Hoe is Samen Sterk zonder Stigma ontstaan?

Olivia van de Lustgraaf, medewerker van de Parnassiagroep, kreeg op haar 33e een psychose. Ze kreeg te maken met vooroordelen en uitsluiting. Het waren pijnlijke ervaringen die haar terugwierpen op zichzelf. Haar passie werd om een veilige omgeving te creëren waar iedereen open kan zijn over psychische aandoeningen. Een groep van communicatiemedewerkers van de latere oprichters van de stichting en de Parnassiagroep, begonnen een samenwerking om te komen tot een gezamenlijke campagne.

In dezelfde periode was er het debacle rond de eigen bijdrage op psychische gezondheidszorg. Dat was de directe aanleiding om krachten verdergaand te bundelen: alleen gezamenlijk is het maatschappelijk probleem rond stigmatisering van mensen met een psychische aandoening op te lossen. Ze vond haar ‘founding fathers’ in LPGGz, GGZ Nederland (nu: de Nederlandse ggz), NVvP en Fonds Psychische Gezondheid (nu: MIND). Samen richtten zij Samen Sterk zonder Stigma op in 2011, waarvan de directeuren in het bestuur zitten.

Vanuit een gezamenlijke visie werd een Nederlandse aanpak vastgesteld, gebaseerd op internationale goede voorbeelden en andere emancipatiebewegingen. Kern was een beweging te ontketenen voor openheid rond psychische aandoeningen. Toen vervolgens eind 2012 het Bestuurlijk Akkoord ggz werd getekend, werd ook getekend voor een gezamenlijk destigmatiseringsprogramma. Samen Sterk voert dit programma uit en startte met drie projecten: Stigma en ambulantisering, Stigma en Werk en Stigma binnen de ggz. Samen Sterk was, in het korte bestaan ook partner van de SIRE-campagne ‘De hulplijn voor mensen zonder psychische ziekte’ en partner in het nationale congres ‘Anders kijken naar psychische aandoeningen’. Daar maakte de minister-president zich sterk voor destigmatisering.

Vanaf 2015 tot 2018 verdiept de organisatie de lopende projecten en start nieuwe projecten in belangrijke domeinen (onderwijs, media en gemeenten). Olivia’s ervaringen en die van vele anderen zorgen nu voor het aanjagen van een beweging die streeft naar een omgeving waar, op termijn, íedereen open kan zijn over psychische aandoeningen.

Hoe is Samen Sterk zonder Stigma ontstaan?

Olivia van de Lustgraaf, medewerker van de Parnassiagroep, kreeg op haar 33e een psychose. Ze kreeg te maken met vooroordelen en uitsluiting. Het waren pijnlijke ervaringen die haar terugwierpen op zichzelf. Haar passie werd om een veilige omgeving te creëren waar iedereen open kan zijn over psychische aandoeningen. Een groep van communicatiemedewerkers van de latere oprichters van de stichting en de Parnassiagroep, begonnen een samenwerking om te komen tot een gezamenlijke campagne.

In dezelfde periode was er het debacle rond de eigen bijdrage op psychische gezondheidszorg. Dat was de directe aanleiding om krachten verdergaand te bundelen: alleen gezamenlijk is het maatschappelijk probleem rond stigmatisering van mensen met een psychische aandoening op te lossen. Ze vond haar ‘founding fathers’ in LPGGz, GGZ Nederland (nu: de Nederlandse ggz), NVvP en Fonds Psychische Gezondheid (nu: MIND). Samen richtten zij Samen Sterk zonder Stigma op in 2011, waarvan de directeuren in het bestuur zitten.

Vanuit een gezamenlijke visie werd een Nederlandse aanpak vastgesteld, gebaseerd op internationale goede voorbeelden en andere emancipatiebewegingen. Kern was een beweging te ontketenen voor openheid rond psychische aandoeningen. Toen vervolgens eind 2012 het Bestuurlijk Akkoord ggz werd getekend, werd ook getekend voor een gezamenlijk destigmatiseringsprogramma. Samen Sterk voert dit programma uit en startte met drie projecten: Stigma en ambulantisering, Stigma en Werk en Stigma binnen de ggz. Samen Sterk was, in het korte bestaan ook partner van de SIRE-campagne ‘De hulplijn voor mensen zonder psychische ziekte’ en partner in het nationale congres ‘Anders kijken naar psychische aandoeningen’. Daar maakte de minister-president zich sterk voor destigmatisering.

Vanaf 2015 tot 2018 verdiept de organisatie de lopende projecten en start nieuwe projecten in belangrijke domeinen (onderwijs, media en gemeenten). Olivia’s ervaringen en die van vele anderen zorgen nu voor het aanjagen van een beweging die streeft naar een omgeving waar, op termijn, íedereen open kan zijn over psychische aandoeningen.