LEREN OMGAAN MET DIVERSITEIT BEVORDERT PSYCHISCHE GEZONDHEID; Een andere houding levert al veel op

Bijna de helft van alle Nederlanders krijgt vroeg of laat te maken met psychische klachten. Soms nauwelijks merkbaar, soms dermate heftig dat intensieve hulp nodig is. Van de mensen die te maken krijgen met psychische klachten, ervaart ongeveer driekwart stigmatisering. Dat kan doordat zij zichzelf stigmatiseren, of doordat de omgeving dit doet. In beide gevallen belemmert dit het herstel. Omarmt school een visie waarin ruimte is voor diversiteit, dan wordt stigmatisering voorkomen en worden kinderen gezonder.

Onderzoek, met name uit het buitenland, laat zien dat stigmatisering al op jonge leeftijd begint. Denk daarbij aan gevoelens van schaamte, het gevoel anders te zijn, een stempel te krijgen, buiten de groep te vallen... Om die reden is Samen Sterk zonder Stigma een project gestart voor leerlingen van 10-14 jaar, met als doel al op jonge leeftijd stigma's bespreekbaar te maken en deze zoveel mogelijk te voorkomen. Dat kan ervoor zorgen dat eerder de juiste hulp ingezet kan worden, dat herstel sneller plaatsvindt en wellicht zelfs dat minder mensen te maken krijgen met psychische klachten.

Lees hier het hele Artikel uit 'OJ Actueel' (voor onderwijs) geschreven door Projectleider Jaap Jan Boer.

Meedenken over het project kan! Neem daarvoor contact op met Jaap Jan.

 

LEREN OMGAAN MET DIVERSITEIT BEVORDERT PSYCHISCHE GEZONDHEID; Een andere houding levert al veel op

Bijna de helft van alle Nederlanders krijgt vroeg of laat te maken met psychische klachten. Soms nauwelijks merkbaar, soms dermate heftig dat intensieve hulp nodig is. Van de mensen die te maken krijgen met psychische klachten, ervaart ongeveer driekwart stigmatisering. Dat kan doordat zij zichzelf stigmatiseren, of doordat de omgeving dit doet. In beide gevallen belemmert dit het herstel. Omarmt school een visie waarin ruimte is voor diversiteit, dan wordt stigmatisering voorkomen en worden kinderen gezonder.

Onderzoek, met name uit het buitenland, laat zien dat stigmatisering al op jonge leeftijd begint. Denk daarbij aan gevoelens van schaamte, het gevoel anders te zijn, een stempel te krijgen, buiten de groep te vallen… Om die reden is Samen Sterk zonder Stigma een project gestart voor leerlingen van 10-14 jaar, met als doel al op jonge leeftijd stigma’s bespreekbaar te maken en deze zoveel mogelijk te voorkomen. Dat kan ervoor zorgen dat eerder de juiste hulp ingezet kan worden, dat herstel sneller plaatsvindt en wellicht zelfs dat minder mensen te maken krijgen met psychische klachten.

Lees hier het hele Artikel uit ‘OJ Actueel‘ (voor onderwijs) geschreven door Projectleider Jaap Jan Boer.

Meedenken over het project kan! Neem daarvoor contact op met Jaap Jan.