knipsel-gouden-regels

Media hebben grote invloed op de publieke opinie over psychische gezondheid. Nu is deze invloed gekleurd en incidenten en crises geven het publiek een scheef beeld over mensen met psychische aandoeningen. Samen Sterk pleit voor berichtgeving zonder stigma. Jij als woordvoerder of communicatiespecialist kunt daaraan bijdragen.

Stigmavrije media

Iedereen is gebaat bij genuanceerde, realistische, heldere, eerlijke opiniëring en berichtgeving. Om dit te verwezenlijken, hebben niet enkel media een verantwoordelijkheid maar juist ook de ‘leveranciers’ van het nieuws. Immers de berichtgeving begint vaak vanuit een woordvoerder.
Om onderlinge afspraken en uitgangspunten vast te leggen zijn er gouden regels geschreven die dienen als een leidraad voor woordvoerders en professionals. Als wij zelf zonder stigma communiceren en onderlinge afspraken maken zetten we een eerste stap naar berichtgeving zonder stigma.
Hoe je zonder stigma kunt communiceren is vastgelegd in de gouden regels. Maak er gebruik van! Plak het op je prikbord, praat erover met je collega’s en geef het door aan de woordvoerders van jouw organisatie.

Een exemplaar bestellen

Heb je interesse in een of meer fysieke exemplaren van de gouden regels, dan kun je contact opnemen met Judith de Laat.

Project Stigma en media

Samen sterk is opgericht door het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland, Fonds Psychische Gezondheid en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Samen werken we aan een samenleving waarin psychische aandoeningen bespreekbaar zijn. Een van de projecten richt zich op een aanpak voor de media. Want zij hebben een grote en belangrijke invloed op de publieke opinie over psychische gezondheid

Binnenkort verschijnen er tevens richtlijnen voor journalisten.

Over Stigma en media zijn op deze site ook blogs geschreven: Waanzin & Zwarte hond