Journalistieke berichtgeving kan bijdragen aan het verminderen van vooroordelen en stigmatisering. Dat blijkt uit onderzoek door het Lectoraat Constructive Journalism van hogeschool Windesheim, in opdracht van Samen Sterk zonder Stigma.

Hoe nieuwsmedia berichten over mensen met een psychische aandoening maakt veel uit voor het oordeel dat anderen over hen vormen. Journalisten kunnen daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van stigmatisering van deze toch al kwetsbare groep. Dat kan bovendien goed samengaan met onafhankelijke, objectieve berichtgeving. Belangrijk is dat journalisten oog hebben voor het genuanceerde, menselijke verhaal achter de feiten en dat ze niet vervallen in negatieve stereotyperingen.

Driekwart van de mensen met een psychische aandoening ervaart stigmatisering. Ze krijgen te maken met vooroordelen dat ze onberekenbaar, bedreigend of zielig zouden zijn. Media spelen een belangrijke rol bij deze beeldvorming. Uit eerder onderzoek van Samen Sterk zonder Stigma bleek dat veel journalisten van goede wil zijn en niet willen stigmatiseren, maar dat ze vaak niet weten hoe ze dat moeten aanpakken. Ook zijn ze bang dat ze dan hun objectiviteit en feitelijkheid inleveren. ‘Onterechte vrees,’ zegt onderzoeker Tineke Prins. ‘Ons onderzoek laat juist zien dat verantwoorde journalistiek ook onafhankelijk kan zijn’.

Het onderzoek Wat zijn de feiten? De bijdrage van een constructieve nieuwsaanpak op de beeldvorming rond mensen met een psychische aandoening laat zien dat berichten met meer constructieve elementen zorgen voor minder negatieve emoties (zoals boosheid en machteloosheid) en meer positieve emoties (zoals hoop en inspiratie). Constructieve elementen zijn bijvoorbeeld duiding van cijfers en ontwikkelingen, het geven van context, het bieden van toekomstperspectief, aandacht voor de menselijke kant en tips voor de lezer of kijker over hoe te handelen. Een constructieve (menswaardige, positieve) foto kan alleen al zorgen voor minder negatieve gevoelens.

Als positieve gevoelens versterkt worden en negatieve gevoelens verminderen, heeft dat invloed op hoe mensen over anderen denken en hoe ze met hen omgaan. Constructieve berichtgeving kan daardoor bijdragen aan minder stigmatisering, meer maatschappelijke betrokkenheid en meer begrip. Samen Sterk zonder Stigma roept nieuwsredacties op om zich daar bewust van te zijn en rekening te houden met de effecten van hun berichtgeving op de beeldvorming rond mensen met psychische aandoeningen.

verder lezen

Journalistieke berichtgeving kan bijdragen aan het verminderen van vooroordelen en stigmatisering. Dat blijkt uit onderzoek door het Lectoraat Constructive Journalism van hogeschool Windesheim, in opdracht van Samen Sterk zonder Stigma.

Hoe nieuwsmedia berichten over mensen met een psychische aandoening maakt veel uit voor het oordeel dat anderen over hen vormen. Journalisten kunnen daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van stigmatisering van deze toch al kwetsbare groep. Dat kan bovendien goed samengaan met onafhankelijke, objectieve berichtgeving. Belangrijk is dat journalisten oog hebben voor het genuanceerde, menselijke verhaal achter de feiten en dat ze niet vervallen in negatieve stereotyperingen.

Driekwart van de mensen met een psychische aandoening ervaart stigmatisering. Ze krijgen te maken met vooroordelen dat ze onberekenbaar, bedreigend of zielig zouden zijn. Media spelen een belangrijke rol bij deze beeldvorming. Uit eerder onderzoek van Samen Sterk zonder Stigma bleek dat veel journalisten van goede wil zijn en niet willen stigmatiseren, maar dat ze vaak niet weten hoe ze dat moeten aanpakken. Ook zijn ze bang dat ze dan hun objectiviteit en feitelijkheid inleveren. ‘Onterechte vrees,’ zegt onderzoeker Tineke Prins. ‘Ons onderzoek laat juist zien dat verantwoorde journalistiek ook onafhankelijk kan zijn’.

Het onderzoek Wat zijn de feiten? De bijdrage van een constructieve nieuwsaanpak op de beeldvorming rond mensen met een psychische aandoening laat zien dat berichten met meer constructieve elementen zorgen voor minder negatieve emoties (zoals boosheid en machteloosheid) en meer positieve emoties (zoals hoop en inspiratie). Constructieve elementen zijn bijvoorbeeld duiding van cijfers en ontwikkelingen, het geven van context, het bieden van toekomstperspectief, aandacht voor de menselijke kant en tips voor de lezer of kijker over hoe te handelen. Een constructieve (menswaardige, positieve) foto kan alleen al zorgen voor minder negatieve gevoelens.

Als positieve gevoelens versterkt worden en negatieve gevoelens verminderen, heeft dat invloed op hoe mensen over anderen denken en hoe ze met hen omgaan. Constructieve berichtgeving kan daardoor bijdragen aan minder stigmatisering, meer maatschappelijke betrokkenheid en meer begrip. Samen Sterk zonder Stigma roept nieuwsredacties op om zich daar bewust van te zijn en rekening te houden met de effecten van hun berichtgeving op de beeldvorming rond mensen met psychische aandoeningen.

verder lezen

Posted in Geen categorie, In de media, Uitgelicht

1 reactie “Rol voor journalisten bij destigmatisering

  1. Hoi. Mijn naam is Gerbrand. Ik heb cptss .Ik doe aan reportagefotografie in Utrecht. Met name mensen met een kwetsbare achtergrond. Ik fotografeer voor vele instellingen in en om Utrecht met name de activiteiten en portretten.
    Mijn afbeeldingen worden gebruikt voor verschillende doeleinden binnen in de wereld van instellingen. Graag zou ik enkele tips willen hebben om in de wereld het stigma weg te nemen door middel door een foto die een verhaal verteld om die ook in de openbaarheid te krijgen. Inmiddels heb ik honderden portetten mogen maken, voornamelijk zw-wt. Buiten de instelling doe ik ook aan straatfotografie ,waar ik ook de kwetsbare mensen fotografeer die in de vergeethoek zijn gezet. Ook doe ik een project om dementerende mensen op de foto te zetten. Graag zou ik dit willen delen met de wereld om de negatieve stigma rond al deze problematiek weg te krijgen. Maar hoe doe ik dat. Ik ben geen echte journalist. Maar loop en heb toegang in stellingen om te fotograferen.

Je kunt niet meer reageren.