Samen Sterk zonder Stigma staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind je de gegevens die openbaar zijn in het kader van het ANBI-reglement.

Naam: (Stichting) Samen Sterk zonder Stigma
RSIN/fiscaal nummer: 850869018
Kamer van Koophandel nummer: 53406761
Contactgegevens
Bestuurssamenstelling
Beleidsplan 2013-2015
Beleidsplan 2015 2017
Beloningsbeleid: Samen Sterk zonder Stigma hanteert de CAO GGZ.
Verslag van de uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording 2013
Verslag van de uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording 2014
Verslag van de uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording 2015
Verslag van de uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording 2016
Verslag van de uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording 2017

De functie van bestuurslid is een onbezoldigde functie. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling
De missie wordt gerealiseerd door drie doelen na te streven:

  • We zetten stigmatisering van mensen met een psychische aandoening op de maatschappelijke agenda;
  • We maken de samenleving bewust van de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen daarvan;
  • We zorgen ervoor dat de ervaren discriminatie vermindert.

Effecten op termijn zijn: verhoging van het welzijn van mensen met een psychische aandoening en reductie van zorg- en maatschappelijke kosten.