe we dat willen doen? Bekijk deze link voor meer informatie.

Ook meedoen?

Vanuit Samen Sterk zonder Stigma vinden we het vooral belangrijk om scholen te ondersteunen om het gesprek aan te gaan met leerlingen en studenten over welbevinden en veerkracht, en de jongeren te betrekken bij de uitwerking van deze thema’s in de plannen van scholen. Dit gesprek aangaan is enorm belangrijk, maar ook best lastig: hoe dan? Samen Sterk kan scholen hierbij ondersteunen met onze aanpak: concreet lesmateriaal, ondersteuning voor leraren én met leerlingen samen. Dat laatste doen we onder andere samen met Kids4Dreams (kinderambassadeurs) en de NJR (Kopkracht). Neem contact op met Eline Kolijn, projectmedewerker Jeugd & Onderwijs, via e.kolijn@samensterkzonderstigma.nl of kijk op www.binnenstebuitenopschool.nl als je aan de slag wilt!

De ministers Van Engelshoven en Slob presenteerden op 17 februari 2021 de hoofdlijnen van het Nationaal Programma Onderwijs. Als maatschappelijke organisaties zijn we blij dat het kabinet de komende 2,5 jaar een forse financiële impuls aan het onderwijs geeft voor herstel en perspectief. Wij roepen op daarbij nadrukkelijk aandacht te hebben voor het mentaal welbevinden van leerlingen en studenten. Op de korte maar zeker ook op de lange termijn.

We zijn verheugd dat door het Nationaal Programma Onderwijs geld beschikbaar komt voor de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren. En dat daarbij aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkelingen en het mentaal welbevinden van leerlingen en studenten. Dit moet op een goede en evenwichtige manier handen en voeten krijgen. Hoe we dat willen doen? Bekijk deze link voor meer informatie.

Ook meedoen?

Vanuit Samen Sterk zonder Stigma vinden we het vooral belangrijk om scholen te ondersteunen om het gesprek aan te gaan met leerlingen en studenten over welbevinden en veerkracht, en de jongeren te betrekken bij de uitwerking van deze thema’s in de plannen van scholen. Dit gesprek aangaan is enorm belangrijk, maar ook best lastig: hoe dan? Samen Sterk kan scholen hierbij ondersteunen met onze aanpak: concreet lesmateriaal, ondersteuning voor leraren én met leerlingen samen. Dat laatste doen we onder andere samen met Kids4Dreams (kinderambassadeurs) en de NJR (Kopkracht). Neem contact op met Eline Kolijn, projectmedewerker Jeugd & Onderwijs, via e.kolijn@samensterkzonderstigma.nl of kijk op www.binnenstebuitenopschool.nl als je aan de slag wilt!