De weg bereiden naar begrip voor hun cliënten, stigma’s wegnemen en ervoor zorgen dat mensen met een psychische aandoening als gelijkwaardige buurtbewoners in hun wijk kunnen wonen. Met dat doel zijn Valente* en Samen Sterk zonder Stigma de campagne destigmatisering gestart. De aftrap hiervan vond eind januari plaats, met een online startbijeenkomst.

aftrap startbijeenkomst

In de Nederlandse grondwet is vastgelegd dat discriminatie op grond van onder meer psyschische aandoeningen verboden is. Dit wordt bekrachtigd in het VN Verdrag, waarin ook huisvesting als mensenrecht is vastgesteld. Stigmatisering staat deze rechten en daarmee volwaardig burgerschap, participatie, herstel en kwaliteit van leven in de weg. Helaas stuiten Valente en hun leden in communicatie en samenwerking rond hun cliënten nog vaak op vooroordelen en weerstand. Met de campagne destigmatisering hopen de leden de weg te bereiden naar begrip voor de situatie van deze mensen en stigma’s weg te nemen, zodat de cliënten als gelijkwaardige buurtbewoner kunnen wonen in hun wijk.

Begin binnenin

Destigmatisering naar buiten start met een destigmatiserende grondhouding van alle leden. Een kritische, maar opbouwende houding naar zichzelf en collega’s draagt bij aan een toenemende kwaliteit van zorg en een betere kwaliteit van leven voor cliënten en een belangrijke rol in het herstellen van de rechten van mensen.* 

Naast een concrete aanpak voor destigmatisering in de wijk en bijvoorbeeld met ketenpartners, wordt er daarom geïnvesteerd in destigmatisering binnen de organisaties. Om zo een stevige basis te leggen voor destigmatisering extern. Verder wordt het netwerk ingezet voor storytelling en testimonials over bijvoorbeeld wijken waarin we nu al echte inclusie zien. Good practices die in deze campagne ingezet worden voor communicatie naar leden én daarbuiten. Opgehaalde lessons learned worden gebruikt in de positionering naar buiten toe, onder meer door samenwerkingspartners (zoals gemeenten) en (vak)media te benaderen.

De campagne wordt momenteel verder uitgewerkt. Contactpersoon bij Valente is Kim van de Wetering en bij Samen Sterk zonder Stigma is dat Judith de Laat. 

* Vereniging Valente maakt zich sterk voor kwetsbare mensen in onze samenleving, zoals dak- en thuisloze mensen, slachtoffers van huiselijk geweld en cliënten in beschermd wonen.

* Bron: onderbouwde argumentatie van Samen Sterk zonder Stigma.

De weg bereiden naar begrip voor hun cliënten, stigma’s wegnemen en ervoor zorgen dat mensen met een psychische aandoening als gelijkwaardige buurtbewoners in hun wijk kunnen wonen. Met dat doel zijn Valente* en Samen Sterk zonder Stigma de campagne destigmatisering gestart. De aftrap hiervan vond eind januari plaats, met een online startbijeenkomst.

aftrap startbijeenkomst

In de Nederlandse grondwet is vastgelegd dat discriminatie op grond van onder meer psyschische aandoeningen verboden is. Dit wordt bekrachtigd in het VN Verdrag, waarin ook huisvesting als mensenrecht is vastgesteld. Stigmatisering staat deze rechten en daarmee volwaardig burgerschap, participatie, herstel en kwaliteit van leven in de weg. Helaas stuiten Valente en hun leden in communicatie en samenwerking rond hun cliënten nog vaak op vooroordelen en weerstand. Met de campagne destigmatisering hopen de leden de weg te bereiden naar begrip voor de situatie van deze mensen en stigma’s weg te nemen, zodat de cliënten als gelijkwaardige buurtbewoner kunnen wonen in hun wijk.

Begin binnenin

Destigmatisering naar buiten start met een destigmatiserende grondhouding van alle leden. Een kritische, maar opbouwende houding naar zichzelf en collega’s draagt bij aan een toenemende kwaliteit van zorg en een betere kwaliteit van leven voor cliënten en een belangrijke rol in het herstellen van de rechten van mensen.* 

Naast een concrete aanpak voor destigmatisering in de wijk en bijvoorbeeld met ketenpartners, wordt er daarom geïnvesteerd in destigmatisering binnen de organisaties. Om zo een stevige basis te leggen voor destigmatisering extern. Verder wordt het netwerk ingezet voor storytelling en testimonials over bijvoorbeeld wijken waarin we nu al echte inclusie zien. Good practices die in deze campagne ingezet worden voor communicatie naar leden én daarbuiten. Opgehaalde lessons learned worden gebruikt in de positionering naar buiten toe, onder meer door samenwerkingspartners (zoals gemeenten) en (vak)media te benaderen.

De campagne wordt momenteel verder uitgewerkt. Contactpersoon bij Valente is Kim van de Wetering en bij Samen Sterk zonder Stigma is dat Judith de Laat. 

* Vereniging Valente maakt zich sterk voor kwetsbare mensen in onze samenleving, zoals dak- en thuisloze mensen, slachtoffers van huiselijk geweld en cliënten in beschermd wonen.

* Bron: onderbouwde argumentatie van Samen Sterk zonder Stigma.

Posted in Geen categorie, In de wijk

2 reacties “Start campagne destigmatisering

  1. Stigmatisering door de overheden, en instellingen zal toch het eerst stop gezet moeten worden. Nu wordt een DSM classificatie door alle instellingen gehanteerd als een vaststaande diagnose, wat absoluut niet zo hoeft te zijn. En dan heb ik het nog niet eens over de foute welke er bij het diagnosticeren gemaakt wordt maar ook over het feit dat een mens niet alleen zijn diagnose is.

  2. Helemaal mee eens, het heeft meer te maken met visie op gezondheid. Positieve gezondheid waar gezondheid (rijk begrip over gezondheid) meer is dan afwezigheid ziektw
    Hieover is veel te vinden op het internet en op YouTube is er een gesprek met een arts/onderzoeker Machteld Huber. Bij de nieuwe wereld. Overigens zijn daar nog veel interessante gesprekken te vinden

Je kunt niet meer reageren.