Hoe we denken over psychische kwetsbaarheid begint al in onze jeugd. Daarom liep Emma Hoogenraad stage bij Samen Sterk zonder Stigma en heeft zij haar afstudeerscriptie volledig gefocust op destigmatisering onder jongeren.

Emma deed haar afstudeerstage voor de opleiding media, informatie en communicatie. Haar belangrijkste vraag was: "Welke elementen moet een video, voor de doelgroep jongeren in de leeftijd 12 – 18 jaar, bevatten om aantoonbaar het stigma te verminderen dat de kijker heeft op de psychische aandoening die in de video aan bod komt?"

Probleemstelling

Stigmatisering is een ingewikkeld en diepgeworteld probleem. Het hebben van vooroordelen is menselijk en noodzakelijk om gevaarlijke situaties snel te herkennen. Stigma’s gaan namelijk vaak over zogenaamde ‘gevoelige bedreigingen’, zoals depersoonlijke veiligheid. Uit zelfbescherming is het daarom makkelijker om mensen uit te sluiten van de maatschappij aan de hand van een aantal (negatieve) kenmerken. Dit begintal door mensen te labelen als ‘anders’ doordat zij afwijkend gedrag vertonen. Deze labelsreduceren mensen tot niets meer dan de negatieve kenmerken van hun aandoening.

'Het doorbreken van deze stigmatisering is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat jongeren hulp durven zoeken.'

Op psychische aandoeningen rusten ook veel stigma’s. Dit houdt in dat er veel negatieve vooroordelen zijn over mensen met een psychische aandoening. Eén op de vijf jongeren heeft te maken heeft met psychische klachten. Het stigma op deze aandoeningen wordt vaak als erger ervaren dan de aandoening zelf. Het doorbreken van deze stigmatisering is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat jongeren hulp durven zoeken.

Lees Emma's volledige scriptie hier.

Saxxion afstudeerprijs

Emma's scriptie werd zo goed ontvangen dat ze er ook een prijs voor won. Ze ontving de Saxxion afstudeerprijs en kreeg daarnaast een bedrag van 1500 euro. Haar succes bleef niet onopgevallen: RTV Oost maakte een reportage van haar en haar missie. Bekijk het artikel en bijhorende video hier.

Hoe we denken over psychische kwetsbaarheid begint al in onze jeugd. Daarom liep Emma Hoogenraad stage bij Samen Sterk zonder Stigma en heeft zij haar afstudeerscriptie volledig gefocust op destigmatisering onder jongeren.

Emma deed haar afstudeerstage voor de opleiding media, informatie en communicatie. Haar belangrijkste vraag was: “Welke elementen moet een video, voor de doelgroep jongeren in de leeftijd 12 – 18 jaar, bevatten om aantoonbaar het stigma te verminderen dat de kijker heeft op de psychische aandoening die in de video aan bod komt?”

Probleemstelling

Stigmatisering is een ingewikkeld en diepgeworteld probleem. Het hebben van vooroordelen is menselijk en noodzakelijk om gevaarlijke situaties snel te herkennen. Stigma’s gaan namelijk vaak over zogenaamde ‘gevoelige bedreigingen’, zoals depersoonlijke veiligheid. Uit zelfbescherming is het daarom makkelijker om mensen uit te sluiten van de maatschappij aan de hand van een aantal (negatieve) kenmerken. Dit begintal door mensen te labelen als ‘anders’ doordat zij afwijkend gedrag vertonen. Deze labelsreduceren mensen tot niets meer dan de negatieve kenmerken van hun aandoening.

‘Het doorbreken van deze stigmatisering is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat jongeren hulp durven zoeken.’

Op psychische aandoeningen rusten ook veel stigma’s. Dit houdt in dat er veel negatieve vooroordelen zijn over mensen met een psychische aandoening. Eén op de vijf jongeren heeft te maken heeft met psychische klachten. Het stigma op deze aandoeningen wordt vaak als erger ervaren dan de aandoening zelf. Het doorbreken van deze stigmatisering is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat jongeren hulp durven zoeken.

Lees Emma’s volledige scriptie hier.

Saxxion afstudeerprijs

Emma’s scriptie werd zo goed ontvangen dat ze er ook een prijs voor won. Ze ontving de Saxxion afstudeerprijs en kreeg daarnaast een bedrag van 1500 euro. Haar succes bleef niet onopgevallen: RTV Oost maakte een reportage van haar en haar missie. Bekijk het artikel en bijhorende video hier.