Illustratie: Jara de Bruijn

In 2017 is UWV WERKbedrijf Rijk van Nijmegen een pilot gestart met de inzet van twee adviseurs met ervaringsdeskundige expertise. Doel was om de dienstverlening aan (psychisch) kwetsbare klanten te verbeteren.

Een groot gedeelte van de mensen met een arbeidsbeperking en een uitkering van UWV heeft namelijk een psychische kwetsbaarheid. Deze kwetsbaarheid zorgt ervoor dat participeren in de maatschappij of betaald werk veelal niet (makkelijk) binnen het bereik van deze mensen ligt. Dit vraagt om een nadrukkelijke focus binnen de dienstverlening van UWV WERKbedrijf, wat specifieke eisen stelt aan haar professionals.

WAARDEVOLLE BIJDRAGE

De herijking van de dienstverlening aan klanten met een psychische kwetsbaarheid begint met bewustwording, kennisuitbreiding en deskundigheidsbevordering van professionals en de organisatie. UWV heeft ervaring met projecten en contacten met GGZ-instellingen en belangenorganisaties. Op de vestiging van UWV WERKbedrijf in Rijk van Nijmegen is vervolgens onderzocht of de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de dienstverlening aan klanten met een psychische kwetsbaarheid een waardevolle bijdrage zou kunnen leveren.

“Deze dienstverlening heeft mij opgeleverd dat ik mijn verdere herstel durf aan te pakken.”

Het doel van de pilot bestond uit drie delen:

  • 1. Actief begeleiden van klanten met een psychische kwetsbaarheid op basis van herstelgericht werken, waarbij krachten en mogelijkheden van de klant worden aangesproken, ondersteund en verder ontwikkeld;
  • 2. Bijdrage leveren aan de bevordering van kennis over psychische kwetsbaarheid binnen de organisatie;
  • 3. Perspectief bieden aan individuele klanten die moeilijk bereikbaar zijn of vermijdingsgedrag vertonen door als ervaringsdeskundige en rolmodel te laten zien dat een persoon met een psychische kwetsbaarheid actief kan participeren op de arbeidsmarkt.

ERVARINGEN

Het rapport beschrijft de ervaringen, inzichten en opbrengsten van de pilot. In het evaluatie rapport is ook gevraagd naar (klant)ervaringen: “Deze dienstverlening heeft mij opgeleverd dat ik mijn verdere herstel durf aan te pakken.” Iemand anders vertelt: “We hebben het erover gehad hoe het is om te werken met je kwetsbaarheid. Het heeft bij mij stimulerend gewerkt om vertrouwen te houden om werk te vinden.”

Benieuwd naar de rest van het evaluatie rapport? Lees hier het volledige verslag.

Illustratie: Jara de Bruijn

In 2017 is UWV WERKbedrijf Rijk van Nijmegen een pilot gestart met de inzet van twee adviseurs met ervaringsdeskundige expertise. Doel was om de dienstverlening aan (psychisch) kwetsbare klanten te verbeteren.

Een groot gedeelte van de mensen met een arbeidsbeperking en een uitkering van UWV heeft namelijk een psychische kwetsbaarheid. Deze kwetsbaarheid zorgt ervoor dat participeren in de maatschappij of betaald werk veelal niet (makkelijk) binnen het bereik van deze mensen ligt. Dit vraagt om een nadrukkelijke focus binnen de dienstverlening van UWV WERKbedrijf, wat specifieke eisen stelt aan haar professionals.

WAARDEVOLLE BIJDRAGE

De herijking van de dienstverlening aan klanten met een psychische kwetsbaarheid begint met bewustwording, kennisuitbreiding en deskundigheidsbevordering van professionals en de organisatie. UWV heeft ervaring met projecten en contacten met GGZ-instellingen en belangenorganisaties. Op de vestiging van UWV WERKbedrijf in Rijk van Nijmegen is vervolgens onderzocht of de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de dienstverlening aan klanten met een psychische kwetsbaarheid een waardevolle bijdrage zou kunnen leveren.

“Deze dienstverlening heeft mij opgeleverd dat ik mijn verdere herstel durf aan te pakken.”

Het doel van de pilot bestond uit drie delen:

  • 1. Actief begeleiden van klanten met een psychische kwetsbaarheid op basis van herstelgericht werken, waarbij krachten en mogelijkheden van de klant worden aangesproken, ondersteund en verder ontwikkeld;
  • 2. Bijdrage leveren aan de bevordering van kennis over psychische kwetsbaarheid binnen de organisatie;
  • 3. Perspectief bieden aan individuele klanten die moeilijk bereikbaar zijn of vermijdingsgedrag vertonen door als ervaringsdeskundige en rolmodel te laten zien dat een persoon met een psychische kwetsbaarheid actief kan participeren op de arbeidsmarkt.

ERVARINGEN

Het rapport beschrijft de ervaringen, inzichten en opbrengsten van de pilot. In het evaluatie rapport is ook gevraagd naar (klant)ervaringen: “Deze dienstverlening heeft mij opgeleverd dat ik mijn verdere herstel durf aan te pakken.” Iemand anders vertelt: “We hebben het erover gehad hoe het is om te werken met je kwetsbaarheid. Het heeft bij mij stimulerend gewerkt om vertrouwen te houden om werk te vinden.”

Benieuwd naar de rest van het evaluatie rapport? Lees hier het volledige verslag.