Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin psychische problematiek bespreekbaar is. Samen met onze ambassadeurs en alle betrokkenen werken we aan bewustwording van stigma en de impact ervan. We geven we handvatten voor een gelijkwaardige, diverse en menselijke samenleving. Dat doen we in co-creatie met onze partners in verschillende domeinen.

ambassadeurs

De helden van Samen Sterk zijn onze ambassadeurs. Ze doen wat veel anderen niet durven: praten over dingen die we vaak ingewikkeld en heel privé vinden. Zij weten als geen ander welke impact psychische aandoeningen en stigma hebben. Omdat ze zelf een psychische aandoening hebben of hebben gehad. Of omdat ze als naaste of beroepskracht te maken hebben met anderen met een psychische kwetsbaarheid.

Als vrijwilliger voor Samen Sterk zetten de ambassadeurs een heel krachtig middel in: het gesprek. Ze nemen hun eigen verhaal en ervaringen mee om een dialoog aan te gaan met allerlei doelgroepen. In de ggz, de media, op school, de werkvloer en in de wijk. Dit doen ze op een manier die het beste bij hen past. Zo divers als de samenleving is, zo divers zijn ook onze ambassadeurs. Ze geven presentaties, workshops of gastlessen of denken mee over beleid. Anderen schrijven blogs, of uiten zich via theater of beeld.

Het resultaat van dit persoonlijke contact is verbinding en wederzijds begrip. Zo zetten de ambassadeurs een beweging in gang waarmee we stigma de wereld uit krijgen. Bovendien merken we dat het ambassadeurschap onze vrijwilligers ook veel brengt, zoals persoonlijke groei en meer zelfvertrouwen.

in de ggz

Voor elke cliënt binnen de ggz is het doel van een behandeling herstel. Zelfstigma en het stigma dat de cliënt tegenkomt in zijn proces binnen de ggz kan dit herstelproces belemmeren, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. De potentiële impact van stigmatisering door hulpverleners is extra groot, omdat hulpverleners belangrijke mensen zijn voor hun cliënten. Het is daarom belangrijk voor de cliënt (en de samenleving) om iets aan het stigma binnen de ggz te doen.

Samen Sterk werkt aan een ggz zonder (zelf)stigma, waarin hulpverlener en cliënt gelijkwaardig zijn en cliënten zich niet uitgesloten maar juist verbonden voelen. Dit doen we bijvoorbeeld door het creëren van een destigmatiserende zorgcultuur binnen de ggz. Het begint door hulpverleners bewust te maken van hun eigen (voor)oordelen over cliënten en hun psychische aandoening én de impact daarvan op het herstel van de cliënt. Daarnaast vergroten we de empowerment en veerkracht van cliënten om weerstand te bieden aan (zelf)stigmatisering.

We verspreiden kennis en kunde, we geven voorlichting, ontwikkelen trainingen, zetten ambassadeurs in en ontwikkelen handvatten voor leidinggevenden en teams om (zelf)stigma bespreekbaar te maken. Hiervoor laten we ons inspireren door stigma-interventies die succesvol bleken in het buitenland, zoals HOP en Beyond the Label. Zo doorbreken we samen het taboe op stigma binnen de ggz.

op het werk

Een goede werkgever zorgt natuurlijk goed voor zijn medewerkers. Ook als deze een ‘labeltje’ hebben. Daarvoor is diversiteitsbeleid nodig waarbij niet alleen gekeken wordt naar diversiteit op het gebied van leeftijd, geslacht en afkomst, maar ook naar psychische diversiteit. Met het project Psychische Diversiteit Werkt! maken we psychische kwetsbaarheid bespreekbaar op de werkvloer. Ons doel is dat het onderwerp op de agenda komt bij bedrijven en stakeholders op het gebied van werk. We willen dat dat er beleid wordt ontwikkeld en ingevoerd om stigma tegen te gaan. En dat iedereen op een veilige plek kan werken. Hier helpen we organisaties bij.

Samen met werkgevers ontwikkelen we instrumenten waarmee je psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maakt. Met belangrijke stakeholders maken we afspraken. We delen kennis, tips, ervaringen en do’s en don’ts. Ook zetten we werkambassadeurs in: ambassadeurs die op hun werk open zijn over hun psychische kwetsbaarheid, voorlichting geven en een beweging in gang zetten.

Dit project helpt zowel medewerkers als werkgevers. Medewerkers die open kunnen zijn, krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben. Dit zorgt voor betrokken medewerkers, behoud van arbeidsproductiviteit en vermindering van ziekteverzuim.

in de media

De media berichten regelmatig over mensen met een psychische aandoening. Meestal met veel sympathie, maar vooral bij incidenten gaat het regelmatig mis. Mensen met een psychische aandoening worden soms neergezet als onberekenbaar en gevaarlijk. Mensen van wie je niet wilt dat het je buren zijn. Het is tijd voor andere verhalen, andere beelden. Beelden die kloppen. Verhalen die niet afschrikken, maar gewoon nuchter vertellen hoe het zit. Samen Sterk zonder Stigma wil bijdragen aan die andere beelden en verhalen. Kijk hier om te zien hoe dat zit.

We houden in de gaten hoe mensen met psychische aandoeningen naar voren komen in de media. We doen onderzoek naar framing in berichtgeving en hoe je negatieve frames aanpakt. We leggen contact met journalisten en woordvoerders en geven gevraagd en ongevraagd advies over berichtgeving en woordvoering zonder stigma. We zorgen ervoor dat journalisten toegang hebben tot de juiste cijfers en informatie over psychische aandoeningen. Ook geven we gastlessen aan opleidingen voor journalisten, organiseren we mediatrainingen voor woordvoerders van cliëntenorganisaties en houden we nauw contact met de communicatiespecialisten bij onze ‘founding fathers’ GGZ Nederland, MIND en de NVvP.

op school

Het doel van onderwijs zonder stigma? Dat elke klas een plek is met een fijne sfeer. Waar je jezelf kan zijn, begrip hebt voor elkaar, om hulp durft te vragen en het gewoon mag zeggen als het niet zo goed met je gaat. Dat zorgt voor minder ‘stempels’ en stigma. Kinderen die lekker in hun vel zitten, en uiteindelijk beter presteren op school.

We ontwikkelen samen met het onderwijs een schoolbreed programma waarmee kinderen leren over hun eigen en elkaars ‘binnenkant’. Dit bestaat onder andere uit lessen, een werkboek, theatervoorstellingen en peer support. We sluiten hierbij aan op wat scholen zelf al doen. Voor ouders en leerkrachten organiseren we trainingen, bijeenkomsten en bewustwordingsactiviteiten. Zodat ook zij zonder oordeel naar anderen gaan kijken.

Voor een goede borging van dit schoolprogramma en onze visie streven we ernaar dat scholen dit programma en thema opnemen in hun curriculum. Bovendien gaan we in gesprek met beleidsmakers en -beïnvloeders. We willen niet dat een aantal scholen verandert, we willen dat het hele schoolsysteem verandert. Zodat het in elke klas normaal is om anders te zijn.

in de wijk

Prettig met elkaar samenleven zou heel normaal moeten zijn. Maar soms is het best lastig. Ook je welkom voelen in de buurt en je veilig voelen in eigen huis is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms valt iemand in de wijk op door zijn of haar gedrag. Of juist omdat diegene de gordijnen altijd dichthoudt. Misschien ervaar je wel eens overlast. Zonder het te willen of door te hebben, hebben we ons oordeel al klaar over onze medebewoners.

Onwetendheid kan leiden tot stigmatisering. En vaak weten we ook niet zo goed of we iets moeten doen, en zo ja wat. Dan doen we maar niets, of we roepen er instanties als de politie of de woningstichting erbij. Terwijl een beetje persoonlijk contact al een groot verschil kan maken. Daarom organiseert Samen Sterk met gemeenten bijeenkomsten voor professionals en wijkbewoners waar we psychische kwetsbaarheid bespreken aan de hand van praktijkvoorbeelden. Onze ambassadeurs delen daar hun ervaringen en we gaan met elkaar in gesprek over wat er leeft en speelt in de wijk. We geven informatie en tips. Zo krijgen we meer begrip voor elkaar en weten buurtbewoners hoe ze wel kunnen handelen.

meer weten?

Lees meer over onze missie.

Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin psychische problematiek bespreekbaar is. Samen met onze ambassadeurs en alle betrokkenen werken we aan bewustwording van stigma en de impact ervan. We geven we handvatten voor een gelijkwaardige, diverse en menselijke samenleving. Dat doen we in co-creatie met onze partners in verschillende domeinen.

ambassadeurs

De helden van Samen Sterk zijn onze ambassadeurs. Ze doen wat veel anderen niet durven: praten over dingen die we vaak ingewikkeld en heel privé vinden. Zij weten als geen ander welke impact psychische aandoeningen en stigma hebben. Omdat ze zelf een psychische aandoening hebben of hebben gehad. Of omdat ze als naaste of beroepskracht te maken hebben met anderen met een psychische kwetsbaarheid.

Als vrijwilliger voor Samen Sterk zetten de ambassadeurs een heel krachtig middel in: het gesprek. Ze nemen hun eigen verhaal en ervaringen mee om een dialoog aan te gaan met allerlei doelgroepen. In de ggz, de media, op school, de werkvloer en in de wijk. Dit doen ze op een manier die het beste bij hen past. Zo divers als de samenleving is, zo divers zijn ook onze ambassadeurs. Ze geven presentaties, workshops of gastlessen of denken mee over beleid. Anderen schrijven blogs, of uiten zich via theater of beeld.

Het resultaat van dit persoonlijke contact is verbinding en wederzijds begrip. Zo zetten de ambassadeurs een beweging in gang waarmee we stigma de wereld uit krijgen. Bovendien merken we dat het ambassadeurschap onze vrijwilligers ook veel brengt, zoals persoonlijke groei en meer zelfvertrouwen.

in de ggz

Voor elke cliënt binnen de ggz is het doel van een behandeling herstel. Zelfstigma en het stigma dat de cliënt tegenkomt in zijn proces binnen de ggz kan dit herstelproces belemmeren, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. De potentiële impact van stigmatisering door hulpverleners is extra groot, omdat hulpverleners belangrijke mensen zijn voor hun cliënten. Het is daarom belangrijk voor de cliënt (en de samenleving) om iets aan het stigma binnen de ggz te doen.

Samen Sterk werkt aan een ggz zonder (zelf)stigma, waarin hulpverlener en cliënt gelijkwaardig zijn en cliënten zich niet uitgesloten maar juist verbonden voelen. Dit doen we bijvoorbeeld door het creëren van een destigmatiserende zorgcultuur binnen de ggz. Het begint door hulpverleners bewust te maken van hun eigen (voor)oordelen over cliënten en hun psychische aandoening én de impact daarvan op het herstel van de cliënt. Daarnaast vergroten we de empowerment en veerkracht van cliënten om weerstand te bieden aan (zelf)stigmatisering.

We verspreiden kennis en kunde, we geven voorlichting, ontwikkelen trainingen, zetten ambassadeurs in en ontwikkelen handvatten voor leidinggevenden en teams om (zelf)stigma bespreekbaar te maken. Hiervoor laten we ons inspireren door stigma-interventies die succesvol bleken in het buitenland, zoals HOP en Beyond the Label. Zo doorbreken we samen het taboe op stigma binnen de ggz.

op het werk

Een goede werkgever zorgt natuurlijk goed voor zijn medewerkers. Ook als deze een ‘labeltje’ hebben. Daarvoor is diversiteitsbeleid nodig waarbij niet alleen gekeken wordt naar diversiteit op het gebied van leeftijd, geslacht en afkomst, maar ook naar psychische diversiteit. Met het project Psychische Diversiteit Werkt! maken we psychische kwetsbaarheid bespreekbaar op de werkvloer. Ons doel is dat het onderwerp op de agenda komt bij bedrijven en stakeholders op het gebied van werk. We willen dat dat er beleid wordt ontwikkeld en ingevoerd om stigma tegen te gaan. En dat iedereen op een veilige plek kan werken. Hier helpen we organisaties bij.

Samen met werkgevers ontwikkelen we instrumenten waarmee je psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maakt. Met belangrijke stakeholders maken we afspraken. We delen kennis, tips, ervaringen en do’s en don’ts. Ook zetten we werkambassadeurs in: ambassadeurs die op hun werk open zijn over hun psychische kwetsbaarheid, voorlichting geven en een beweging in gang zetten.

Dit project helpt zowel medewerkers als werkgevers. Medewerkers die open kunnen zijn, krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben. Dit zorgt voor betrokken medewerkers, behoud van arbeidsproductiviteit en vermindering van ziekteverzuim.

in de media

De media berichten regelmatig over mensen met een psychische aandoening. Meestal met veel sympathie, maar vooral bij incidenten gaat het regelmatig mis. Mensen met een psychische aandoening worden soms neergezet als onberekenbaar en gevaarlijk. Mensen van wie je niet wilt dat het je buren zijn. Het is tijd voor andere verhalen, andere beelden. Beelden die kloppen. Verhalen die niet afschrikken, maar gewoon nuchter vertellen hoe het zit. Samen Sterk zonder Stigma wil bijdragen aan die andere beelden en verhalen. Kijk hier om te zien hoe dat zit.

We houden in de gaten hoe mensen met psychische aandoeningen naar voren komen in de media. We doen onderzoek naar framing in berichtgeving en hoe je negatieve frames aanpakt. We leggen contact met journalisten en woordvoerders en geven gevraagd en ongevraagd advies over berichtgeving en woordvoering zonder stigma. We zorgen ervoor dat journalisten toegang hebben tot de juiste cijfers en informatie over psychische aandoeningen. Ook geven we gastlessen aan opleidingen voor journalisten, organiseren we mediatrainingen voor woordvoerders van cliëntenorganisaties en houden we nauw contact met de communicatiespecialisten bij onze ‘founding fathers’ GGZ Nederland, MIND en de NVvP.

op school

Het doel van onderwijs zonder stigma? Dat elke klas een plek is met een fijne sfeer. Waar je jezelf kan zijn, begrip hebt voor elkaar, om hulp durft te vragen en het gewoon mag zeggen als het niet zo goed met je gaat. Dat zorgt voor minder ‘stempels’ en stigma. Kinderen die lekker in hun vel zitten, en uiteindelijk beter presteren op school.

We ontwikkelen samen met het onderwijs een schoolbreed programma waarmee kinderen leren over hun eigen en elkaars ‘binnenkant’. Dit bestaat onder andere uit lessen, een werkboek, theatervoorstellingen en peer support. We sluiten hierbij aan op wat scholen zelf al doen. Voor ouders en leerkrachten organiseren we trainingen, bijeenkomsten en bewustwordingsactiviteiten. Zodat ook zij zonder oordeel naar anderen gaan kijken.

Voor een goede borging van dit schoolprogramma en onze visie streven we ernaar dat scholen dit programma en thema opnemen in hun curriculum. Bovendien gaan we in gesprek met beleidsmakers en -beïnvloeders. We willen niet dat een aantal scholen verandert, we willen dat het hele schoolsysteem verandert. Zodat het in elke klas normaal is om anders te zijn.

in de wijk

Prettig met elkaar samenleven zou heel normaal moeten zijn. Maar soms is het best lastig. Ook je welkom voelen in de buurt en je veilig voelen in eigen huis is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms valt iemand in de wijk op door zijn of haar gedrag. Of juist omdat diegene de gordijnen altijd dichthoudt. Misschien ervaar je wel eens overlast. Zonder het te willen of door te hebben, hebben we ons oordeel al klaar over onze medebewoners.

Onwetendheid kan leiden tot stigmatisering. En vaak weten we ook niet zo goed of we iets moeten doen, en zo ja wat. Dan doen we maar niets, of we roepen er instanties als de politie of de woningstichting erbij. Terwijl een beetje persoonlijk contact al een groot verschil kan maken. Daarom organiseert Samen Sterk met gemeenten bijeenkomsten voor professionals en wijkbewoners waar we psychische kwetsbaarheid bespreken aan de hand van praktijkvoorbeelden. Onze ambassadeurs delen daar hun ervaringen en we gaan met elkaar in gesprek over wat er leeft en speelt in de wijk. We geven informatie en tips. Zo krijgen we meer begrip voor elkaar en weten buurtbewoners hoe ze wel kunnen handelen.

meer weten?

Lees meer over onze missie.