Privacy statement Samen Sterk Zonder Stigma
Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin psychische problematiek bespreekbaar is. Samen met onze ambassadeurs, supporters en alle betrokkenen werken we aan bewustwording van stigma en de impact ervan. We geven ze handvatten voor een gelijkwaardige, diverse en menselijke  samenleving. Hierbij verwerken wij persoonsgegevens. In dit privacy statement leest u waarom wij uw gegevens verwerken, wat wij daarmee doen en wat uw rechten zijn.

Verwerkingsgrondslagen
SSZS verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor een zorgvuldig vastgesteld doel en als daar een grondslag is. De grondslagen waarop wij ons baseren bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

  • U heeft ons expliciete toestemming gegeven om de door u verstrekte gegevens te verwerken. U kunt ten allen tijden uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken. Als u uw toestemming intrekt heeft dit geen gevolgen voor verwerkingen die op basis van de oorspronkelijk gegeven toestemming al hebben plaatsgevonden. (Dus als je je toestemming intrekt voor het verwerken van een mailadres voor het verzenden van de nieuwsbrief heeft dit geen gevolgen voor al eerder ontvangen nieuwsbrieven: dat kan niet ongedaan worden gemaakt.)
  • Wij verwerken uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Onderstaand vindt u meer informatie over welke persoonsgegevens Samen Sterk zonder Stigma van u kan verzamelen en met welk doel.

Word supporter
Wij verwerken uw contactgegevens om periodieke nieuwsbrieven aan u te sturen. Ook zullen wij uw contactgegevens gebruiken om u eenmalig het digitale boekje ´Vertel ik het wel of vertel ik het niet´ toe te zenden en twee keer per jaar een uitnodiging voor een bijeenkomst te versturen. Indien u lid wilt worden van de besloten Facebook groep waar u in contact kan komen met andere supporters, gebruiken wij uw gegevens om te controleren of u daadwerkelijk supporter bent. Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken omdat u hier expliciete toestemming voor geeft. U kunt uzelf op ieder moment als supporter afmelden door contact op te nemen met info@samensterkzonderstigma.nl. SSZS bewaart uw persoonsgegevens tot u aangeeft niet meer door SSZS benaderd wenst te worden.

Nieuwsbrief
SSZS verstuurt nieuwsbrieven aan haar zakelijke relaties, supporters en ambassadeurs tenzij zij aangeven deze niet wensen te ontvangen. U kunt ook zelf toestemming geven om de nieuwsbrief van SSZS te ontvangen. Wij verwerken uw contactgegevens om periodieke nieuwsbrieven aan u te sturen. U kunt uzelf op ieder moment voor de nieuwsbrief afmelden door de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief te gebruiken.

Bestellen van producten, bijvoorbeeld spiegelkaartjes, tipkaartjes en flyers 
Om het bestelde product te verzenden vraagt SSZS uw naam en adres. Uw e-mailadres wordt gebruikt om de bestelling te bevestigen en om een nieuwsbrief te kunnen versturen (optioneel). Wij gebruiken uw contactgegevens niet voor andere doeleinden. Uw gegevens worden gewist na het uitvoeren van de bestelling.

Coral 2.0
Voor werknemers
Als u de Coral 2.0 keuzehulp maakt, is dit anoniem. Uw antwoorden en ingevulde opmerkingen worden niet opgeslagen door SSZS. U kunt er aan het einde van de keuzehulp voor kiezen de samenvatting toegestuurd te krijgen per mail. In dit geval wordt uw e-mailadres verwerkt om u de samenvatting toe te sturen. Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken om u de testuitslagen toe te sturen omdat u ons hier expliciete toestemming voor geeft. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. Wij verwijderen uw persoonsgegeven direct na het verzenden van de testuitslagen. U kunt er ook voor kiezen de antwoorden zelf op te slaan, er worden dan geen persoonsgegevens verwerkt.

Voor professionals
Als u de feedback geeft op de Coral 2.0 keuzehulp, is dit anoniem. Uw antwoorden en ingevulde opmerkingen geanonimiseerd door SSZS verwerkt om de keuzehulp en de communicatie over Coral 2.0 te verbeteren. Indien u uw e-mailadres doorgeeft, geeft u ons toestemming om u te benaderen om meer feedback over Coral 2.0 te vragen. U  kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Als u uw toestemming intrekt heeft dit geen gevolgen voor verwerkingen die op basis van de oorspronkelijk gegeven toestemming al hebben plaatsgevonden.

Word ambassadeur
Indien u uzelf aanmeldt als ambassadeur via de website van SSZS verwerken wij uw gegevens om uw aanmelding te beoordelen en hierover contact met u op te nemen. Hiervoor hebben wij informatie over uw achtergrond en uw contactgegevens nodig. SSZS kan ook persoonsgegevens verzamelen die iets zeggen over uw (psychische) gezondheid als u deze deelt in het formulier. Deze gezondheidsgegevens worden door SSZS alleen verwerkt om uw aanmelding te beoordelen. Deze gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden. U kunt er daarnaast altijd voor kiezen om relevante gezondheidsgegevens niet te vermelden in het formulier maar deze bij een eventueel vervolggesprek desgevraagd toe te lichten.

Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken omdat u ons hier expliciete toestemming voor geeft. Bij afwijzing van uw aanmelding wordt het door u ingevulde formulier verwijderd. Uw naam en e-mailadres worden bewaard mocht u zich in de toekomst opnieuw aanmelden als ambassadeur.

E-learning
Via de e-campus kunt u uzelf registreren voor een account om van de e-learning modules gebruik te maken. De minimale gegevens die SSZS nodig heeft om uw account aan te maken zijn uw naam, e-mailadres en wachtwoord. Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken omdat u ons hier expliciete toestemming voor geeft. Na aanmelding blijft uw account één maand actief, bij de-activering worden uw gegevens gewist. Per 1 juli 2018 zijn de modules niet meer beschikbaar en worden alle aanwezige gegevens gewist.

Boekverlotingen
U kunt meedoen aan verschillende verlotingen op de websites van SSZS. Wij verzamelen en gebruiken uw e-mailadres om contact met u op te nemen over de uitslag van de actie. Uw naam en adres zullen wij gebruiken om een eventuele prijs toe te sturen. Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken omdat u ons hier expliciete toestemming voor geeft. Na afloop van de winactie worden uw gegevens gewist.

Cookies
De website van SSZS plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van SSZS beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren, zodat SSZS na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. SSZS gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

Doorgeven persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.

 Uw rechten
In verband met de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u het recht om SSZS te verzoeken om inzage van en rectificatie, beperking of wissing van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdracht. Een toelichting op uw rechten vindt u hier.

Als u van uw rechten gebruik wilt maken, dan kunt u uw verzoek per brief richten aan:

Functionaris voor Gegevensbescherming SSZS
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

Of per mail: info@samensterkzonderstigma.nl

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens
U kunt over de verwerking van uw persoonsgegevens ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dit doen door een brief te schrijven aan:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG