De eerste MOVISIES van 2018, het relatieblad van Movisie, stond in het teken van het thema sociale cohesie. Vanaf 2020 ontvangt elke gemeente een afzonderlijk budget voor beschermd wonen. Hoe gaan ze daarmee aan de slag en versterk je de sociale cohesie in de samenleving? In een van de artikelen, op pagina 15/16, werden zes stellingen over psychische kwetsbaarheid in de wijk voorgelegd aan drie betrokkenen. Dat trok natuurlijk onze aandacht.

Op de stelling ‘Iedereen heeft met kwetsbaarheid te maken’, zei ervaringsdeskundige Sjirk van der Meer: “Veel mensen realiseren zich niet dat ze zelf ook een burn-out kunnen hebben, of geestelijke ondersteuning nodig kunnen hebben door een scheiding of sterfgeval”. “Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is de druk groot”, vindt Anne-Marie van Bergen, adviseur Thuis in de wijk van Movisie. “Als er even iets misgaat, kan dat het verschil betekenen tussen je wel en niet redden.”movisies

Het streven naar inclusie is geen taai vraagstuk, vindt beleidsadviseur social domein bij de gemeente Rheden. “We starten klein, door bijvoorbeeld inloophuizen laagdrempelig te maken en mensen te stimuleren daar naartoe te gaan.”

Sociale inclusie

De reacties tonen volgens Movisie optimisme over de kansen op sociale inclusie van mensen met psychische kwetsbaarheid. Wel is er nog het nodige te doen om welkome wijken te realiseren waar alle bewoners sociaal geaccepteerd worden. Daarom is Samen Sterk zonder Stigma het project ‘Stigma in de wijk’ gestart. We agenderen stigma en de impact ervan (aansluitend bij waar behoefte aan is en ‘wat er al is’), stimuleren mensen er iets aan te doen en verbinden mensen en organisaties om samen sterker zonder stigma te zijn om zo een gedragsverandering in de samenleving te bewerkstelligen.

De online versie van het relatieblad van Movisie vind je hier.

De eerste MOVISIES van 2018, het relatieblad van Movisie, stond in het teken van het thema sociale cohesie. Vanaf 2020 ontvangt elke gemeente een afzonderlijk budget voor beschermd wonen. Hoe gaan ze daarmee aan de slag en versterk je de sociale cohesie in de samenleving? In een van de artikelen, op pagina 15/16, werden zes stellingen over psychische kwetsbaarheid in de wijk voorgelegd aan drie betrokkenen. Dat trok natuurlijk onze aandacht.

Op de stelling ‘Iedereen heeft met kwetsbaarheid te maken’, zei ervaringsdeskundige Sjirk van der Meer: “Veel mensen realiseren zich niet dat ze zelf ook een burn-out kunnen hebben, of geestelijke ondersteuning nodig kunnen hebben door een scheiding of sterfgeval”. “Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is de druk groot”, vindt Anne-Marie van Bergen, adviseur Thuis in de wijk van Movisie. “Als er even iets misgaat, kan dat het verschil betekenen tussen je wel en niet redden.”movisies

Het streven naar inclusie is geen taai vraagstuk, vindt beleidsadviseur social domein bij de gemeente Rheden. “We starten klein, door bijvoorbeeld inloophuizen laagdrempelig te maken en mensen te stimuleren daar naartoe te gaan.”

Sociale inclusie

De reacties tonen volgens Movisie optimisme over de kansen op sociale inclusie van mensen met psychische kwetsbaarheid. Wel is er nog het nodige te doen om welkome wijken te realiseren waar alle bewoners sociaal geaccepteerd worden. Daarom is Samen Sterk zonder Stigma het project ‘Stigma in de wijk’ gestart. We agenderen stigma en de impact ervan (aansluitend bij waar behoefte aan is en ‘wat er al is’), stimuleren mensen er iets aan te doen en verbinden mensen en organisaties om samen sterker zonder stigma te zijn om zo een gedragsverandering in de samenleving te bewerkstelligen.

De online versie van het relatieblad van Movisie vind je hier.