AMERSFOORT– 18-02-2020 – Waar en hoe stigma plaatsvindt, is vaak lastig te herkennen voor een individuele hulpverlener. De QuickScan Destigmatisering zorgt voor een oplossing. Met deze tool meet je voor jezelf én in het gehele team in welke mate je destigmatiserend werkt.

Dat hulpverleners stigmatiseren blijkt opnieuw uit recent onderzoek van het Trimbos-instituut naar stigma in de ggz. Meer dan de helft (56%) van de respondenten ervaarde in de laatste twee jaar stigma door een ggz-hulpverlener. Stigma in de hulpverlening is daarmee een actueel, belangrijk, maar ook gevoelig onderwerp. Gezien de vele negatieve effecten van stigma dient (de)stigmatisering een vast aandachtspunt te zijn in het team én in de behandeling/begeleiding.

De QuickScan Destigmatisering geeft aan de hand van 20 stellingen een beeld van het (destigmatiserend) denken en doen van een team. Dit beeld is een vertrekpunt om met elkaar in gesprek te gaan over stigma en zijn verschillende vormen. Het team kan vervolgens tot actie overgaan met behulp van de aandachtspunten, adviezen en praktische tools die zijn opgenomen in de QuickScan.

Quickscan als teamresultaat

De QuickScan wordt door individuele teamleden in 10-15 minuten online ingevuld. De thema’s komen uit de Generieke Module Destigmatisering, denk aan kennis over stigma, behandeling, begeleiding en bejegening. De uitkomsten van de ingevulde tool zijn anoniem. Je kunt je eigen antwoorden in een pdf opvragen, maar niemand anders krijgt die te zien.

Vier teams van GGZ Rivierduinen werkten mee aan de pilot. Job van den Heuvel, directeur behandelzaken en verpleegkundig specialist GGZ, vertelt: “De grove lijnen over stigma zijn wel bekend, maar van de nuance is bijna niemand zich bewust. Stigma is overal, vooral in kleine en alledaagse dingen. De QuickScan is een mooi hulpmiddel voor de bewustwording hierin. Alle teams die meewerkten gaan actief verder met het thema en wat mij betreft geldt dat voor alle teams en alle afdelingen van GGZ Rivierduinen.”  Lees meer over Van den Heuvel's ervaring met de QuickScan.

meer weten?

  • Meld je onderaan deze pagina aan voor toegang tot de tool.
  • Wil je met je collega’s aan de slag andere tools? De toolkit Beyond the Label bevat 14 werkvormen waarmee je een open dialoog over stigma kunt starten in je team.
  • De impactproductie Bij nader inzien bestaat uit negen filmfragmenten gebaseerd op ervaringen van cliënten. Hiermee breng je binnen je team een gesprek op gang over stigma en de impact hiervan binnen de ggz. Je kiest zelf hoeveel fragmenten je gebruikt, afhankelijk van de beschikbare tijd en de onderwerpen die je wilt bespreken.

 

[gravityform id="98" title="true" description="true"]

AMERSFOORT– 18-02-2020 – Waar en hoe stigma plaatsvindt, is vaak lastig te herkennen voor een individuele hulpverlener. De QuickScan Destigmatisering zorgt voor een oplossing. Met deze tool meet je voor jezelf én in het gehele team in welke mate je destigmatiserend werkt.

Dat hulpverleners stigmatiseren blijkt opnieuw uit recent onderzoek van het Trimbos-instituut naar stigma in de ggz. Meer dan de helft (56%) van de respondenten ervaarde in de laatste twee jaar stigma door een ggz-hulpverlener. Stigma in de hulpverlening is daarmee een actueel, belangrijk, maar ook gevoelig onderwerp. Gezien de vele negatieve effecten van stigma dient (de)stigmatisering een vast aandachtspunt te zijn in het team én in de behandeling/begeleiding.

De QuickScan Destigmatisering geeft aan de hand van 20 stellingen een beeld van het (destigmatiserend) denken en doen van een team. Dit beeld is een vertrekpunt om met elkaar in gesprek te gaan over stigma en zijn verschillende vormen. Het team kan vervolgens tot actie overgaan met behulp van de aandachtspunten, adviezen en praktische tools die zijn opgenomen in de QuickScan.

Quickscan als teamresultaat

De QuickScan wordt door individuele teamleden in 10-15 minuten online ingevuld. De thema’s komen uit de Generieke Module Destigmatisering, denk aan kennis over stigma, behandeling, begeleiding en bejegening. De uitkomsten van de ingevulde tool zijn anoniem. Je kunt je eigen antwoorden in een pdf opvragen, maar niemand anders krijgt die te zien.

Vier teams van GGZ Rivierduinen werkten mee aan de pilot. Job van den Heuvel, directeur behandelzaken en verpleegkundig specialist GGZ, vertelt: “De grove lijnen over stigma zijn wel bekend, maar van de nuance is bijna niemand zich bewust. Stigma is overal, vooral in kleine en alledaagse dingen. De QuickScan is een mooi hulpmiddel voor de bewustwording hierin. Alle teams die meewerkten gaan actief verder met het thema en wat mij betreft geldt dat voor alle teams en alle afdelingen van GGZ Rivierduinen.”  Lees meer over Van den Heuvel’s ervaring met de QuickScan.

meer weten?

  • Meld je onderaan deze pagina aan voor toegang tot de tool.
  • Wil je met je collega’s aan de slag andere tools? De toolkit Beyond the Label bevat 14 werkvormen waarmee je een open dialoog over stigma kunt starten in je team.
  • De impactproductie Bij nader inzien bestaat uit negen filmfragmenten gebaseerd op ervaringen van cliënten. Hiermee breng je binnen je team een gesprek op gang over stigma en de impact hiervan binnen de ggz. Je kiest zelf hoeveel fragmenten je gebruikt, afhankelijk van de beschikbare tijd en de onderwerpen die je wilt bespreken.

 

Vraag toegang aan tot de QuickScan