Privacy statement Samen Sterk zonder Stigma
Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin psychische problematiek bespreekbaar is. Samen met onze ambassadeurs, supporters en alle betrokkenen werken we aan bewustwording van stigma en de impact ervan. We geven ze handvatten voor een gelijkwaardige, diverse en menselijke  samenleving. Hierbij verwerken wij persoonsgegevens. In dit privacy statement lees je waarom wij jouw gegevens verwerken, wat wij daarmee doen en wat jouw rechten zijn.

Verwerkingsgrondslagen
SSzS verwerkt jouw persoonsgegevens enkel voor een zorgvuldig vastgesteld doel en als daar een grondslag is. De grondslagen waarop wij ons baseren bij het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn:

Je hebt ons expliciete toestemming gegeven om de door jou verstrekte gegevens te verwerken. Je kan ten allen tijden jouw toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens intrekken. Als je jouw toestemming intrekt heeft dit geen gevolgen voor verwerkingen die op basis van de oorspronkelijk gegeven toestemming al hebben plaatsgevonden. (Dus als je je toestemming intrekt voor het verwerken van een mailadres voor het verzenden van de nieuwsbrief heeft dit geen gevolgen voor al eerder ontvangen nieuwsbrieven: dat kan niet ongedaan worden gemaakt.)

Wij verwerken jouw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Onderstaand vind je meer informatie over welke persoonsgegevens Samen Sterk zonder Stigma van jou kan verzamelen en met welk doel.

Word supporter
Wij verwerken jouw contactgegevens om periodieke nieuwsbrieven aan je te sturen. Ook zullen wij jouw contactgegevens gebruiken om je eenmalig het digitale boekje ´Vertel ik het wel of vertel ik het niet´ toe te zenden en twee keer per jaar een uitnodiging voor een bijeenkomst te versturen. Indien je lid wilt worden van de besloten Facebook groep waar je in contact kan komen met andere supporters, gebruiken wij jouw gegevens om te controleren of je daadwerkelijk supporter bent. Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken omdat je hier expliciete toestemming voor geeft. Je kan jezelf op ieder moment als supporter afmelden door contact op te nemen met info@samensterkzonderstigma.nl. SSzS bewaart jouw persoonsgegevens tot je aangeeft niet meer door SSzS benaderd wenst te worden.

Nieuwsbrief
SSzS verstuurt nieuwsbrieven aan haar zakelijke relaties, supporters en ambassadeurs tenzij zij aangeven deze niet wensen te ontvangen. Je kan ook zelf toestemming geven om de nieuwsbrief van SSzS te ontvangen. Wij verwerken jouw contactgegevens om periodieke nieuwsbrieven aan je te sturen. Je kan jezelf op ieder moment voor de nieuwsbrief afmelden door de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief te gebruiken.

Bestellen van producten, bijvoorbeeld spiegelkaartjes, tipkaartjes en flyers 
Om het bestelde product te verzenden vraagt SSzS jouw naam en adres. Jouw e-mailadres wordt gebruikt om de bestelling te bevestigen en om een nieuwsbrief te kunnen versturen (optioneel). Wij gebruiken jouw contactgegevens niet voor andere doeleinden. Jouw gegevens worden gewist na het uitvoeren van de bestelling.

Aanvragen van tools
Voor het aanvragen van toegang tot bepaalde tools vraagt SSzS een aantal persoonsgegevens, zoals naam instelling, naam, functie en mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om je toegang tot de tool te verlenen en om na verloop van tijd te informeren naar jouw feedback over de tool. Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken omdat je hier expliciete toestemming voor geeft. Wij gebruiken jouw contactgegevens niet voor andere doeleinden. Je kan jouw toestemming op elk moment intrekken. Als je jouw toestemming intrekt heeft dit geen gevolgen voor verwerkingen die op basis van de oorspronkelijk gegeven toestemming al hebben plaatsgevonden.

Quickscan
Door het aanmaken van een ‘procesbegeleider’ account voor de Quickscan geef je expliciet toestemming aan Samen Sterk zonder Stigma om jouw gegevens te verwerken. We gebruiken deze gegevens om je de vragenlijst voor de evaluatie toe te sturen. Wij gebruiken jouw contactgegevens niet voor andere doeleinden. Je kan jouw toestemming op elk moment intrekken. Als je jouw toestemming intrekt heeft dit geen gevolgen voor verwerkingen die op basis van de oorspronkelijk gegeven toestemming al hebben plaatsgevonden. De emailadressen van de personen aan wie de procesbegeleider de Quickscan stuurt, worden weliswaar opgeslagen in het account van  de procesbegeleider, maar zijn niet toegankelijk en worden niet gebruikt door Samen Sterk zonder Stigma.

Evaluatie tools (vragenlijsten)
Door het invullen van een vragenlijst met betrekking tot gebruik van een tool geef je expliciet toestemming aan Samen Sterk zonder Stigma om jouw gegevens voor dit doeleind te verwerken. De vragenlijsten worden gebruikt om de tools te evalueren en daar waar nodig aan te passen/te verbeteren. Verder worden de gegevens uit de vragenlijsten gebruikt om de impact van de tool anoniem te meten. Je kan jouw toestemming op elk moment intrekken.  Als je jouw toestemming intrekt heeft dit geen gevolgen voor verwerkingen die op basis van de oorspronkelijk gegeven toestemming al hebben plaatsgevonden.

Coral 2.0
Voor werknemers
Als je de Coral 2.0 keuzehulp maakt, is dit anoniem. Jouw antwoorden en ingevulde opmerkingen worden niet opgeslagen door SSzS. Je kan er aan het einde van de keuzehulp voor kiezen de samenvatting toegestuurd te krijgen per mail. In dit geval wordt jouw e-mailadres verwerkt om je de samenvatting toe te sturen. Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken om jou de testuitslagen toe te sturen omdat je ons hier expliciete toestemming voor geeft. Je kan jouw toestemming op ieder moment intrekken. Wij verwijderen jouw persoonsgegeven direct na het verzenden van de testuitslagen. Je kan er ook voor kiezen de antwoorden zelf op te slaan, er worden dan geen persoonsgegevens verwerkt.

Voor professionals
Als je feedback geeft op de Coral 2.0 keuzehulp, is dit anoniem. Jouw antwoorden en ingevulde opmerkingen geanonimiseerd door SSzS verwerkt om de keuzehulp en de communicatie over Coral 2.0 te verbeteren. Indien je jouw e-mailadres doorgeeft, geef je ons toestemming om je te benaderen om meer feedback over Coral 2.0 te vragen. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken. Als je jouw toestemming intrekt heeft dit geen gevolgen voor verwerkingen die op basis van de oorspronkelijk gegeven toestemming al hebben plaatsgevonden.

Word ambassadeur
Indien je jezelf aanmeldt als ambassadeur via de website van SSzS verwerken wij jouw gegevens om jouw aanmelding te beoordelen en hierover contact met jou op te nemen. Hiervoor hebben wij informatie over jouw achtergrond en jouw contactgegevens nodig. SSzS kan ook persoonsgegevens verzamelen die iets zeggen over jouw (psychische) gezondheid als je deze deelt in het formulier. Deze gezondheidsgegevens worden door SSzS alleen verwerkt om jouw aanmelding te beoordelen. Deze gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden. Je kan er daarnaast altijd voor kiezen om relevante gezondheidsgegevens niet te vermelden in het formulier maar deze bij een eventueel vervolggesprek desgevraagd toe te lichten.

Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken omdat je ons hier expliciete toestemming voor geeft. Bij afwijzing van jouw aanmelding wordt het door jou ingevulde formulier verwijderd. Jouw naam en e-mailadres worden bewaard, mocht je je in de toekomst opnieuw aanmelden als ambassadeur.

Reacties op verhalen/blogs e.d. op de website
We bewaren mailadressen om reacties op onze website te beheren.

Boekverlotingen
Je kan meedoen aan verschillende verlotingen op de website van SSzS. Wij verzamelen en gebruiken jouw e-mailadres om contact met je op te nemen over de uitslag van de actie. Jouw naam en adres zullen wij gebruiken om een eventuele prijs toe te sturen. Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken omdat je ons hier expliciete toestemming voor geeft. Na afloop van de winactie worden jouw gegevens gewist.

Cookies
De website van SSzS plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van SSzS beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren, zodat SSzS na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. SSzS gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

Doorgeven persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden.

Jouw rechten
In verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je het recht om SSzS te verzoeken om inzage van en rectificatie, beperking of wissing van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdracht. Een toelichting op jouw rechten vindt u hier.

Als je van jouw rechten gebruik wilt maken, dan kan je jouw verzoek per brief richten aan:

Functionaris voor Gegevensbescherming SSzS
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

Of per mail: info@samensterkzonderstigma.nl

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens
Je kan over de verwerking van jouw persoonsgegevens ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan dit doen door een brief te schrijven aan:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG