Waar en hoe stigma plaatsvindt, is vaak lastig te herkennen voor een individuele hulpverlener. Met de QuickScan Destigmatisering meet je in welke mate je destigmatiserend werkt. De tool is al meer dan 200 keer aangevraagd.

Bijna driekwart van de hulpverleners wil zelf actief met destigmatisering aan de slag, blijkt uit een enquête van het Trimbos-instituut. Het is echter vaak nog geen regelmatig terugkerend gespreksonderwerp binnen het team. Waar begin je? De QuickScan Destigmatisering biedt een oplossing. Sinds medio februari is deze tool beschikbaar en inmiddels is hij al meer dan 200 keer aangevraagd.

hoe werkt het?

De QuickScan wordt door individuele teamleden in 10-15 minuten online ingevuld. Aan de hand van 20 stellingen krjig je een beeld van het (destigmatiserend) denken en doen van een team. De thema’s komen uit de Generieke Module Destigmatisering, denk aan kennis over stigma, behandeling, begeleiding en bejegening. Dit beeld is een vertrekpunt om met elkaar in gesprek te gaan over stigma en zijn verschillende vormen. Het team kan vervolgens tot actie overgaan met behulp van de aandachtspunten, adviezen en praktische tools die zijn opgenomen in de QuickScan. Mocht je nu niet met je team bij elkaar kunnen komen, dan kun je de QuickScan alvast zelf invullen om er je gedachten over te laten gaan.

Mooi hulpmiddel voor bewustwording.

Vier teams van GGZ Rivierduinen werkten mee aan de pilot. Job van den Heuvel, directeur behandelzaken en verpleegkundig specialist GGZ, vertelt: “De grove lijnen over stigma zijn wel bekend, maar van de nuance is bijna niemand zich bewust. Stigma is overal, vooral in kleine en alledaagse dingen. De QuickScan is een mooi hulpmiddel voor de bewustwording hierin. Alle teams die meewerkten gaan actief verder met het thema en wat mij betreft geldt dat voor alle teams en alle afdelingen van GGZ Rivierduinen.” Lees meer over Van den Heuvel's ervaring met de QuickScan.

vraag toegang aan

De QuickScan is voor iedereen online toegankelijk, wel vragen we na gebruik graag om feedback zodat we inzicht krijgen in het effect van de tool en de QuickScan kunnen verbeteren. Vul het formulier hieronder in om toegang aan te vragen. Je ontvangt direct een mail met meer informatie, een handleiding en toegangsgegevens. Mogelijk komt de mail in je spam- of ongewenste mail-map binnen.

[gravityform id="98" title="false" description="false"]

Waar en hoe stigma plaatsvindt, is vaak lastig te herkennen voor een individuele hulpverlener. Met de QuickScan Destigmatisering meet je in welke mate je destigmatiserend werkt. De tool is al meer dan 200 keer aangevraagd.

Bijna driekwart van de hulpverleners wil zelf actief met destigmatisering aan de slag, blijkt uit een enquête van het Trimbos-instituut. Het is echter vaak nog geen regelmatig terugkerend gespreksonderwerp binnen het team. Waar begin je? De QuickScan Destigmatisering biedt een oplossing. Sinds medio februari is deze tool beschikbaar en inmiddels is hij al meer dan 200 keer aangevraagd.

hoe werkt het?

De QuickScan wordt door individuele teamleden in 10-15 minuten online ingevuld. Aan de hand van 20 stellingen krjig je een beeld van het (destigmatiserend) denken en doen van een team. De thema’s komen uit de Generieke Module Destigmatisering, denk aan kennis over stigma, behandeling, begeleiding en bejegening. Dit beeld is een vertrekpunt om met elkaar in gesprek te gaan over stigma en zijn verschillende vormen. Het team kan vervolgens tot actie overgaan met behulp van de aandachtspunten, adviezen en praktische tools die zijn opgenomen in de QuickScan. Mocht je nu niet met je team bij elkaar kunnen komen, dan kun je de QuickScan alvast zelf invullen om er je gedachten over te laten gaan.

Mooi hulpmiddel voor bewustwording.

Vier teams van GGZ Rivierduinen werkten mee aan de pilot. Job van den Heuvel, directeur behandelzaken en verpleegkundig specialist GGZ, vertelt: “De grove lijnen over stigma zijn wel bekend, maar van de nuance is bijna niemand zich bewust. Stigma is overal, vooral in kleine en alledaagse dingen. De QuickScan is een mooi hulpmiddel voor de bewustwording hierin. Alle teams die meewerkten gaan actief verder met het thema en wat mij betreft geldt dat voor alle teams en alle afdelingen van GGZ Rivierduinen.” Lees meer over Van den Heuvel’s ervaring met de QuickScan.

vraag toegang aan

De QuickScan is voor iedereen online toegankelijk, wel vragen we na gebruik graag om feedback zodat we inzicht krijgen in het effect van de tool en de QuickScan kunnen verbeteren. Vul het formulier hieronder in om toegang aan te vragen. Je ontvangt direct een mail met meer informatie, een handleiding en toegangsgegevens. Mogelijk komt de mail in je spam- of ongewenste mail-map binnen.