Samen Sterk zonder Stigma staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind je de gegevens die openbaar zijn in het kader van het ANBI-reglement.

Naam: (Stichting) Samen Sterk zonder Stigma
RSIN/fiscaal nummer: 850869018
BTW-nummer: 850869018B01
Kamer van Koophandel nummer: 53406761
Contactgegevens
Bestuurssamenstelling
Meerjarenplan 2013-2015
Meerjarenplan 2015-2017
Projectplan 2019-2021
Meerjarenplan 2020-2024
Meerjarenbegroting 2020-2024

Beloningsbeleid: Samen Sterk zonder Stigma hanteert de CAO GGZ.

uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording

Impactevaluatie Samen Sterk

Verslag van de uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording 2019
Verslag van de uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording 2018
Verslag van de uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording 2017
Verslag van de uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording 2016
Verslag van de uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording 2015
Verslag van de uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording 2014
Verslag van de uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording 2013

De functie van bestuurslid is een onbezoldigde functie. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling

De missie wordt gerealiseerd door drie doelen na te streven:

  • We zetten stigmatisering van mensen met een psychische aandoening op de maatschappelijke agenda;
  • We maken de samenleving bewust van de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen daarvan;
  • We zorgen ervoor dat de ervaren discriminatie vermindert.

Effecten op termijn zijn: verhoging van het welzijn van mensen met een psychische aandoening en reductie van zorg- en maatschappelijke kosten.

Samen Sterk zonder Stigma staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind je de gegevens die openbaar zijn in het kader van het ANBI-reglement.

Naam: (Stichting) Samen Sterk zonder Stigma
RSIN/fiscaal nummer: 850869018
BTW-nummer: 850869018B01
Kamer van Koophandel nummer: 53406761
Contactgegevens
Bestuurssamenstelling
Meerjarenplan 2013-2015
Meerjarenplan 2015-2017
Projectplan 2019-2021
Meerjarenplan 2020-2024
Meerjarenbegroting 2020-2024

Beloningsbeleid: Samen Sterk zonder Stigma hanteert de CAO GGZ.

uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording

Impactevaluatie Samen Sterk

Verslag van de uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording 2019
Verslag van de uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording 2018
Verslag van de uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording 2017
Verslag van de uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording 2016
Verslag van de uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording 2015
Verslag van de uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording 2014
Verslag van de uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording 2013

De functie van bestuurslid is een onbezoldigde functie. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling

De missie wordt gerealiseerd door drie doelen na te streven:

  • We zetten stigmatisering van mensen met een psychische aandoening op de maatschappelijke agenda;
  • We maken de samenleving bewust van de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen daarvan;
  • We zorgen ervoor dat de ervaren discriminatie vermindert.

Effecten op termijn zijn: verhoging van het welzijn van mensen met een psychische aandoening en reductie van zorg- en maatschappelijke kosten.