In de afgelopen maanden is een Raad van Kinderen van The Missing Chapter aan de slag geweest met de vraag: "Hoe kan ieder kind overal zichzelf zijn, ongeacht hoe hij of zij zich voelt." Op 29 juni presenteerden de kinderen hun adviezen tijdens een dialoogsessie.

Samengevat:

  1. Zorg voor een chillplek waar je jezelf kan zijn en niets hoeft.
  2. Zorg dat er mensen zijn die je kan vertrouwen, iemand die écht naar je luistert; of iemand aan wie je een briefje kunt schrijven als je ergens mee zit.
  3. Hang posters op met positieve woorden.

De kinderen benadrukten dat ze graag zelf de regie hebben over wat ze wel en niet delen, en op welke manier ze dat doen.

De Raad van Kinderen bestaat uit leerlingen van groep 6/7/8 van EBS De Parel, een school die valt onder Cordeo Scholengroep. De komende maanden gaan we samen met de leerlingen aan de slag om de adviezen concreet uit te werken. De bestuurder van Cordeo, Arnoud Messelink, heeft inmiddels beloofd de adviezen over te nemen.

Doe mee

Wil jij op school aan de slag met de thema’s bespreekbaarheid en diversiteit? We denken graag met je mee over hoe je dat het beste kunt aanpakken. Lees meer over het project Jeugd en Onderwijs.

In de afgelopen maanden is een Raad van Kinderen van The Missing Chapter aan de slag geweest met de vraag: “Hoe kan ieder kind overal zichzelf zijn, ongeacht hoe hij of zij zich voelt.” Op 29 juni presenteerden de kinderen hun adviezen tijdens een dialoogsessie.

Samengevat:

  1. Zorg voor een chillplek waar je jezelf kan zijn en niets hoeft.
  2. Zorg dat er mensen zijn die je kan vertrouwen, iemand die écht naar je luistert; of iemand aan wie je een briefje kunt schrijven als je ergens mee zit.
  3. Hang posters op met positieve woorden.

De kinderen benadrukten dat ze graag zelf de regie hebben over wat ze wel en niet delen, en op welke manier ze dat doen.

De Raad van Kinderen bestaat uit leerlingen van groep 6/7/8 van EBS De Parel, een school die valt onder Cordeo Scholengroep. De komende maanden gaan we samen met de leerlingen aan de slag om de adviezen concreet uit te werken. De bestuurder van Cordeo, Arnoud Messelink, heeft inmiddels beloofd de adviezen over te nemen.

Doe mee

Wil jij op school aan de slag met de thema’s bespreekbaarheid en diversiteit? We denken graag met je mee over hoe je dat het beste kunt aanpakken. Lees meer over het project Jeugd en Onderwijs.