<
 • Results found
 • ‘Er zijn levens in gevaar’- Een verkennend onderzoek naar de berichtgeving rond incidenten in de ggz

  Omschrijving:
  Om een idee te krijgen hoe de berichtgeving rond incidenten in de ggz eruitziet, hebben we van februari tot mei 2019 de media intensief gevolgd. Daar kwamen zes casussen uit naar voren waar we iets van zouden kunnen leren.

 • Stigmatisering van werknemers met een psychische aandoening en hoe HR dit tegen kan gaan (artikel)

  Omschrijving:
  In dit artikel bespreken Aukje Smit, Dorien Verhoeven en Tinka van Vuuren de vooroordelen, de benodigde maatregelen en de strategieën om werkgevers (en dus ook HR-professionals) in beweging te krijgen aan de hand van een literatuuronderzoek naar stigmatisering van werkenden met een psychische aandoening.

 • Samenvatting onderzoeksrapport: De bijdrage van een constructieve nieuwsaanpak op de beeldvorming rond mensen met een psychische aandoening

  Omschrijving:
  Kan constructieve journalistiek een bijdrage leveren aan genuanceerde, realistische berichtgeving over mensen met een psychische aandoening, en daarmee aan het terugdringen van stereotypering en stigmatisering? Om dat te onderzoeken heeft het Lectoraat Constructive Journalism (Hogeschool Windesheim) acht varianten gemaakt van een bericht over overlast door een verwarde buurman. Die varianten werden voorgelegd aan een representatieve vertegenwoordiging van de Nederlandse volwassen bevolking. Lees hier de samenvatting van het onderzoeksrapport: De bijdrage van een constructieve nieuwsaanpak op de beeldvorming rond mensen met een psychische aandoening, uitgevoerd door Windesheim.

 • Onderzoek Psychische diversiteit op school

  Omschrijving:
  In hoeverre hebben kinderen van 10-14 jaar al te maken met stigma? Hoe gaan leerkrachten om met psychisch kwetsbare leerlingen en wat vinden de ouders ervan? Samen Sterk zonder Stigma onderzocht het. Lees meer https://www.samensterkzonderstigma.nl/stigma-en-jeugd/kennis/

 • Onderzoek OR-Vakbonden Psychische Diversiteit Werkt

  Omschrijving:
  Onderzoek OR-Vakbonden Psychische Diversiteit Werkt van Aukje Smit april 2017

 • Omgaan met ‘openheid en psychische diversiteit op de werkvloer’ als leidinggevende

  Omschrijving:
  Als leidinggevende heb je te maken met een grote diversiteit aan medewerkers. Ieder heeft kwaliteiten en valkuilen, ieder staat op een ander punt in de ontwikkeling, ieder doorloopt haar eigen leerproces. En zo hebben sommige medewerkers (tijdelijk) te maken met psychische klachten. Hoe houd je als leidinggevende contact met deze medewerker(s)? Hoe ga je om met openheid op de werkvloer rond psychische klachten?

 • Mensen met een psychische aandoening in de media – overzicht signalering

  Omschrijving:
  Hoe ziet de berichtgeving in journalistieke media rond mensen met een psychische aandoening eruit? Om hier een beeld van te krijgen, heeft Samen Sterk een jaar lang, van oktober 2016 tot september 2017 deze media intensief gevolgd.

 • Manifest Psychische Diversiteit Werkt!

  Omschrijving:
  Bijna de helft van de Nederlanders krijgt ooit een psychische aandoening, zoals een angststoornis, depressie of burn-out. Op dit moment doen vertegenwoordigers van vakbonden en ondernemingsraden weinig dat specifiek gericht is op het bespreekbaar maken van psychische diversiteit. Met het ondertekenen van het manifest ‘Psychische Diversiteit Werkt!’ spreken ze de intentie uit dat ze nu echt aan de slag gaan met dit thema.

 • E-learning Destigmatiserend werken

  Omschrijving:
  Herstel is alleen mogelijk als cliënten in de ggz niet worden gestigmatiseerd. Met deze gratis e-learningmodule leer je in twee uur wat de impact van (zelf)stigma is en hoe jij nog beter destigmatiserend kunt werken.

 • Tips van de Raad van kinderen

  Omschrijving:
  Hoe kan Samen Sterk zonder Stigma ervoor zorgen dat alle kinderen voelen dat ze er mogen zijn, ongeacht hoe het met ze gaat? Deze vraag legden we voor aan dé deskundigen: een Raad van Kinderen uit groep 6, 7 en 8. Tijdens een dialoogsessie presenteerden de leerlingen hun adviezen.

 • Teaser Beyond the Label

  Omschrijving:
  Toolkit Beyond the Label vor zorgprofessionals bevat 14 werkvormen waarmee je een open dialoog kunt starten. Dit is de teaser.

 • Lesbrief hokjesdenken

  Omschrijving:
  Hokjesdenken is een les van een uur. Het doel is dat leerlingen zich ervan bewust worden dat we allemaal anders zijn en toch veel gemeen hebben.

 • 10 Tips voor docenten

  Omschrijving:
  Jongeren met psychische problemen voelen zich vaak niet begrepen. School is voor hen de belangrijkste plek als het gaat om hun ontwikkeling en toekomstperspectief, maar ook voor docenten is het niet altijd gemakkelijk te weten hoe ze het beste met de jongeren om kunnen gaan. In deze flyer 10 tips voor docenten.

 • Journalisten over (de)stigmatisering

  Omschrijving:
  In het kader van haar opleiding tot psychiater onderzocht Christine de Vries in 2017, met medewerking van Samen Sterk, de rol van de media bij (de)stigmatisering van mensen met een psychische aandoening.

 • Gouden regels

  Omschrijving:
  Lees alle tips voor woordvoerders in de folder ‘Gouden regels stigma en woordvoering‘.

 • Factsheet voor vakbonden

  Omschrijving:
  Het bespreekbaar maken van psychische diversiteit werkt: het zorgt ervoor dat werknemers én bedrijf beter functioneren. Met als resultaat een hogere medewerkerstevredenheid, betere kwaliteit en minder verzuim en verloop. Hoe ga je om met psychische diversiteit in je organisatie? Wat zijn de voordelen van een open cultuur? Hoe pakken andere organisaties het aan en waar kan Samen Sterk zonder Stigma bij ondersteunen? Voor verschillende branches hebben we de feiten op een rij gezet in praktische factsheets.

 • Factsheet voor ondernemingsraden

  Omschrijving:
  Het bespreekbaar maken van psychische diversiteit werkt: het zorgt ervoor dat werknemers én bedrijf beter functioneren. Met als resultaat een hogere medewerkerstevredenheid, betere kwaliteit en minder verzuim en verloop. Hoe ga je om met psychische diversiteit in je organisatie? Wat zijn de voordelen van een open cultuur? Hoe pakken andere organisaties het aan en waar kan Samen Sterk zonder Stigma bij ondersteunen? Voor verschillende branches hebben we de feiten op een rij gezet in praktische factsheets.

 • Factsheet voor klantmanagers

  Omschrijving:
  Het bespreekbaar maken van psychische diversiteit werkt: het zorgt ervoor dat werknemers én bedrijf beter functioneren. Met als resultaat een hogere medewerkerstevredenheid, betere kwaliteit en minder verzuim en verloop. Hoe ga je om met psychische diversiteit in je organisatie? Wat zijn de voordelen van een open cultuur? Hoe pakken andere organisaties het aan en waar kan Samen Sterk zonder Stigma bij ondersteunen? Voor verschillende branches hebben we de feiten op een rij gezet in praktische factsheets.

 • Factsheet voor ggz medewerkers

  Omschrijving:
  Het bespreekbaar maken van psychische diversiteit werkt: het zorgt ervoor dat werknemers én bedrijf beter functioneren. Met als resultaat een hogere medewerkerstevredenheid, betere kwaliteit en minder verzuim en verloop. Hoe ga je om met psychische diversiteit in je organisatie? Wat zijn de voordelen van een open cultuur? Hoe pakken andere organisaties het aan en waar kan Samen Sterk zonder Stigma bij ondersteunen? Voor verschillende branches hebben we de feiten op een rij gezet in praktische factsheets.

 • Factsheet gemeentelijk sociaal domein

  Omschrijving:
  Het bespreekbaar maken van psychische diversiteit werkt: het zorgt ervoor dat werknemers én bedrijf beter functioneren. Met als resultaat een hogere medewerkerstevredenheid, betere kwaliteit en minder verzuim en verloop. Hoe ga je om met psychische diversiteit in je organisatie? Wat zijn de voordelen van een open cultuur? Hoe pakken andere organisaties het aan en waar kan Samen Sterk zonder Stigma bij ondersteunen? Voor verschillende branches hebben we de feiten op een rij gezet in praktische factsheets.

 • Factsheet voor gemeenten

  Omschrijving:
  Het bespreekbaar maken van psychische diversiteit werkt: het zorgt ervoor dat werknemers én bedrijf beter functioneren. Met als resultaat een hogere medewerkerstevredenheid, betere kwaliteit en minder verzuim en verloop. Hoe ga je om met psychische diversiteit in je organisatie? Wat zijn de voordelen van een open cultuur? Hoe pakken andere organisaties het aan en waar kan Samen Sterk zonder Stigma bij ondersteunen? Voor verschillende branches hebben we de feiten op een rij gezet in praktische factsheets.

 • Factsheet voor financiele sector

  Omschrijving:
  Het bespreekbaar maken van psychische diversiteit werkt: het zorgt ervoor dat werknemers én bedrijf beter functioneren. Met als resultaat een hogere medewerkerstevredenheid, betere kwaliteit en minder verzuim en verloop. Hoe ga je om met psychische diversiteit in je organisatie? Wat zijn de voordelen van een open cultuur? Hoe pakken andere organisaties het aan en waar kan Samen Sterk zonder Stigma bij ondersteunen? Voor verschillende branches hebben we de feiten op een rij gezet in praktische factsheets.

 • Factsheet voor facilitaire sector

  Omschrijving:
  Het bespreekbaar maken van psychische diversiteit werkt: het zorgt ervoor dat werknemers én bedrijf beter functioneren. Met als resultaat een hogere medewerkerstevredenheid, betere kwaliteit en minder verzuim en verloop. Hoe ga je om met psychische diversiteit in je organisatie? Wat zijn de voordelen van een open cultuur? Hoe pakken andere organisaties het aan en waar kan Samen Sterk zonder Stigma bij ondersteunen? Voor verschillende branches hebben we de feiten op een rij gezet in praktische factsheets.

 • Factsheet voor de bouw en infra

  Omschrijving:
  Het bespreekbaar maken van psychische diversiteit werkt: het zorgt ervoor dat werknemers én bedrijf beter functioneren. Met als resultaat een hogere medewerkerstevredenheid, betere kwaliteit en minder verzuim en verloop. Hoe ga je om met psychische diversiteit in je organisatie? Wat zijn de voordelen van een open cultuur? Hoe pakken andere organisaties het aan en waar kan Samen Sterk zonder Stigma bij ondersteunen? Voor verschillende branches hebben we de feiten op een rij gezet in praktische factsheets.

 • “The only true wisdom is in knowing you know nothing”

  Omschrijving:
  Een onderzoek naar stigmavermindering onder beginnende hulpverleners binnen de minor ggz-agoog aan Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. Eindrapport scriptie : Barbara Koppes.  

 • Een stap dichterbij dan je denkt

  Omschrijving:
  Shanon Klingendael deed in het kader van haar opleiding Communicatie en in opdracht van Samen Sterk zonder Stigma onderzoek naar sociale marketingcommunicatiestrategieën om managers in de branche van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) bewust te maken van stigma op de werkvloer, teneinde de bespreekbaarheid over psychische problemen bij GGZ-professionals zelf, te bevorderen.

 • Draaiboek Welkom in je wijk

  Omschrijving:
  Hoe kun je als gemeente en/of wijk iets doen aan de stigmatisering van buurtbewoners met een psychische kwetsbaarheid? Dit draaiboek is een hulpmiddel en inspiratiebron.

 • Destigmatisering bij incidenten

  Omschrijving:
  Lees de zes tips voor woordvoerders en het werkdocument over destigmatiserende woordvoering bij incidenten.

 • Coral teaser

  Omschrijving:
  De Coral teaser is een beknopte versie van de digitale keuzehulp CORAL 2.0, waarmee je je persoonlijke afwegingen rondom openheid op de werkvloer op een rijtje zet.

 • Checklist voor ondernemingsraden

  Omschrijving:
  Checklist voor ondernemingsraden

 • Benodigdheden Hokjesdenken

  Omschrijving:
  Hulpkaarten voor tijdens de les Hokjesdenken.

 • Openheid tijdens sollicitatieprocedure

  Omschrijving:
  Hier lees je wat je als werkgever wel kan en niet mag vragen tijdens een sollicitatieprocedure.