Onderzoek wijst uit dat 70% van de mensen met een psychische aandoening vooroordelen of discriminatie ervaren. Tweederde van deze mensen, stopt met activiteiten en zwijgt over problemen uit angst voor stigma. Stigma en zelfstigma belemmeren herstel, en maakt dat mensen hulp vermijden. Veel mensen ervaren stigma als zwaarder dan de aandoening zelf. Het wordt ook wel de tweede ziekte genoemd. 

MISSIE

Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin psychische problematiek bespreekbaar is. Samen met onze ambassadeurs, supporters en alle betrokkenen werken we aan bewustwording van stigma en de impact ervan. We geven ze handvatten voor een gelijkwaardige, diverse en menselijke  samenleving.

VISIE

Aandacht voor psychische verschillen en handvatten hoe hiermee om te gaan leiden tot meer wederzijds begrip. Het draagt bij aan een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen heeft, ook mensen met een psychische aandoening.

Wij baseren ons werk op artikel 1 en 2 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties. Vrij vertaald: 'we zijn allemaal vrij en gelijkwaardig en worden op dezelfde manier behandeld' en 'de rechten gelden voor iedereen ongeacht de verschillen'.
We gaan ook uit van artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, dat stelt dat iedereen gelijkwaardig is en er een verbod is op discriminatie op welke grond dan ook.

AMBITIE

We werken aan een samenleving waarin we (ondervonden) uitsluiting en discriminatie verminderen.

Daarom:
1.    Maken we de samenleving  bewust van stigma en de impact ervan;
2.    Werken we aan bespreekbaarheid van psychische aandoeningen
3.    Laten we zien dat en hoe je zelf iets kunt veranderen;

Resultaten zijn: een betere gezondheid en welbevinden van mensen met een psychische aandoening en hun omgeving én minder zorg- en maatschappelijke kosten.

STRATEGIE

De verandering in de maatschappij realiseren we door onze boodschap, urgentie en handvatten te verspreiden in diverse domeinen. Samen met onze ambassadeurs ontwikkelen we in overleg en samenwerking met de stakeholders (maatwerk en co-creatie) een planmatige aanpak, aansluitend bij de behoefte, cultuur en taal van dat specifieke domein. We verbinden de verschillende projecten wanneer dat mogelijk is. In de strategie is de veranderstrategie van Kotter verankerd.

 

[gravityform id="2" title="true" description="true"]

Onderzoek wijst uit dat 70% van de mensen met een psychische aandoening vooroordelen of discriminatie ervaren. Tweederde van deze mensen, stopt met activiteiten en zwijgt over problemen uit angst voor stigma. Stigma en zelfstigma belemmeren herstel, en maakt dat mensen hulp vermijden. Veel mensen ervaren stigma als zwaarder dan de aandoening zelf. Het wordt ook wel de tweede ziekte genoemd. 

MISSIE

Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin psychische problematiek bespreekbaar is. Samen met onze ambassadeurs, supporters en alle betrokkenen werken we aan bewustwording van stigma en de impact ervan. We geven ze handvatten voor een gelijkwaardige, diverse en menselijke  samenleving.

VISIE

Aandacht voor psychische verschillen en handvatten hoe hiermee om te gaan leiden tot meer wederzijds begrip. Het draagt bij aan een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen heeft, ook mensen met een psychische aandoening.

Wij baseren ons werk op artikel 1 en 2 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties. Vrij vertaald: ‘we zijn allemaal vrij en gelijkwaardig en worden op dezelfde manier behandeld’ en ‘de rechten gelden voor iedereen ongeacht de verschillen’.
We gaan ook uit van artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, dat stelt dat iedereen gelijkwaardig is en er een verbod is op discriminatie op welke grond dan ook.

AMBITIE

We werken aan een samenleving waarin we (ondervonden) uitsluiting en discriminatie verminderen.

Daarom:
1.    Maken we de samenleving  bewust van stigma en de impact ervan;
2.    Werken we aan bespreekbaarheid van psychische aandoeningen
3.    Laten we zien dat en hoe je zelf iets kunt veranderen;

Resultaten zijn: een betere gezondheid en welbevinden van mensen met een psychische aandoening en hun omgeving én minder zorg- en maatschappelijke kosten.

STRATEGIE

De verandering in de maatschappij realiseren we door onze boodschap, urgentie en handvatten te verspreiden in diverse domeinen. Samen met onze ambassadeurs ontwikkelen we in overleg en samenwerking met de stakeholders (maatwerk en co-creatie) een planmatige aanpak, aansluitend bij de behoefte, cultuur en taal van dat specifieke domein. We verbinden de verschillende projecten wanneer dat mogelijk is. In de strategie is de veranderstrategie van Kotter verankerd.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief