Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een maatschappij waarin het hebben van een psychische aandoening niet meer leidt tot stigmatisering. Welk effect heeft Samen Sterk tot nu toe gehad? Waar liggen nog kansen? Sinzer, expert op het gebied van impactmeting, interviewde 36 partners in het veld om te inventariseren wat Samen Sterk in de samenwerking voor hen heeft betekend en/of tot welke effecten het werk van Samen Sterk heeft geleid.

Jaarlijks krijgen ruim 191.000 mensen in Nederland een psychische aandoening. Ongeveer 4 op de 10 Nederlanders voldoen op enige moment in hun leven aan de criteria van een psychische diagnose. Mensen met een psychische aandoening behoren tot de meest gestigmatiseerde groepen in de maatschappij. (Zelf)stigmatisering kan negatieve gevolgen hebben voor gezondheid en kwaliteit van leven, wat vervolgens kan leiden tot (extra) maatschappelijke kosten. Samen Sterk zonder Stigma heeft als doel dat het hebben van een psychische aandoening niet meer leidt tot stigmatisering.

Wat heeft Samen Sterk bereikt tot nu toe?

Meer mensen weten nu wat stigma inhoudt dan voor de oprichting van Samen Sterk zonder Stigma. Uit het onderzoek van Sinzer blijkt dat Samen Sterk in elk leefdomein (op school, op het werk, in de wijk, in de media en in de ggz) effecten heeft gerealiseerd als een vergroot bewustzijn en urgentiebesef omtrent stigma en kennis van de gevolgen van stigma op de betrokkene. Ook kwam stigma bij nagenoeg alle focuspartijen op de kaart en beschikken zij nu niet alleen over betrouwbare informatie en tools over (de)stigma, maar ook over meer kennis over hoe je mensen met een psychische aandoening als volwaardig kunt behandelen.

ambassadeurs cruciaal

Het oprechte en concrete verhaal van de ambassadeurs bleek cruciaal in het bewust maken van eigen vooroordelen of onbewuste bijdrage aan stigmatisering. Het verhaal van de ambassadeurs beklijft volgens de geïnterviewden veel beter dan schriftelijke kennis. Het ambassadeurschap betekent voor veel ambassadeurs zelf bovendien een toename in kracht, groei, zelfvertrouwen of persoonlijke ontwikkeling.

In sommige gevallen leidde een vergroot bewustzijn en urgentiebesef omtrent (de gevolgen van) stigma ook tot gedragsveranderingen op kleine schaal, zoals normalisatie van contact tussen buurtbewoners (project In de wijk) en psychische diversiteit onderdeel maken van het klimaat in de klas (project Op school).

Uit interviews met focuspartijen kwam naar voren dat er eerste stappen zijn en/of worden gezet richting gedrags- of beleidsveranderingen binnen de organisatie, mede dankzij de projectleiders van Samen Sterk.

Destigmatisering is mede dankzij Samen Sterk opgenomen in 2 belangrijke akkoorden: in het Bestuurlijk Akkoord GGZ 2013-2017 zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een landelijk destigmatiseringsprogramma. Daarnaast staat in het regeerakkoord 2017-2021 stigmatisering voor het eerst benoemd.

eerste beweging

Samenvattend: er is sprake van een eerste beweging richting de impactdoelstelling. Doorpakken, verduurzamen en opschalen waar de meeste impactpotentie zit is nodig om meer gedragsveranderingen (op grotere schaal) te kunnen realiseren.

meer lezen

Lees meer over de impact van Samen Sterk zonder Stigma per domein:

Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een maatschappij waarin het hebben van een psychische aandoening niet meer leidt tot stigmatisering. Welk effect heeft Samen Sterk tot nu toe gehad? Waar liggen nog kansen? Sinzer, expert op het gebied van impactmeting, interviewde 36 partners in het veld om te inventariseren wat Samen Sterk in de samenwerking voor hen heeft betekend en/of tot welke effecten het werk van Samen Sterk heeft geleid.

Jaarlijks krijgen ruim 191.000 mensen in Nederland een psychische aandoening. Ongeveer 4 op de 10 Nederlanders voldoen op enige moment in hun leven aan de criteria van een psychische diagnose. Mensen met een psychische aandoening behoren tot de meest gestigmatiseerde groepen in de maatschappij. (Zelf)stigmatisering kan negatieve gevolgen hebben voor gezondheid en kwaliteit van leven, wat vervolgens kan leiden tot (extra) maatschappelijke kosten. Samen Sterk zonder Stigma heeft als doel dat het hebben van een psychische aandoening niet meer leidt tot stigmatisering.

Wat heeft Samen Sterk bereikt tot nu toe?

Meer mensen weten nu wat stigma inhoudt dan voor de oprichting van Samen Sterk zonder Stigma. Uit het onderzoek van Sinzer blijkt dat Samen Sterk in elk leefdomein (op school, op het werk, in de wijk, in de media en in de ggz) effecten heeft gerealiseerd als een vergroot bewustzijn en urgentiebesef omtrent stigma en kennis van de gevolgen van stigma op de betrokkene. Ook kwam stigma bij nagenoeg alle focuspartijen op de kaart en beschikken zij nu niet alleen over betrouwbare informatie en tools over (de)stigma, maar ook over meer kennis over hoe je mensen met een psychische aandoening als volwaardig kunt behandelen.

ambassadeurs cruciaal

Het oprechte en concrete verhaal van de ambassadeurs bleek cruciaal in het bewust maken van eigen vooroordelen of onbewuste bijdrage aan stigmatisering. Het verhaal van de ambassadeurs beklijft volgens de geïnterviewden veel beter dan schriftelijke kennis. Het ambassadeurschap betekent voor veel ambassadeurs zelf bovendien een toename in kracht, groei, zelfvertrouwen of persoonlijke ontwikkeling.

In sommige gevallen leidde een vergroot bewustzijn en urgentiebesef omtrent (de gevolgen van) stigma ook tot gedragsveranderingen op kleine schaal, zoals normalisatie van contact tussen buurtbewoners (project In de wijk) en psychische diversiteit onderdeel maken van het klimaat in de klas (project Op school).

Uit interviews met focuspartijen kwam naar voren dat er eerste stappen zijn en/of worden gezet richting gedrags- of beleidsveranderingen binnen de organisatie, mede dankzij de projectleiders van Samen Sterk.

Destigmatisering is mede dankzij Samen Sterk opgenomen in 2 belangrijke akkoorden: in het Bestuurlijk Akkoord GGZ 2013-2017 zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een landelijk destigmatiseringsprogramma. Daarnaast staat in het regeerakkoord 2017-2021 stigmatisering voor het eerst benoemd.

eerste beweging

Samenvattend: er is sprake van een eerste beweging richting de impactdoelstelling. Doorpakken, verduurzamen en opschalen waar de meeste impactpotentie zit is nodig om meer gedragsveranderingen (op grotere schaal) te kunnen realiseren.

meer lezen

Lees meer over de impact van Samen Sterk zonder Stigma per domein: